صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > اختلاس حدود ده میلیون دالر: با نفت سالاران آشنا شوید!

اختلاس حدود ده میلیون دالر: با نفت سالاران آشنا شوید!

نويسنده: سنجر قيام
يكشنبه 9 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

یکصد هزار تن مواد نفتی، چی شد؟

قراردادی برای رسانیدن یکصدهزار تن مواد نفتی، الی دسامبر 2007، صورت گرفته بود؛ ولی تا اکنون که ماه جون 2007 است، این مواد سوخت درک ندارد.
شرکت "پروجکتور" قراردادی 16 ماده یی را با وزارت تجارت غرض تورید 100000 تن مواد نفتی امضا نمود. به اساس ماده اول بند پنجم این قرار داد، معیاد تحویل دهی مواد نفتی از تاریخ جنوری 2006 الی دسمبر 2006 تعیین گردیده است.

شرکت پروجکتور نتوانست به این تعهد خویش متعهد بماند و صرف توانست در این مدت، مقدار 364 تن مواد نفتی را در بندر "تورغندی" به ریاست تصدی مواد نفتی تحویل دهد. علاوه بر این که شرکت پروجیکتور به تعهدات و قرارداد امضأ شده متعهد نمانده و در رسانیدن مواد نفتی پسمان میباشد، مبلغ 300000 دالر امریکایی را که تضمین مواد قرارداد میباشد، نیز نپرداخته است.

هدف از پرداخت 300000 دالر تضمین این است که اگر فروشنده در رسانیدن مواد قرارداد، که جدول زمانی آن به اساس مادۀ اول قرارداد تنظیم میشود، تأخیر نماید؛ پول جریمه از مبلغ تضمین تفریق گردد.

در مادۀ چهاردهم بند اول قرار داد آمده است که اگر فروشنده (شرکت پروجیکتور) در حمل و نقل کالا ها بیشتر از ده روز تآخیر میکند؛ فروشنده باید جریمه 0،1 % ارزش کالا را برای هر روز با تعویق بپردازد. زمان و مقدار تحویل دهی کالا به اساس مادۀ اول بند پنجم قرارداد تنظیم میگردد. شرکت پروجیکتور، به خاطر نرساند مواد نفتی، با گذشت هر روز مبلغ 63368 دالر امریکایی جریمه میگردد. اگر یک محاسبه کوچک نمائیم درمیابیم که شرکت پروجیکتور باید مبلغ پانزده میلیون و دوصد هزار دالر را جریمه بپردازد. متآسفانه این مبلغ تا حال پرداخته نشده است. به اساس فرمان شماره 1647 رئیس جمهورهیئتی به خاطر عقد قرارداد تدارک یکصد هزار تن مواد نفتی تعیین میگردد؛ میشود گفت که هیئت مذکور مسؤول تطبیق مواد و تخلفات قرار داد میباشد. این هیئت مرکب از اشخاص ذیل هستند: غلام نبی فراهی– معین وزارت تجارت، مغل– رئیس اسبق ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، حفیظ الله نورستانی- رئیس اداری وزارت تجارت، نثار احمد- مدیر عمومی پلان تصدی و مهندس وسیم- مدیر عمومی کمی و کیفی.

مسؤولین وزارت تجارت و شرکت پروجیکتور علاوه بر اینکه به اصول قرار داد عقد شده عمل نکرده اند برای گریز از مسؤولیت اقدام به تهیۀ ضمیمۀ قرارداد نموده اند. هدف از تهیه ضمیمه تجدید مکلفیت های فروشنده بوده و با حضور داشت ظفربختیاری رئیس شرکت پروجیکتور طی 9 ماده ترتیب شده است؛ اما با گذشت تقریبأ هفت ماه از تهیه ضمیمه تا به امروز هیچ یک از موادات ضمیمه، شکل عملی را نگرفته است.

در متن قرارداد اصلی قیمت فی تن دیزل مبلغ 544 دالر و قیمت فی تن تیل پترول مبلغ 558 دالر، رسانیده بندر تورغندی ویا حیرتان، توافق گردیده است. اما در ضمیمه جدید قیمت دیزل 64 دالر و قیمت پطرول 73 دالر افزایش یافته است؛ به این ترتیب قیمت فی تن دیزل به 608 دالر و قیمت فی تن پترول به 631 دالر میرسد. که جمعأ در مقدار 100000 تن مواد نفتی قرارداد شده اضافه تر از هفت میلیون دالر افزایش را نشان میدهد، که به ضرر دارای عامه میباشد.

در ضمیمه جدید شرکت پروجیکتور متعهد بر رسانیدن 20000 تن تیل دیزل 62 – 05 ل میگردد. آخرین معیاد رسانیدن 20000 تن ذکر شده که در ماه دسامبر 2006 تعیین میگردد، ولی تا امروز تیل قرارداد شده انتقال نیافته است. در ضمیمۀ مذکور از ایزا 94 دالر در قیمت فی تن دیزل 62 – 05 ل تذکر گردیده است که جمعأ مبلغ 1.9 میلیون دالر ازدیاد را نشان می دهد و باز هم این به ضرر دارایی عامه میباشد

تیل نامرغوب 62 – 09 ل:

چندی پیش سه شرکت تجارتی نفتی اقدام به تورید تیل 62 – 09 ل مینمایند، هر یک شرکت غضنفر مقدار 32000 تن، شرکت نصیر احمد مقدار 4500 و شرکت داوؤد کریم مقدار 28500 تن را میخواست به خاک افغانستان داخل نماید.
یک هیئت دولتی، امر تورید مقدار فوق نفت 62 – 09 ل را میدهد که این خلاف فرمان 1066 ریاست جمهوری میباشد. این هیئت مرکب از اراکین ذیل بود: معین وزارت تجارت - محمد یونس فضلی، نثار احمد- مدیر عمومی پلان تصدی، و محمد وسیم قریشی- مدیرعمومی کمی و کیفی، رئیس اسبفق مواد نفتی و محمد شریف شریفی.

تیل 62 – 09 ل یک نوع تیل دیزل نامرغوب میباشد. این تیل که کیفیت پایین دارد، احتمال زیاد انفجار و حریق را دارد. چندی قبل در ساحه خیرخانه کابل در اثر انفجار یک مقامات دوتن اعضای یک خانواده مجروح گردید، تحقیقات بعدی نشان داد که از تیل 62 – 09 ل جهت تنویر استفاده شده بود. چند واقعه ثبت شده دیگر هم وجود دارد که تیل 62 – 09 ل، زمانی منفجر گردید، که برای تنویر و تسخین استفاده میشود. مقامات امنیتی هم مبنی بر تورید 62 – 09 ل اخطار داده اند. به گفته مقامات امکان آن وجود دارد که از این تیل جهت حملات انفجاری استفاده گردد. حمل و نقل این تیل در تانکر، روی شاهراه ها، امکان انفجارات عمدی و حادثات ناگوار را دارد. در گفتگوی که با اداره کمی و کیفی تصدی مواد نفتی داشتم دریافت نمودم که تیل 62 – 09 ل به وسایل میخانیکی صدمه جدی رسانیده و عمر ماشین الات میخانیکی را پائین میاورد. 62 – 09 ل در بازار های افغانستان بدون علامت تجارتی بفروش رسیده و باعث تخریب وسایل میخانیکی میگردد، حتی اگر نفت 62 – 09 ل به مقاصد خاص وارد افغانستان گردد و با علامت مشخص بفروش رسد؛ در عمل، در بازارهای نظارت ناشده افغانستان، گرفتن جلو همچو تقلب کاری است، بسا مشکل. نفت 62 – 09 ل در ترکیب خویش یک تعداد کثری از گازات گلخانه یی را شامل میباشد که سبب الوده گی هوا و تخریب محیط زیست میگردد؛ به همین دلیل است که کشور های متعددی، که دارای قوانین قوی حفاظت محیط زیست میباشد، استفاده 62 – 09 ل را ممنوع قرار داده است.

با در نظر داشت نکات فوق حامد کرزی ذریعه فرمان 1066 که به تاریخ 1384، 3، 18 صادر گردیده است، ورود تیل 62 – 09 ل را منع قرار میدهد.

قیمت نفت 62 – 09 ل در بازار های خارجی پایین میباشد اما در افغانستان به نرخ دیزل به فروش میرسد؛ این امر سبب نفع فراوانی به سه شرکت غضنفر، نصیراحمد و داود کریم میگردد. ولی ضرر زیادی به تمامی کشور و جاصتأ به تاجران دیگر میرساند، زیرا در رقابت تجارتی نمیتوانند نفت خود را به قیمت کمتر بفروش رسانند که به ورشکستگی شان می انجامد. در اینجا هیئت وزارت تجارت خلاف قانون تدارکات رفتار نموده است و مطابق ماده 285 قانون جزای عمومی مسؤولیت شان ثابت میباشد و باید به سارنوالی معرفی گردند.

بعضأ توقع میرود که شاید روزی دولت بتواند از قاچاق مواد مخدر جلوگیری نماید، با در نظر داشت قضیه فوق جلوگیری قاچاق ناممکن به نظر میرسد. زمانی که دولت نمیتواند جلو ورود هزارها تن قاچاق نفت را بگیرد چطور میتواند هیروئین را که به کیلو گرام صادر میشود، متوقف نماید.

اختلاس از این بهتر شده نمیتواند!

تصدی مواد نفتی قرارداد خرید 15000 تن مواد نفتی را با شرکت های خصوصی امضا مینماید، عقد این قرارداد ناقص میباشد، به این معنی که مراحل قانونی را طی ننموده است؛ که شامل موجودیت کمیسیون بررسی قراردادها، عدم موجودیت حکم ریاست جمهوری و عدم موافقه وزارت مالیه میباشد.

در ترکیب هیئات صرف دو نفر منجمله آقای روزی رئیس تصدی مواد نفتی و محمد شاه هاشمی مشاور ارشد وزارت تجارت حصه داشتند که شخص دومی مامور برحال دولت نمیباشد، این قرارداد خلاف قانون تهیه و تدارکات توسط وزیر تجارت و صنایع امضا میگردد.

قیمت های پانزده هزار تن مواد نفتی نخست اینکه از نرخ بازار آزاد و بازار های جهانی بسیار بلند میباشد؛ و دوم اینکه مواد نفتی مذکور از شرکت های دست دوم خریداری میگردد، که این خود روی قیمت مواد، تاثیر دارد.

یک تناقض دیگر که در قرارداد بچشم میخورد، تفاوت مواد و شرایط قرار داد میان شرکت ها میباشد. مواردی دیده میشود که قیمت قرارداد بلندتر از نرخ جهانی میباشد. از جمله 15000 تن مواد نفتی، 5000 تن آن دیزل میباشد.

شرکت "نیشنل پطرولیم" قرارداد 1000 تن دیزل 66-05 را به قیمت فی تن 615 گرفته است. در حالیکه همین نوع دیزل از شرکت جلال آباد به قیمت فی تن 625 بمقدار 4000 تن قرار داد شده است؛ که در هر تن نفت 10 دالر تفاوت را نشان میدهد که مجموعأ در حدود 40000 دالر تفاوت را نشان میدهد. مقدار مجموعی 15000 تن مواد نفتی قرارداد شده، حد اوسط از قرار فی تن 661 دالر خریداری شده است. قیمت مجموعی مواد خریداری شده بالغ بر حدود ده میلیون دالر امریکایی میگردد. نظر به مادۀ اول جدول و نصاب قانون تدارکات امر خریداری چنین مبلغ گزاف از صلاحیت وزیر تجارت و صنایع بالا بوده و وزیر در اینجا، خلاف قانون عمل نموده است.

چون قیمت های قرارداد شدۀ مواد نفتی از قیمت بازار آزاد بلندتر میباشد بنأ این قرار داد به ضرر دولت میباشد و مقدار مجموعی که از نرخ بازار پرداخته شده بالغ بر حدود 480 هزار دالر امریکایی میگردد. که از آن جمله مبلغ 120 هزار دالر به شرکت های حمل و نقل بیشتر از نرخ بازار پرداخته شده است. برای انتقال مواد نفتی با شرکت تانکری زاهد متین قرارداد صورت گرفته است. این قرارداد از قرار فی تن مبلغ 2490 افغانی به کابل میباشد؛ در حالی که شرکت "کچکین" حاضر است همین قرارداد را به نرخ فی تن 1790 افغانی عملی نماید.

این در حالیست که شرکت مواد نفتی دارای تانکر های ترانسپورتی میباشد که اگر از تانکر های تصدی مواد نفتی استفاده میشود، انتقال فی تن از حیرتان به کابل مبلغ 1250 افغانی تمام میشود، که میشود جلو خساره 120 دالر را به دولت گرفت.

خرید 5000 تن نفت:

درپیشنهادیۀ نقدی موادنفتی، عنوان مقام وزارت تجارت غرض انتقال پول نفت TC1 تحریر یافته است که هیئتی به ترکیب محترم محمدشاه هاشمی، مشاور ارشد وزارت تجارت و صنایع، محترم عزیزالله روزی - رئیس عمومی مواد نفتی وگازمایع به منظور خریداری موادنفتی
عازم کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان گردیده بود، درنتیجه قرارداد شماره یک مورخ 2006-10-08 پیرامون خریداری مقدار 5000 تون تیل TC1 ازقرار فی تن مبلغ 695 دالر امریکایی که قیمت مجموعی آن 3565000 دالرامریکایی رااحتوا می کند، با جانب شرکت محترم "یوریان هرات" درشهر عشق آباد به امضاء رسانیده شده است.
باید به این نکته توجه جدی مبذول داشت که درنفس قرارداد غلطی فاحشی بملاحظه میرسد، به این معنا که در قرارداد تیل تی سی یک اصلا درترکمنستان نه بلکه درهرات باشرکت داخلی "هرات پویان" منعقد گردیده، زیرا هیئت اعزامی نتوانستند که ویزۀ دخولی ترکمنستان را اخذ نمایند.

قرارداد متذکره بدون داوطلبی و بدون حضور آتشه های تجارتی ونمایندگان سفارت کبررای افغانی مقیم عشق آباد صورت گرفته است. بنابرین غیرقانونی میباشد. در پیشنهادی که غرض انتقال پول تهیه شده است یک اشتباه بزرگ به چشم میخورد. قیمت 5000 تن تیلTC1 از قرار فی تن مبلغ 695 دالر امریکایی محاسبه شده است و مجموع آن مبلغ 3565000 دالرامریکایی محاسبۀ شده است. در حالی که با یک محاسبه ساده، دیده میشود که مجموع آن 3475000 دالر امریکایی میشود.

وزیر تجارت باید بداند که قوانین جدید کشور، عقد مجلس داوطلبی و مناقسه را در تدارکات حتمی میداند. اگر این را میداند باید هم بداند که:

5000 x 695 = 3475000 √
5000 x 695 = 3565000 X
3565000 > 3475000
3565000 = ضرر ملت است

اگر همه اینها را میدانست، پس چرا سند انتقال پول را امضأ نموده است.

ذخایر ملی نفت:

در ظرف چند سال اخیر، قیمت نفت شاید افزایش سرسام اوری بود. این خود، بر تولید انرژی و رشد اقتصادی کشور تأثیر دارد. کارشناسان به این باورند که جهت ثابت نگهداشتن قیمت نفت باید دولت افغانستان ذخایر ستراتیژیک نفت ایجاد کند. در اصل هدف ایجاد همچو ذخایر، استفاده از نفت ذخیره شده در هنگام حوادث غیرمترقبه میباشد که مسیر حمل و نقل نفت را مختل میکن. ولی ذخایر ستراتیژیک میتواند نقش مهمی در ثابت نگهداشتن قیمت نفت برجاگذارد. مثلأ زمانی که نفت در بازار ها صعود موقتی مینماید با استفاده از ذخایر ستراتیژیک میتوان قیمت ها را دوباره ثابت نگهداشت. ریاست عمومی مواد نفتی وگازمایع به منظوراستقرار قیم و ایجاد ذخیرۀ ستراتیژیک مواد نفتی برای حالات اضطرار، وظیفه دارد تا ذخیره استراتیژیک را ایجاد و نگهداری نماید.

ولی ذخیره فعلی ستراتیژیک از نفت ی مملو میباشد که به قیمت خیلی گزاف به مقایسه بازار آزاد خریداری گردیده است. طوری که اشاره شد، مقامات ارشد وزارت تجارت و شخص خود وزیر تجارت در این خریداری ها سهیم بوده که خلاف قوانین تهیه وتدارکات، صورت گرفته است.

یگانه دلیلی که نفت مذکور در ذخیره ستراتیژیک موجود است، تصمیم پالیسی نبوده، بلکه چون قیمت های خرید بسیاربلند است و وزارت تجارت نتوانست که تیل های خریداری شده را به فروش برساند، لذا تیل بحالت تحلیق قرار گرفت و مقامات اسم آن را ذخیره استراتیژیک گذاشتند.

از آنجا که دولت گدام های مناسب ی برای نگهداشت انواع مختلف مواد نفتی ندارد، این امر سبب میشود که از اثر گذشت زمان، مواد موثر و مفید از تیل فرار نموده و باعث بی کیفیتی تیل گردد. این چنین ذخیره ستراتیژیک موثر نبوده، چون بعد از مدت کوتاه مواد نفت ی ذخیره شده، کیفینت خود را از دست میدهد.

عاقبت اختلاس:

دوتن ازمأمورین وزارت تجارت هر یک آقای محمد شاه هاشمی مشاورارشد وزیرصاحب تجارت و عزیزالله روزی رئیس عمومی مواد نفتی وگازمایع به اتهام استفاده جوئی وضرر رسانیدن به بیت المال واختلاس یک میلون دالرتحت نظارت وتوقیف قرارگرفتند؛ ولی پس از سپری شدن چند روز، ایشان رها گردیدند. لوی سارنوالی در مورد رهایی متهمین گفت؛ که یک دوسیۀ هزار ورقی از اداره ارتشا و فساد اداری در ارتباط متهمین به لوی سارنوالی مواصلت ورزیده است، که امکان بررسی ان در سه روز موجود نبود، بنابراین لوی سارنوالی متهمین را طور مؤقت رها نمود.

اما تا امروز، چند ماه سپری شده است؛ ولی دوسیه های متهمین –عمدی- به تاق فراموشی سپرده شده و تا هنوز به محکمه حواله نگردنده است.

اثرات سؤ اختلاس تنها به دستبرد دارایی عامه مختص نمیگردد؛ بلکه دارای عواقب اجتماعی نیز میباشد. تصدی مواد نفتی خود استقرار و ثبات قیم مواد نفتی را، با خریداری مواد نفت ی به قیمت بلند، برهم میزند. شورای تصدی مواد نفتی قیمت فروش فی لیتر تیل دیزل را 34 افغانی تعیین نموده است که این رقم در مقایسه با نرخ بازار آزاد، بلندتر میباشد. قیمت فی لیتر تیل دیزل در بازار آزاد 26 الی 27 افغانی میباشد که تفاوت رقم قابل ملاحظه میباشد. تصدی مواد نفتی با این عمل خود تنها میتواند قیمت مواد نفت ی را بلند ببرد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مرحبا آقای میر هزار!

  انجنیر روزی تقریباً دوماه در توقیف بود، هاشمی مشاور ارشد وزیر تجارت که اصلاً مقرر نیست و مامور دولت نبوده برای چند روز در توقیف قرار گرفت، اما وزیر تجارت شخصاً به دفتر سارنوال رفته و وقتی عذر و زاری اش نتیجه نداد، از بالاتر ها فشار وارد کرد و هر دو را آزاد ساخت.
  بعداً هاشمی به دوبی فرار کرد و بعد از دریافت تضمین دوباره آمد. همه کارمندان وزارت تجارت دیدند که او چگونه در روز روشن و با ریختن آبروی خود و وزارت، دستگیر شد و کشان کشان به موتر برده شد اما فردا رها شد.
  روابط این دو نفر بالاتر از تمام قوانین است. شما می توانید اختلاس های بسیار بزرگتر هم بکنید به شرطی که یک وزیر مثل دیوار حاضر باشد تکیه کردن شما بر خود را تحمل کند و شاید شریک تان باشد.
  اسناد این اختلاس در دفاتر مربوط به وزارت تجارت موجود است. خون این مردم می ریزد، صحت شان برباد می رود تا تیل بی کیفیت وارد شود و یکی دو نفر چند میلیون دالر نامشروع حاصل کنند. ریس جمهور از تطبیق قانون می گوید چرا در این مورد قانون تطبیق نمی شود؟

  • عجب مملکتی است. کسی پشت اختلاس چند میلیون دالر نمی گردد ولی اگر چند افغانی اختلاس کنی باز زندان می روی و در تلویزیون ها معرفی ات می کنند و هزار فحش و دشنام می شنوی.
   پارلمان هم حق ندارد از این وزیر پرسان کند زیرا می تواند با این همه پول حق و حقداری هم کند.
   تبریک باشد به آقای فرهنگ که داد از وطندوستی می زند ولی دزدی های به پشتاره در وزارت اش رسوا می شود.
   این قصه را در وزارت تجارت ما عین اطفال کودکستان خبر دارند ولی کسی جرات گفتن را ندارد.

  • عزیز روزی اصلا از سمنگان است و در جشن ختنه سوری پسر خود یک لک دالر مصرف کرد و موتر مربوط به وزارت تجارت را هم تکر داد و هیچ کس تاوان گرفته نتوانست. اصل اختلاس را او کرده است. این تیل از خارج خریداری نشده از بندر حیرتان خریداری شده و اسناد های تقلبی برای آن جور شده است.

   وزیر تجارت خو از کفایت زیاد دو وزارت را خراب خراب کرد وزارت بازسازی و اقتصاد ملی و حالا نوبت تجارت رسیده است. او وزیر تجارت نیست وزیری است که تجارت می کند.

  • لوی سارنوال دگر هم لاف می زند؟
   ماهی های خورد را می گیرد ولی نهنگ ها فرار می کنند.

  • این را گویند شهکار تکنوکرات ها! دادستان کل شاید در قضیه سهیم باشد، گرنه میتواند روزی، فرهنگ و.... را تحت توقیف قرار بدهد. روزی شریک تجاری احمد خان، نماینده مردم سمنگان در شورای ملی، میباشد. شاید در حین اخذ رأی اعتماد دادستان کل وعده همکاری را به وی (احمدخان) داده باشد و اکنون نتواند بر خلاف وعده خود مبنی بر تحت توقیف قراردادن روزی عمل نماید.

  • راست گفتی آرش صاحب، تکنوکرات ها اگر رشوه هم می خورند با تکنیک می خورند ولی افسوس که کسی آنها را هم آرام نمی ماند. این دزدی خورد نیست. تمام روز گپ های مفت تکنوکرات ها را گوش کرده دیوانه شدیم و آخرش این رقم می برآیند. می ترسم که عوض آن رشوت خور ها سنجر قیام بیچاره را پرسان نکنند که چرا گفتی؟ بعید نیست.

  • فرهنگ هم از همان جمله است با یک بکس خالی آمده و با یک بکس پر می رود او چه غم این ملک را دارد که در چه حال است. تمام روز زور زد تا رشوت خور ها را در دور خود جمع کند و شاید از آن ها کمیشن بگیرد. خوب دیگر در جهان سوم زندگی کردن این گپ ها را دارد. باید طاقت کنیم این ها بر ما منت کرده اند که اروپا را گذاشته و اینجا به کمیشن کاری آمده اند.

  • برادر در این ملک هر کس آمده است که حق خود را از بیت المال بگیرد و برود ما و شما ناحق دردسر می کشیم. بیچاره ها فامیل های شان در غرب چه بخورند؟ خیال تان می آید که آنها مصرف ندارند و آمده اند که به سه هزار افغانی کار کنند؟ چرا نروند خی از سوسیال معاش نگیرند؟ خوش هم نیستید. عجب مردمی، هم تکنوکرات ها می آیند و هم نمی گذارید که چند روپیه برای خود پیدا کنند.

  • تنها بخاطری که این قضیه افشا شد چندین نفر برطرف شد زیرا شک وجود داشت که این یا آن نفر این رشوت خوری کلان را افشا کرده. شما خیال می کنید که این رشوت خورها آدم های عادی استند؟ حتی مقامات بلند رتبه تر از خود را اخطار می دهند که برطرف می شوی. مفت خو نیست. کسی نر است طرف شان بد سیل کند.
   لوی سارنوال به یک زدن ترافیک چند نفر را بندی می کند و هزار اعلان می کند اگر مرد است یکی از این ها را غرض بگیرد. دوسیه هزار صفحه دارند ولی خوش خوش می گردند

  • لوی سارنوال دیروز گفت که از قوای ناتو برای دستگیری متهمان به فساد اداری کمک می خواهد زیرا بعضی از آن ها ارتش های خصوصی دارند. آیا فرهنگ هم ارتش خصوصی دارد؟ واضح بگوید که او بر ضد یک عده مشخص کار می کند و وقتی پای تکنوکرات ها و خویشاوندان بابای ملت در میان باشد زورش نمی رسد.

   رئیس جمهور هم گفت که عمده ترین مشکل ما عدم تطبیق قانون است. معلومدار است! در همین مورد اگر او قانون را تطبیق کرد باز مشکلات کشور حل می شود. قایل شدن استثناء برای یک عده خود به خود کشور را به بحران می کشاند.

  • برادر های عزیز این غربی ها ولاگه به درد ما و شما بخورند فقد آمدند تا وطن چور کند آنها مانند مجاهدین چوره کی احمق هم نیستند تا خودرا نام بد کنند تخنیک و تکتیک پول خوردن و رشوت خورردن را به شیوه مسلکی یاد دارن. لوی سارنوال اگه در باره چپ خوده بگیرده حتماً روزی از اش پرسان میشه ، باز او روز دم خوده گرفته کجا خات رفت.

  • برادر محترم آقای عاصم !

   نخست باید در جواب شما بگویم که درزندگی هیچ گاه بدون کدام سندومدرک صحبت ننماید شما که کارمندوزارت تجارت و صنایع هستید چرا سالهای قبل آواز تان را در مقابل رشوه ستانی ها و معامله های که صورت میگرفت بلند نکردید که حالا میگوید . شما خود درجریان هستید که قبل از آمدن فرهنگ صاحب تا حد معامله ستانی ها دروزارت جریان داشت ولی شما هیچگاهی حرفی نزدید.چرا؟ من جواب شما را میدهم: که فعلاً راه رشوه ستانی از وزارت تحارت و صنایع با آمدن جناب محترم فرهنگ صاحب قطع گردیده . و راه اختلاص و رشوه ستانی برشما بسته گردیده بدین محلوظ شما اینطور ادعا مینماید چون فعلاً منافع شخصی شما در خطراست. برادر محترم درزندگی کوشش نماید هیچ وقت بدون خریطه فیر نه نماید.

  • برادر عزیر و مهربان !
   من صد در صد اطمینان دارم که شما هم مثل آقای عاصم دروازه رشوت ستانی ها برویت بسته شده ورنه شما هیچگاه اینطور بدون کدام مدرک بالای شخص محترمی چون فرهنگ صاحب اتهام وارد نمیکردید. بایدبگویم که برادر عزیر به یک گل هیچ وقت بهار نمیشود. اگر میخواهید که افغانستان عزیر ما به سطح دیگر کشورهای جهان برسد بیاید باهم کار کینم از این گپ های پوچ که هیچ چیزی عاید تان نمیشود بگذرید بیاید جبهه گیری را در مقابل یگدیگر فراموش کنیم و صرف برای وطن عزیر خویش کار کنیم . باید بگویم کشورهای که فعلاً بعداز جنگ جهانی دوم با پای خود ایستاده اند و اقتصاد قوی دارند اینها صرف در اثر تلاش مردم خود آن کشور بوده حال آنکه در افغانستان اگر از کسی تقاضا شود که صرف یکساعت را برای بهبود اداره و پیشرفت کار، وظیفه اجرأنماید میگوید که پول بده! درصورتیکه ما باید کار کنیم تا نسل های بعدی ما در رفاه وآرامش زندگی نمایند. و باید بگویم در مورد اینکه خودت ادعا کردی که رشوت خوارها را در دور خود جمع کرده در صورتیکه خودت کدام سند و یا مدرکی داری لطفاً به مقامات دولت پیشکش کن که برای تمام مردم افغانستان معلوم شود و برای دیگران عبرت ،در غیر آن آله دست دیگران نشوید.

  • از گفتن افغانستان عزیز و وطن ما وطنپرست و وطن دوست خسته شدیم ما را از این وطن تیر که هیچ انسان خوبی را در دامن خویش پرورش نداده همه دروغ گو نا مسلمان بی اتفاق بی کفایت از خود راضی شخصیت پرست ..... . کدام افغان خوب و بی گپ و کمتر از سیر پیدا میشود نه والا در خواب که شیطان میاید پرسان میکند که از کجاستی میگم افغان میگریزد و بازی نمی دهد شیطان پیش ما بد کرده شاید شما قهر شوید . مگر یکبار کلاه خود را مانده فکر کنید که افغان چه میکند و یک ملیت کشور دیگر به وطن واجتماع خود چه میکنند هر جا میگوییم که افغان ها با غیرت هستن این هستن و آن هستن تنها غیرت به ناموس نیست غیرت در کمک به بشر بخصوص وطندار است به پاکیست به صداقت است .به ناموس افغان هم تجاوز شدتوسط همین افغان های با غیرت و مسلمان های مجاهد . کدام مجاهد دل ما را از نام مجاهد بد کردن نام سگ را بگیرید نه نام مجاهدین را اگر غیرت داریم انتقام ناموس یک هموطن که در حق ناموسش مجاهدین تجاوز کرده بگیریم ناموس ما و شما هم است .

  • البته بجواب وطندوست نوشته شده نه به جواب آقای غریبکار ببخشید اشتباه شده .من س.ا.م هستم که در بالا نوشتم .

  • براد ر عزیز بنده از این موضوع چندان اطلاعی ندارم فقط یک نظر در مورد ضرب المثلی که گفته اید میخواهم بنویسم.
   ببیند امروز اگر افغانستان آباد نمیشود از اثر همین ضرب المثل هایی بیهوده است. اصلا تا بهار نشود گلی سبز نمیکند.اصلا یک گل نشانه بهار است لطفا دیگر با اینطور ضرب المثلهای اذهان مردم را آزار ندهید.زیرا از اثر همینطور ضرب المثل ها است که هر افغان میگوید از دست من تنها چیزی ساخته نمیشود و در گوشه نشسته فقط تماشا دارد.بگذارید هر شخص بنوبه خود شروع کند تا دیگران نیز تشویق شوند

 • کابل پرس? سایت بسیار خوبی است اما یک اشکال مهم دارد و آن این است که یک ویراستار ندارد که مقالات را ویراستاری کند و حد اقل از نظر املایی آنها را درست بنویسد. مثلا در همین مقاله، کلمه ی "مناقصه" به اشتباه "مناقسه" درج شده است. در مقاله ی دیگر کلمه "سوانح" نیز به اشتباه "ثوانح" درج گردیده است. در بسیاری از مقالات این گونه اشتباهات املایی و برخی اشتباهات انشایی نیز دیده می شود که امید می رود، سایت کابل پرس آنها را بعدا اصلاح کنند. ممکن است میرهزار صاحب پاسخ دهند که ما به تحریف یا سانسور مقالات نمی پردازیم. ولی باید توجه داشت که اصلاحاتی از این قبیل و نیز ویراستاری مقالات، حق مسلم هر نشریه ای است. زیرا اگر نشریه ای این کار را نکند، اعتبار آن پایین می آید. با تشکر. یکی از خوانندگان دایمی کابل پرس

  • خواننده ی عزيز ما روش خاصی برای مشکلات نگارشی و املايی داريم. خوشحال می شويم که شما نظرتان را در اين مورد ارايه کنيد:

   نکته ی ديگری که لازم است با خوانندگان خود در ميان بگذارم، موضوع املا و انشای مطالب نشر شده در کابل پرس? می باشد. واضح است که هر رسانه می خواهد که املا و انشای يکدست را رعايت کند و از اشتباهات نگارشی بدور باشد. در کابل پرس ما بخشی را ايجاد کرده ايم با عنوان " بياييد خوب بنويسيم" . در اين بخش نظرات و ديدگاه های مختلف برای سلامت و پيراستگی زبان نشر می شود. در عين حال من با روش ملا لغتی در کابل پرس مخالفم. چرا؟ من فکر می کنم که روش ديگری هم برای اصلاح و رشد به لحاظ نگارشی وجود دارد. آن روش چيست؟ روش عدم دستکاری در مطالب افراد. در روش قبلی معمولا، سردبيران نشريات، مطالب را ويرايش می کنند. بارها ديده شده که ويراستاران و سردبيران علی رغم ويرايش، نتوانسته اند از غلط های فاحش نگارشی و املايی بکاهند. اين مشکل در افغانستان واقعا چند برابر است. حتا بسياری از دست اندکاران رسانه ها از نوشتن چند بند، بدون مشکل نگارشی و املايی عاجزند. بياييم ما يک روش ديگر را در کابل پرس برای سلامت زبان تجربه کنيم. همانطور که هر کس مسوول آرای خود می باشد، مسوول شيوه ی نگارش خود هم می باشد. اگر در بخش نظرات، خوانندگان به مشکلات نگارشی و املايی نيز اشاره کنند، کم کم همان نويسنده، سعی می کند در نوشته ی ديگر خود، مشکلات را کمتر کند و از بين ببرد. ما از اين روش استفاده می کنيم. يعنی اجازه بدهيد، در کنار ديگر واقعيت های موجود در افغانستان، مشکل عدم تسلط نويسندگان به نگارش و املا را نيز به خوانندگان بدون سانسور نشان دهيم. همانطور که نظرات نويسندگان را رد و يا قبول می کنيم، مشکلات نگارشی آنان را نيز گوشزد کنيم. با اين روش ما خود را با واقعيت ديگری مواجه می کنيم و با توجه به اين واقعيت، کوشش می کنيم تا خوب بنويسيم.

   آنلاین : کابل پرس: خبری، تحليلی و انتقادی

 • سلام آقای میرهزار !

  افشا کردن اینطور ادما چه سودی به من و تو میرسد ، غیر از توهین و تحقیر دیگر هیچ چیزی نصیب اش خواهم شد .

  من نمیگویم که کاری خوبی نیست ، بلکه کاری بسیار عالی ، به میدان کشیدن دشمنان یتیم ها ، بیوه زنان ، و بیچاره ها کاری کسانیکه است نظاره گر میباشد.

  پس برماست از چیزهایکه میفهمیم و میدانیم به هر وسیله ای که شده مقابله نمائیم ، اما یک مورد نیست ، یک نفر ، ده نفر ، بلکه از بالا گرفته تا پائین ترین کسی که توانسته خورده و برده .

  این را از کوچک تا بزرگان همه میدانند ، و من تو هرقدر که فریاد بزنیم غیراینکه سر من و تو بخندند دیگر چیز نیست ، همین طوراست که همه دوستان عقده ائ میشود و سر روحیه تأثیر میگذارد .

  به امید .................. !
  zmuhammadi85 yahoo.com.au

 • بسم الله والصلات والسلام علی رسول الله وبعد.
  هموطنان مومن ومسلمان السلام وعلیکم ورحمت الله وبرکات/امیددارم درهر
  جاوهرکجایکه استیددرپناه وعصمت الله سبحان الله وتعالی قرارداشته و دردیاردورازغربت وعافت دسیسه جویان وحشی وتوطعه گران بیرحم روز
  گاری خوش وپرمسرتی رابه ازن ومددگاری ذات حق ولایزال دراتفاق و
  وحدت وفضای برادری واخوت جمحاو باهم یکجادر پیشرو ودرانتظارداشته
  باشید امین..
  وطندارن عزیزایاحکم وفرمان مستقیم اقای بوش در قسمت رهاهی وخروج
  عبدالرحمن مرتدازمحبس وکشورماجزمداخله درامورات دولت داری مملکت ما
  نبوده وهمچنان سازمان حقوق بشرکه حکم حل وفصل مسله استیضا داکتر
  اسفنتایتیم بچه اقای کرزی رابه اورگان ستره محکمه قاضی القضات مملکت مافرمان دادایااین امرنیزیک امرمداخله گرانه درامورات دولت داری مملکت ما نبوده پس چراحکم وفرمان دستگیری وراندن دزدان
  رشوه خوران واختلاصگران رایک امرمداخله گرانه درامورات دولتی مملکت ماقلمدادکرده وازاجرای حکم وفرمان دادن درهمچو موارد شانه خالی میکنندوگفته جالب دیگی اینکه چندی پیش اقای ریس حقوق بشر
  رسماازطریق رسانه ها اظهار داشت که ماحق محکمه افرادلست شده مجرمین
  جنگی رانداریم کدام مجرمین مجرمین که خوداینها رادر ابتدا بنابرقد
  بلندک کردن بیجای شخص اقای رسول صاحب صیاف به تعداد4 نفرازسران
  مجاهین رابه شمول نام خود رسول صاحب صیاف درلست مجرمین جنگی
  قلمدادکرده بودندکه بعدهابه اثرکلانکاری بیجااستادربانی برتعداد
  این رقم نام چند نفرازسران دیگری مجاهدین رانیز ضمیمه این لست کرده وتعداد این رقم راتقریبا به رقم تا10 نفر بلندبردند.اگر شیوه وطرز حکومت داری دروطن بیچاره مابه این شکل باشدبرادرایا میتوان گفت که محمود بیگناه است ومقصود گنهکار والسلام سلطانمحمد هالند

 • خسته نباشين ، بالاخره يك سايت فارسي زبان كه ارزش خوندن داشته باشته و سانسور نشده باشه هم ديديم !

  عزيز ، پول پدر فساده به نظر من شما هنوز اول راه درازي هستين كه ما ( ايراني ها ) داريم به وسطش ميرسيم ! كاردينال هاي نفتي ايران براي سوء استفاده هاشون ديكه از ريال و تومان استفاده نمي كنند همه دلاري و يورويي شده اونهم ميليارديش ! وقتي اين عزيزان دل دولتي ، وابسته و يا چسبيده به دولت هم باشند كه وااسفا !!!

  چرا خودمونو گول بزنيم ما جهان سومي هستيم و جهان سوم به قول راك فلر بزرگ يعني محلي براي ثروتمند شدن ! غارت منابع ( چه طبيعي ، چه فرهنگي ، چه تاريخي ، چه معنوي و...) هم به زودي مثل جزام كشورتون رو فرا ميگيره همونطور كه ايران رو از پا انداخت .

  و كلام آخر :
  تو را به خدا از اين امپراطوري كهن (ايران) كه حالا به فلاكت كشورهاي فقير آفريقائي افتاده درس بگيرين و به خودتون رحم كنين !!!

  عزت زياد ، كيوان

 • بعد از تقدیم سلام برای همه هموطنان عزیزم و کسانی که برای آینده کشور خود میندیشند و واقعیت ها را میگویند باید بگویم که وزیر صاحب تجارت از روز که دولت آغای کرزی جای طالبان را گرفته تیکه دار وزارت کردن در این کشور است یک بار در این وزارت و باری در وزارت دیگر من نمیدانم کرزی صاحب قبل از اینکه پلان از بین بردن طالبان ریخته میشد در خارج افغانستان با این وزیر صاحبان و دستگاه های جاسوسی بیگانه تفاهم نموده بودند که هر وزیر صاحب که اگر کار غلط هم کند سر وصدا بلند شود از یک وزارت به وزارت دیگر تبدیل مینماید چرا که ما میبینیم همین چند وزیر صاحب جاسوس هر بار در وزارت ها رد و بدل میشوند هر بار هم از ماریک آستین گزیده میشویم و از اینها کسی پرسان نمیکند که هی تو در آن کرسی چی کردی جواب بده و در این کشور از هیچ کس پرسان نمیشود ، تو کی بالای کلام پاک خداوند دست مانده سوگند خدمت به مردم بیچاره باد کردی تا حال چی کردی و چی شد آن وعده و وعید شان .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس