کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > 3 ميليون و 732 هزار و 797 افغانی و 5 هزار و 40 دالر آمريکايی اختلاس

سال 1384 در وزارت شهرسازی و مسکن:

3 ميليون و 732 هزار و 797 افغانی و 5 هزار و 40 دالر آمريکايی اختلاس

يكشنبه 24 جون 2007, بوسيله‌ى کامران میرهزار

يک: در رياست تصدی خانه سازی قضيه ی سوء استفاده از صلاحيت های قانونی در مورد فروش آهن باب تعميراتی و مقدار پنجاه هزار و يک صد و بيست و شش (50126) سير آهن که پول حاصله از فروش آن مبلغ سه ميليون و هفت صد و سی و دو هزار و هفت صد و نود و هفت (3732797) افغانی اختلاس صورت گرفته، که دوسيه آن غرض تعقيب عدلی فرستاده شده.

دو: مبلغ پنج هزار و چهل دالر آمريکايی از اثر هدايت غير قانونی وزير صاحب شهر سازی و مسکن وقت مبنی بر بازسازی و ترميم منزل رهايشی يکتن از شهروندان شهر کابل، دوسيه به مقام محترم لوی سارنوالی (دادستانی) ارسال گرديده است.
اين دو مورد اختلاس و سوء استفاده در وزارت مسکن و شهرسازی در گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری به رييس جمهور آمده است.

برای مطالعه ی موارد ديگر اختلاس و سوء استفاده و فريب و همچنين غصب زمين در سال 1384، به گزارش اين رسايت به بخش " کابل پرس افشا می کند" و زيربخش " گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری" مراجعه کنيد.

دوسيه ی موارد اختلاس، فريب و غصب دارايی های مردم، به سارنوالی افغانستان ارجاع شده اما تاکنون از دادگاه و محکمه ی عاملان آن خبری نيست.

اين گزارش متاسفانه در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفته است و ظاهرا در خانه ی ميز رييس جمهور خاک می خورد.

کابل پرس برای نخستين بار اين گزارش را افشا می کند.

كارنامه

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.