در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > کار و بار فالبین ها در افغانستان

کار و بار فالبین ها در افغانستان

آنها تقريباً در مورد هر چيز برای شما راه حل نشان ميدهند، به شمول اينکه دختران و پسران جوان چطور ميتوانند همسر آينده خود را تعيين کنند، يک شخص چطور ميتواند غنی شود و حتی اينکه يک مرض چطور تداوی گردد.
دوشنبه 6 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قيمت هر فال نظر به علاقه و خواست فرق کرده ميتواند.

عکس: فردين واعظی (يوناما)

Predicting the future.

Fortune tellers do a good business in Afghanistan.

They offer “fixes” for almost everything, including how young boys and girls find their future spouses, how one can become rich, and even how to cure diseases.

The price of having your fortune told can vary depending on your interest and request.

Photo: Fardin Waezi /UNAMA

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس