در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > نانسی دوپری در دانشگاه کابل

نانسی دوپری در دانشگاه کابل

دوپری هشتاد ويک ساله از زمان رسيدن اش به افغانستان در دهه ١٩۶٠ زندگی خود را وقف جمع آوری هر اثری نموده که در مورد افغانستان نوشته شده است.
يكشنبه 26 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نانسی هچ دوپری در حين افتتاح مرکز افغانستان در دانشگاه کابل برای رسانه ها صحبت ميکند.
خانم دوپری که مولف پنج کتاب در مورد افغانستان است سنگ تهداب اين مرکز جديد را گذاشت.
اين مرکز يک طبقه يی ٣٠٠٠٠ جلد کتاب را گردهم خواهد آورد که نشان دهنده حيات سياسی و
اجتماعی افغانستان در طی سی سال گذشته خواهد بود.

دوپری هشتاد ويک ساله از زمان رسيدن اش به افغانستان در دهه ١٩۶٠ زندگی خود را وقف جمع
آوری هر اثری نموده که در مورد افغانستان نوشته شده است.

عکس: دومينيک ميدلی (يوناما)

Nancy Hatch Dupree speaks to the media at the opening of the Afghanistan Centre at Kabul University.

Mrs Dupree, author of five books on Afghanistan, laid the foundation stone of the new centre.

The centre, a one-storey building, will house more than 30,000 volumes of work cataloguing the political and social life of Afghanistan in the last thirty years.

Since her arrival in Afghanistan, in the 1960s Mrs Dupree, 81, has dedicated her life to collecting anything and everything ever written about the country.

Photo: by Dominic Medley/ UNAMA

واژه های کلیدی
آموزش، مکاتب و دانشگاه

جستجو در کابل پرس