در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > مسلمانان دو روی افغان

مسلمانان دو روی افغان

اگر هر کدام از این موارد در یک کشور غیر مسلمان اتفاق می افتاد، تاکنون ده ها راه پیمایی در کابل و خوست و جلال آباد راه می افتاد و های و هوی که به کتاب خدا و به دین اسلام تجاوز شده است.
کابل پرس
چهار شنبه 10 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: چند روز پیش جنایتکاران طالب با حمله به یک مکتب دخترانه 850 جلد قرآن را به آتش کشیدند. پیش از آن در یک مسجد در قندوز دست به حمله انتحاری زده و چند تن را کشتند. پيش از آن در بهسود و دایمیرداد ضمن کشتار و چپاول و بی جای کردن هزاران خانواده، مسجد و کتاب مسلمانان را به آتش کشیدند. اگر هر کدام از این موارد در یک کشور غیر مسلمان اتفاق می افتاد، تاکنون ده ها راه پیمایی در کابل و خوست و جلال آباد راه می افتاد و های و هوی که به کتاب خدا و به دین اسلام تجاوز شده است.

سوء استفاده از دین و آن را وسیله ای برای بدست آوردن قدرت و ثروت قرار دادن به سنتی در افغانستان تبدیل شده است. نقطه به نقطه تاریخ معاصر افغانستان از جنایات کسانی که از دین سوء استفاده کرده و می کنند رنگین است. جنایتکارانی چون عبدالرحمان و فرزندان راستین آنان، طالبان ، بنام دین دست به نسل کشی و کشتار شهروندان جایی زده و می زنند که نامش اکنون افغانستان است. در این کشور سوء استفاده از دین چنان مرسوم شده است که روزی کسی مانند صبغت الله مجددی برای تامین منافع باند و دسته ی خود استخاره می کند که مردم افغانستان به کرزی رای دهند. روزی برای نشان دادن میزان مسلمانی خود، برای یک روزنامه نگار که هیچ جرمی مرتکب نشده، حکم اعدام صادر می کنند، روزی کریم خرم درست می کنند تا برای پیاده کردن اهداف قبیله ای واژه ها را ملی اسلامی درست کند و کتاب به آب بیاندازد و روزی صحنه های نمایشی اعتراض به کفار در کابل و جلال آباد و خوست راه می اندازند که کافر به دین توهین کرده و کتاب خود را می خواهد بسوزاند.

آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • آنگونه که مسلمانان باورمنداند ومحمدپیامبرشان مدعی آمدن متن قرآن ازآسمان بوده !! اولآ که قرآن نباید آتش بگیرد ویادچارحریق شود. خداییکه این جهان پهناور ولایتناهی را ازکدم عدم به عرصه وجود آورد !! خداییکه محمدرا دریک لحظه ای ازطول شب ؛ ازمکه به بیت المقدس وازآنجا به عرش ویاخنده آورتر به آسمان هفتم پرواز داد وبخانه اش برگرداند!! البته به سرعت مافوق سرعت نور!! خداییکه درقرآن میگوی : برگی ازدرخت بدون اذن او بزمین نمی ریزد و......... پس جای تعجب است که قرآن باداشتن چنین پشتوانه وحمایت گری چگونه با آتش افروختن چندطالب وحشی ؛ آتش میگیرد وبه خاکستر تبدیل میشود . دومآ مسلمانان نه تنها در رابطه به کارهای این جهانی؛ حتی برای فرستادن اموات شان به بهشت به قرآن متوسل میشوند وطلب همکاری میدارند ! درصورتیکه قرآن شان اینگونه ناتوان وبی کفایت باشد ؛ پس نباید اگرنه زیاد ولو کمی هم که شده مسلمانان را خرافاتی وفاقد اندیشه دانست ؟ سخن آخر اینکه دربرابر اینهمه جنایت های که توسط بیضه داران اسلام درگوشه وکنار جهان به انجام میرسد! به آتش کشیدن ویاسوختن قرآن ویاهرکتاب دیگری فاقد ارزش واهمیت است . مخصوصآ اینکه باعرض معذرت ؛ قرآن یاوه نامه ویا دستورالعمل خشونت ؛ بی رحمی وستمگری است .

جستجو در کابل پرس