صفحه نخست > دیدگاه > شبانه های من

شبانه های من

(7)بزودی حفیظ منصور و واقف حکیمی و فرشته حضرتی از راه "پیام مجاهد"، "مجاهد" و "خاوران"، "قهرمان ملی"شان را سه مرتبه ای فیر خواهند کرد.
لمبه
جمعه 25 دسامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در کشوری زندگی می کنم که "قهرمانانش" را اشغالگران و جنایتکاران جهادی تولید می کند و با تبلیغات گسترده آنان را با القاب چون قهرمان ملی، شهید ملت، اسطوره تاریخ، مبارز حقوق بشر و دموکراسی و بابای ملت پندانده و هر جانی و خاینی را که بر ویرانه های جنایت خونبارش خوابیده است، گاه قهرمان یک مرتبه ای و گاه هم قهرمان دو مرتبه ای خطاب کرده و بر دردهای مردم ما نیشخند زده و بدین ترتیب در زخم های آنان یکبار دیگر زهر جنایت های شان را می ریزند.

سخن شبانه امشب، در موردی یکی از جلادانی است که در این اواخر لقب "قهرمان دو مرتبه ای افغانستان" را کمایی کرده است و پوستر های کلانش در هر کنج و کنار شهر کابل دیده می شود و مراسم خاص تدفین نیز از سوی "جمهوری اسلامی افغانستان"و شخص عبدالرشید دوستم جنایتکار برایش برگزار شد.

مصطفی پیلوت، مزدور جانی دولت پوشالی "حزب دموکراتیک خلق افغانستانِ" علومی و رنجبر و گلابزوی و کشتمند و پنجشیری و لایق و خدایداد، که در سال 1372 هجری خورشیدی با بمباردمانش کابلیان را به خون نشاند و در برگشت طیاره اش بوسیله یک پیلوت"قهرمان ملیِ"قانونی و عبدالله و فهیم و پیرم قل و قوماندان کفتر و حفیظ منصور و نادیه فضل و فرشته حضرتی سقوط داده شد، پس از سالها جسد گنده این خاین در منطقه تاله و برفک پیدا و بوسیله دوستم خان گلیم جمع به کابل انتقال و سلسله "قهرمان پروری" اش را آغاز و اینک به یکی از رقبای جدی "قهرمان ملی" تبدیل شده؛ چون "قهرمان ملی" تا هنوز قهرمان یک مرتبه ای بود و هیچ جنایتکارِ مرحوم بالاتر از او وجود نداشت، اما اینک "قهرمان دو مرتبه ای" دوستم، او را پشت سر نهاده و در ردیف بالاتر قرار گرفته است که مطمناً بزودی حفیظ منصور و واقف حکیمی و فرشته حضرتی از راه "پیام مجاهد"، "مجاهد" و "خاوران"، "قهرمان ملی" شان را سه مرتبه ای فیر خواهند کرد. زیرا حفیظ منصور باور دارد که "کسی را در افغانستان در ردیف او قرار دادن خطا نه، بلکه جفاست."

گفته می شود که این جلاد در زمان تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی و دولت پوشالی روزانه تا 18 بار نیز توسط طیاره های میگ 21 دست به بمباردمان میزده و یکی از افتخاراتش که به آن می نازید و کرشمه می کرد، قتل عام مردم در هر بمباردمان بوده است.

ولی فراموش نشود که تا هنوز "اختراعات" و "کشفیاتی" در زمینه سجایا و خصوصیات این جلاد اعلان نشده تا دانسته شود که "قهرمان دو مرتبه ای"، مثل "قهرمان ملی" یک مرتبه ای، "به ظاهر خود نیز توجه میکرد" یا نه، "لباس پاک و نظیف می پوشید" یا نه، "غذاهای پاک را خوش داشت" یا نه، "از سگرت و نصوار بدش می آمد و چرس نوشی را بشدت بد می گفت" یا نه، "همیشه با وضو بسر می برد" یا نه، "دارای چهره جذاب، صورتی زیبا"* بود یا نه؟

منتظر باشیم تا ببینم که دوستمی ها و علومی ها، چه کشفیاتی را اعلان می نمایند!

تا یک شبانه دیگر.

* رساله فاتح جنگ سرد، حفیظ منصور، سایت احمدشاه مسعود

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • .. او یک سرباز شرافتمند و یک افسر دلیر بود که با کثافات قابل مقایسه نیست. شرافت اجازه نمیدهد در مورد کسانیکه وظایف شانرا درست انجام داده اند دهن کجی کنیم. اینکه این وظایف درست بود یا غلط مربوط به سیاست گذاران است.

  • لمبه جانی امید است مرا به اتشکده سه صد ساله تان نسوزانی..

   مصطفی پیلوت قهرمان از فارسیوانان لوگر بود اما بر عکس لوگری ها کنونی غلامی ومستعمره شدن اوغان کوچی که مناطق شان را غصب وانان را به کارته نو وچاردهی کابل اواره ساخته است را قبول نداشت و دلش نمی خواست گلبدین بگوید و جان دهد.

   او پیلوت ؛ معاون , وباز قومادندان میدان هوایی سبزوارپساتر ها معاون قوا هوایی ومدافعه هوایی شد او در همان وقت قهرمان دومرتبه یی اوغانستان شده بود او اولین قهرمان دومرتبه یی بود... نه از حالا .

   بلی درست فکر کرده یی او اضافه پروازیی های بیشمار داشت او شب و روز در مقابل عرب ها وهابی ها قادیانی ها پنچابی ها غربی ها .... از وجب وجب خاک این وطن دفاع کرد پیروزی های زابل و جلال اباد و پیروزی بر کودتا غلام پاکستان (تنی) به نام او گره خورده است.

   تا جایکه دقیق خبر دارم او نمی خواست از چاراسیاب پرواز کند و فروشگاه و خیر خانه و کارته سه را بمبارمان کند همچنان نمی خواست ازخواجه رواش پروازویک ناحیه دیگر کابل (مقابل خانه علم وفرهنگ) دشت برچی کارته نو..را بمباردمان بکند.

   اومسلکی لایق با تجربه بود شب و روز پرواز کرده میتوانست هدف را دقیق مورد حمله قرار میداد پس در مورد او اشتباه کرده یی او نبود که ... .... ... را بمبارد میکرد..

   اوخوش برخورد خوش اخلاق فقد به سگرت عادت داشت چون مجاهدین از هم جنس گرایی و چرس افین خوشش نمی امد..

   غذا - از دنده کی خوشش نمی امد گوشت نیم خام هم نمی خورد عاشق پلو قابلی اشک و نان تندوری .....

   شاید همیشه وضو نمیکرداگر میکرد تظاهر نمیکرد تسبع در دست سجاده بر شانه .... اما تجاوز غارت چرس افین تریاک کار اش نبود بخاطر پول غلام غلامان شدن وهابی شدن غربی شدن و هر روز ریش ها کوتا شدن و نکتایی بستن رافکر کنم خوش نداشت ....

   نصواررا هم شان خود نمیدانست چون اوغان نبود اوغان عقیده دارند نصوار د پشتون شان دی وردک نمونه مثالش هست غزنه و کندهار پکتیا و جلال اباد را خودت دیده یی که حتا زن ها نصوار را به کنج چادر شان گره کرده و استفاده و استعمال میکنند................

   بلی جذاب بود خوش برخورد باز هم چون شما مسلمانان عقیده نداشت که انسان را از چهره اش از بینی اش ....به قضاوت بشیند عقیده داشت همه هست کرده خداوند اند چه سیاه چه سفید چه کوتا و چه درازچه خوش چهره وچه زشت چهره بادیگارد هایش هم افرد زیر سن نبودبنام کوچنی غازی و ضربه یی مومنک ......

   قطار کردن نام ها ارزش ندارد اشخاصی را ذکر کرده یی در حالت دفاعی عمل میکنند نه چون پتنه یی ها در حالت تجاوز وحمله بر زبان و تاریخ و فرهنگ دیگران......
   مثل لایق- یون - جبیب اله رفیع - باری جهانی - احدی - غنی - روستار تره کی- شکریه بارکزی ........

 • هزاران لعنت به کذابان و فاشیستان!

  با عرض معذرت از برادران دری زبان. از دست کثافتهای همچو خان و دیگر فاشیستان تاجک آهسته آهسته از زبان دری بدم میاید. اگر چه این اعمال شان صد در صد به نفع زبان پشتو تمام میشود۰ چراکه از علاقه پشتونها به زبان دری میکاهد و شروع میکنند به استعمال زبان پشتو.

  خوش ندارم همچو چیزهای بنویسم ولی خان بی فرهنک چادری پوش مجبورم ساخت و باید بگویم که شهید مصطفی از پشتون های لوگر بود که زبان دری را مثل اکثریت قاطع دیگر پشتون ها یاد و دوست داشت و احترام میکرد. در ولایت لوگر ما بسیار پشتون های داریم که به زبان دری صحبت میکنند و همچنان تاجیکهای داریم که به پشتو صحبت میکنند۰

  • ملگری ولی جانه. زما په خیال دنصوارو جرگه دی دایره کری ده.

   مشکل شما پتنه یی ها در این است که ( با سواد و بیسواد تان یک قسم فکر میکننین ) بجای اینکه از خود بپرسید که چرا همه از اوغان مینالند ...... گره باز نشده در کجاست چرا چرا چرا .......

   تا انتقاد را بر علیه اوغان بشنوید عاجل بنابر وصیت حبیبی تان شمشیر زنگ زده را از غلاف میکشیدو به انتقاد کننده حمله میکنید..

   ایا عقل داری یا نه چرا به اصیل مضمون لمبه جانی تان که در نقش - د یوی اشپی ناوی - ظاهر شده توجه نمیکنی که به پا ورقی من فکر ات معطوف شده است......

   از کجا میدانی من کثیفم ؟ از کجا میدانی من تاجکم؟ ولی خانه ایا چادری پوشان بی فرهنگ اند یا بی چادری ها؟

   جنرال مصطفی را من از نزدیک میشناسم چون توبی خلطه (خریطه) فیر نمیکنم ازسبزوار تا مکرویان کابل با او وفاملیش شناخت دارم.

   از کجا مرا میشناسی که چادری پوشم اگر من چون تو بگویم که تو چادری پوشی چه جوابی خواهی داد؟

   ایا هم جنس گرایی - نکاح مرد با مرد - دختر فروشی- تریاک فروشی - وطن فروشی.......... تجاوز بر حریم همسایه و هموطن هم مذهب اسلامیست انسانیست؟؟؟؟؟؟

   ایا شما ها سلمان یا بگفته خودتان (نا یی ) های تان را در پکتیا و خوست پکتیکا هر چند سالی جور وچپاول نمی کنید ایا این تبلیغ است یا حقیقت ایا این انسانی و اسلامیست؟؟؟

   ایا شما زمین ها تاک ها ... مردم را در شمالی حریق نکردید... ایا در گذشته ها تاجک کشی و هزاره کشی و ازبک کشی نکردین ایا زمین های مردم اصیل این سرزمین را در غرب و شمال ومناطق مرکزی اشغال نکرده اید ایا وردکی وجود داشت یا مناطق هزاره ها بود ایا قسمت های عمده غزنی را زابل را ارزگان فراه و شمال و هرات را شما ها اشغال نکردین چون اسیراییل؟؟؟؟؟؟جواب بگو پتان با غیرت....

  • مشر ولی صاحب من یک سوال دارم چادری پوش کی است من یا تو؟؟؟؟ توهمان اصیل گویا کابلی استی که هر روزبقره عوض میکنی من از ابتدا تا اخر خان ام

  • تو خان نه بلکه چودری هستی و بدون شک همان مزاری نوکر حلقه بگوش پنجابی های کثیف پاکستانی هستی که با یکی دو پیام چهره های کثیف تان را که در زیر چادری تاجو پنهان هستید ، افشا میکند.

   شما همان سیاستی را دنبال میکنید که به خورد تان پنجابی های کثیف پاکستانی میدهد. توهین به این یا آن میلیت پالیسی پنجابی های کثیف پاکستانی است که تلاش دارند جو بدبینی و نفاق را بین افغانها دامن بزنند.

   من مطمئن هستم که خانواده مصطفی پیلوت به روی تو نوکر پنجابی های کثیف و بویناک تف خواهند کرد.

  • من مزاری نیستم از مزاری صاحب و کابل پرس? تقاضا دارم تا برایت بنویسند که من خان ام همان خان اصلی نه نقلی وپتنه یی از کابلستان هستم.

   تا جایکه خبر دارم پاکستان توهینی به شما نکرده به جار مشرف صاحب گفت که ما همیشه پشتون ها را کمک وپشتبانی کردیم از جمله هفت گروه مجاهدین شش تا ان پتانی ها بود کمک های امریکا و اسراییل... وپنجاب هم به گلبدین جان سرا زیر میشد.. طالب هم فرزند حلالزاده بی نظیر جان بود........

   این توی که گاهی از کیدی وگاهی از خیمه تره کی د پورنی(چادرچون کامپوترم پندک ندارد..)د لاندی سخه ناری وهی...کله ولی کیژی کله اصیل خانی کله هم شمشیر خان او دریا خان.....

  • تاجو چودری

   هرکس که هستی یا نیستی مگر چهره واقعی خود را که مزدور پنجابی های بویناک و کثیف پاکستان هستی برای ما روشن ساختی.

   حالا هر قدر که میخواهی در مورد پشتون و غیر پشتون بنویس به لق لق یک چودری دریای کابل جان مردار نمیشه

  • دشت های مزارشریف و باغ های شمالی از کشته های باداران شما پر است که هر روز براشان گریه میکنین حالا کی پاکستنی پرست است ما یا شما.

   بزرگان تان که به کرسی ریاست جمهوری مینشستن گفتن بار و بستره ام ده پاکستان مانده...... خانه اول تان پاکستان است شما در این وطن خود را( پردیسی ) فکر میکنین...

   وزیر های تان به کتاب های اولاد این وطن نوشتن ضیاالحق غمخوار و پدر , مجاهد , شهید ما بود......

   به داخل پارلمان پتان ها گفتن زنده باد پاکستان چون یک نماینده ربانی گفته بود مرده با پاکستان.....

  • با این لفاظی های کاملا ً پاکستانی نمیتوانی چهره چودری مانند خود را بپوشانی.

   ما شیطان الدین ربانی و احمق شاه مسعود را نه به خاطر تاجو بودنشان محکوم میکنیم بلکه به خاطر آن محکوم میکنیم که نوکر و جنایتکار بودند و هستند.

   به همین ترتیب ما ملای کور عمر و راکتیار را به خاطر پشتون بودنشان نه بلکه به خاطر اینکه نوکر و جنایتکار اند و بودند.

   تو نوکر پنجابی های کثیف پاکستانی باید بدانی که افغانها بیشتر از آن عاقل اند که گول یک پنجابی کثیف و بویناک را بخورند.

   یگانه راه صلح در منطقه و بخصوص از بین رفتن تروریزم در کشور بزرگ و همسایه ما هند و در افغانستان عزیز ما تجزیه کشور مصنوعی چتلستان است که ایجاد آن بوسیله اکثریت صاحب نظران به حیث بزرگترین جنایت قرن بیست شمرده شده است. ایجاد این کشور مصنوعی باعث جدایی فامیل ها و برادر از برادر هم در افغانستان و هم در هند گردید.

   من از تو چودری خان جی میخواهم برای گرفتن کارت هویت هند خود را آماده کنی زیرا امریکایی ها و غربیها بعد از 8 سال متوجه شده اند که مشکل تروریزم در افغانستان نه بلکه در چتلستان است و تا زمانی که نطامیان پنجابی قوت داشته باشند مشکل تروریزم حل نمیشود.

   پس یگانه راه حل تجزیه چتلستان و دادن مناطق تجزیه شده به صاحبان اصلی آن یعنی افغانستان و هند بزرگ است.

  • کابلی صاحب اصیل اخرین بار برات مینویسم وباید به شکل سوال برایت بنویسم که چرا من و دیگران از شما پتنه یی ها متنفر اند.

   • کی ها بلوچستان و پشاور را فروختن بقول تو فامیل ها را از هم جدا کردن؟
   • کی ها پنجده را (پنجده کدام قریه نیست اصیل زاده جان ترکمنستان چار شهر دارد که دو ان مرعی و چارجوی وملحقات ان که همان پنجده است) فروختن؟
   • کی هاقسمت های از بیشه شیران را در شمال از پیکر این وطن جدا کردن؟
   • کی ها اب هلمند را و قسمت های از خراسان بزرگ را به ایران رها کردن؟
   • کی هاسه بار زمینه را مساعد ساختن و در پیشاپیش انگریز ها رقص و اتن کرده با دوهل وسرنا تا کابل مارش کردن؟
   • کیها پاکستانی ها را اوردن عرب ها را اوردند با مردم خود بخاطر بدست اوردن چوکی مشر توبی جنگانیدن؟
   • کی ها الماس کوه نور را فروختن؟
   • کی ها برای انگریز های اشغال گر رساله و داستان و لندی مینوشت و در مقابل پول میگرفت وتا حالا به گردن بلندی یاد میکنند که انگریز ها در رشد و انکشاف زبان پشتو کمک کرد کوشش کنید برنامه جان بت انگلیسی نطاق پشتو بی بی سی که زن پشتون دارد را گوش کنید؟

   بایک نگاه کوتاقصاوت های توو دیگرانت را برات بگویم خودت گفتی دیورند فامیل ها را جدا کرد فشار تان از این رو بالا میرود چون در بین قبایل تان جدایی رونما شد چرا چشمان تان جدایی ازبک ها ترکمن ها و بلوچ ها را نمی بیند چرا همیشه به یکجا شدن پشاور فکر میکنین چرا به چارجوی ومرعی که برادران بلوچ و ترکمن و ازبک وعرب ما را هفتاد سال زیر یوغ سرخ ها برد و این مناطق پر از گاز و تیل .. اند نمی اندیشید ایا انجا هم اتفاقی افتاده یا خیر ؟؟؟

   کی ها اسم خراسان را به اوغانستان یا اسم قبیله تغیر داد چراسبزوار تاریخی به شیندند تغیر نام داده شد چرا تورغوندی به مروه تاریخی وزیبا تغیر نکند؟

   چرا میخواهند زبان خود را بر دیگران ترزیق کنند دوخانه ما را درملتون مکتب را شونزی دانشگاه و فاکولته ما را به پوهنزی وپوهنتون کارته وناحیه و زون را بنام مینه تغیر دادند چرا ؟؟؟؟

   چرا جاده ها بنام های احمد شاه و تمیورشاه وزیر اکبر خان وووووووومسما میشود ؟؟

   ایا ما سلاطین بت شکن و شاعرا نامدار و سیاستمداران ملی نداریم ایا کدام مرد تان پیدا شده و گفته که چرا نام های قهرمانان ملی حقیقی را استفاده نمیکنید؟

   گیریم که پتان ها قهرمان مادر زاد اند اما نازو انا زرغونه انا عینو وملالی ووووو کی ها اند فلان شان طلایی است ؟؟

   • مردم از گرسنه گی فرزندان خود را در پاچاهی کزی فروختن در پاچاهی ظاهر و داود هم مردم بدخشان و غور دلبند و دختران شان را فروختن اما این قبلیه پرستان کافر ملیون ها دالر را به قبر های نادر شاه غدار- ظاهر شاه شرابی- تمیورشاه احمد شاه- میرویس خان هوتکی غلام ایرانی ها - بابای ولی چرسی - ملنگ جان - اولمیر قبر کنچنی ....به مصرف رسانیدن چرا کدام مهم است شفاخانه ومکتب یا زیارت بازی چرا در یک ولایت مردم با دالر بازی میکنند و در جای دیگر از گرسنه گی میمیرند ؟؟
   • باز سازی توزان ندارد در یک ولایت 60 مکتب به یک بارگی اعمار میشود در ولایت دیگر تهداب دو مکتب گذاشته نمی شود چرا؟
   • قصر های نمبر دو ونمبر شش را گروه ظاهر شاه فروختن چرا ؟

   این دلایل مشت نمونه خروار است که مردم سایه اوغان غاصب را خوش ندارند ایا این تبلیغ است یا حقیقت ایا شما ها تفرقه انداز وتحریک کننده استید یا دیگران؟

   میدانم که خون پشتونی ات اجازه نمی دهد چون مسلمان و انسان بقضاوت بنشینی خوب من هم کوتا کردمش چون پیش کله ... یاسین خواندن فایده ندارد.....

  • واقعا" بسیار مسخره است، با سوادان ، نویسندگان عاقل ودانشمند ازین سایت با اهانت ، دو ودشنام به همدیگر میدان مرغ جنگی وبودنه بازی بوجود آورده وما نند بعضی خانم های در به دیواروقتی در موضوع اولاد ها، نوبت نل آب ونداف وغیره درگیر میشوند از اصل موضوع دور رفته همدیگر را به مسایل پیش پا افتاده بی ارتباط به اصل موضوع، دور از عقل ومنطق متهم وبه مجادله می پردازند. از افراد عادی وبیسواد چه توقع میتوانیم داشته باشیم.

  • اوو خاین منافق گپه کدام طرف میبری؟

   تو که با شهید مصطفی قهرمان ارتباط داشتی پس صرف بگو که از کجا لوگر بود؟ از کدام قوم بود؟ مربوط کدام خانواده بود؟ و در کجا جنازه آشرا دفن کردند؟

   تو باید بدانی که شهید مصطفی نه تنها در مقابل پاکستانی ها و عربها میجنگید بلکه در مقابل نژادپرستان شورای نظار هم مردانه وار ایستاد و در اخیر هم به امر مسعودوف خاین شهید شد آنهم توسط یک تن از هم مسلکان خاین خودش که از چاریکار بود۰

   من باور کامل دارم که یک ذره هم شرماندن و فهماندن آدمهای مثل تو مهال است و اینرا از نوشته هایت یافتم. لذا به جواب همه چتیاتت نمیپردازم.

   صرف بیاد داشته باش که من اصیل کابلی نیستم و میدانم که از طرف شورای نظار مقرر شدی برای تفرقه اندازی و زمینه سازی برای تجزیهً افغانستان. چراکه شورای نظاریان آنقدر جنایت و دزدی کرده اند که در افغانستان واحد با حکومت مقتدر از ایشان بازخواست خواهد شد و جواب صرف دو حساب را که برای همه مثل آفتاب روشن است نمتوانند بدهند.

   ۱. خوردن و حیف و میل کردن معادن لاجورد و زمرد که حق تمام مردم افغانستان است۰

   ۲. گشتن. مجازات کردن و زندانی کردن هزاران چیز فهم و وطنپرست به جرم گویا کمونست بودن یا دوست بودن با کفار۰ در حالیکه حالا خود شان به بیشرمانه ترین شکل بوت پاکی و پیشخدمتی کافران بد تر از روس را میکنند و حتی قرارداد اکمالات زنان برای عساکر امریکایی هم در دست همین جهادی های خاین است.

   از دیکر کثافت کاریهایشان چی بگویم۰

  • از زمانی که در کابل گوساله های سلیمان کوهی چون تو "اصیل کابلی" مهاجرت کرده است، دریای کابل پر از کثافت شده است که دیگر جای نمانده است. مگر مرداری دریا را نمیبینی که شما پاده گان سلیمان کوهی باعث شده اید.

 • خان چودری

  هر قدر بیشتر مینویسی به همان اندازه بیشتر و بیشتر به مزاری یعنی نوکر پنجابی های کثیف پاکستان شبیه میشوی.

  تمام حرف های را که تو اینجا آورده ای ما در زمان داود خان از طریق رادیو کاکا جان شنیده بودیم. حتما ً میدانی که منظورم همان رادیوی است که از چتلستان پخش میشد.

  شما نوکران پنجابی های کثیف پاکستان در واقع نه در فکر عدالت اجتماعی هستید و نه در فکر خرستان بلکه دفاع شما از این و آن و از جمله احمق شاه مسعود، و محکوم کرده هر چه پشتون و دیگر اقوام براساس پالیسی پنجابی های کثیف پاکستان است تا بدینوسیله بین ملیت های با هم برابر و برادر افغان تفرقه ایجاد کنند.

  افغان های حالا همه دانسته اند و جامعه بین المللی هم آهسته آهسته به این باور میشوند که مرکز تروریزم چتلستان است و تا زمانیکه این عقده سرطانی از بین نرود تروریزم از بین نخواهد رفت.

  از اینرو من باز هم به تو و نوکران دیگر پنجابی های کثیف پاکستانی توصیه میکنم که برای دریافت کارت هویت افغانی و هندی خود را آماده کنید.

  افغانستان به یاری افغان های عاری از عقده ها و عاری از امراض قومی وطن شانرا دوباره خواهند ساخت و عدالت اجتماعی را که بر اساس آن حقوق همه افراد کشور تامین شود ، عملی خواهند کرد و چتلستان به گودال تاریخ سپرده خواهد شد.

  با گفتن آنچه در فوق ذکر شد شما نوکران اجانب باید بدانید که افغانهای با عقل سلیم میدانند که تامین عدالت اجتماعی بوسیله توهین به این یا آن قوم و محکوم کردن این یا آن قوم نه بلکه از طریق احترام هر قوم تامین میشود.

  نوت: این هفته من مطمئن هستم که آی اس آی به تو مزد کمتری خواهد پرداخت زیرا چهره تو خان چودری افشا شد .

  • صادقانه بگویم بهتر از هر کسی دیگر همین خودت به پنجابی ها میمانی! از دهانت چیزی میبراید که باید از معقدت براید! نکند سیستم هاضمه ات سرچپه شده است. روزگاریست در هر بحث و مناقشه روی هر موضوعی که باشد بر مسعود میتازید و از این پیداست که از همان فاسیست های سلیمان کوهی استی نه از کابل. کمتر غف بزن!!

 • به همه سلام،
  این چرندگویان پرچمی شرم و ننگ ندارند که از جنایت و وطنفروشی خود در دفاع قرار دارند و اکثریت اینها تحت لوا مسجیت خود را پنهان کرده اند و در کشورهای غربی که تا دیروز مرگ به ان کشورها می گفتند امروز به سر خمی که از وظایف پدری شان است در این کشورها بسر می برند ، اکثریت مردم ما که در شهرها بودوباش داشتند این خود فروشان را معرفت دارند که این جاهلان پرچمی و خلقی فاسدترین و لوچک ترین کسانی هستند که در خدمت روسها از همه چبز خود تیر بودند.
  این وطن فروشان گاهی با اخوانیها و گاهی خود را غربی معرفی می کنند و هیچ شرم هم ندارند، گفته می شود که به زودی از کشورهای غربی اینها جمع اوری می شوند و اکنون این موضوع در جریان است تا در اینده به دولتی سپرده شوند که توانایی محاکمه این جنایتکاران را داشته باشدو
  جلال ابادی

  • حقبین جان که بنظرات حق فقد وفقد پته خزانه است وباقی همه هیچ- اصیل جان که چون نماینده دوغ فروش تان در مجلس عوام وعیان تنها شما اصیل و باقی همه نقلی - ولی جان که خلیفه وجانشین یا ولی وصی محمد گل مومند - حبیبی-عبدالرحمان خان و نادرخان .........که در حقیقت هر سه یکی .

   وهمان اصیل کابلی شده کوه های سلیمان میباشید .

   ساده اگر یکنفر به سه اسم پیام بفرست گیرنده و یا کابل پرس? میدانند که فرستنده یکی است .

   ما از شما دشنام نویس ها فقد انتظار جواب ودفاع منطقی را داشتیم اما خلاصه تمام دشنام های بالایی تان فقد این است که.

   • تاجک را تاجو
   • خراسان بزرگ وتاریخی مرد خیز را خرستان خطاب داده اید.

   این هم علت دارد خار چشم دشمن است چون خراسان صفحات تاریخ زرین ما را تشکیل داده و مردانی ناماوری درهمه عرصه ها- علم وانش- سپه سالاری غیرت ودلیری- وفنون انروز گار .....تقدیم جامعه کرده استکه خلافت بغداد اله دست شان میبود................
   شما که نمی توانید خراسان بزرگ را با غار های کوه های سلیمان مقایسه کنید لذا پشارتان بالا میرود و انرا ..ستان خطاب میدهد.
   فرق نمی کند بزرگان ما گفته اند افتاب به دوانگشت پنهان نمی شود -و به عف عف ...دریا مردار نمی شود.

   چندسوال دیگر هم داشتم!!!!!!!!!!!!!!

   1- چرا شما پتان ها ازسستم فدرالی به وحشت می افتید وانرا تجزیه فکر میکنیدو انرا جز از دموکراسی انگریزی تان به حساب نمی اورید؟؟

   2-چرا شما پتان هااز نفوس شماری یا سر شماری تن تان چون تب داران ملریا میلرزد ؟؟

   3- چرا به شناسنامه ها باید اوغان نوشته شود چرا مشخص نشود که چقدرازبک . تاجک .فارس . هزاره. بیات عرب . سادات .. بلوچ . هندو . سک . ایماق .یهود ........داریم ؟؟

  • اقای خان ! حرف تانرا پس بگیرید که بنده تا حال پته خزانه را ندیده و نمیدانم که در چه موردی وکی نوشته است.. ولی اینقدر میدانم که شیوه بخث شما و چند تن پشتونیست بیمار دیگر به نفع وطن ما نیست...همین!

   • برای افشای خیانت کافیست خاین را با دار و دسته اش کوبید نه اینکه اقوام و ملیت ها را توهین کرد.
  • خان جان سلام عرض میدارم ! شناخت تان از من نا کافیست لهذا اینقدر زود قضاوت نکنید. بشما احنرام میگذارم.. اما افکار تان را تایید نمیکنم و این حق فردی من است. همانطوریکه شما حق دارید همینطور فکر کنید. ما افکار یکدیگر را به نقد میگیریم تا به حقایق برسیم و این از عزت هیچ یک مان نمیکاهد.. بشرطیکه از دایره مجاز عدول نکنیم.

 • احمق شاه سکوت

  من مطمئن هستم که تو تاحالا معنی فاشیسم را نمیدانی.

  ولی جالب است که شما راهیان احمق شاه مسعودوف هرکسی را که یک جنایتکار را محکوم میکند بدون تاخیر پشتون خطاب میکنید.

  آیا میدانید که با این طرز دید در حقیقت شما پشتونها را بیشتر قدر میکنید؟

  بگذارید از پشتونهای معروف نام ببرم که پشتون نیستند ولی بر اساس تعریف شما از پشتون به قوم پشتون نسبت میگیرند :

  داکتر رمضان بشردوست

  داکتر سپنتا

  ملالی جویا

  خانم ثمر

  تمام مردم کابل که جنایات احمق شاه مسعودوف ، مزاری ، حکمتیار، سیاف، محسنی، مارشال دزدان غلام فهیم و..... را محکوم میکنند

  تمام مردم افغانستان که جنایات دزدان و رهزنان شورای دزدان را در افشار کابل محکوم میکنند.

  لست طولانی است ولی فکر نکنم که تو احمق شاه سکوت منظور مرا از این لست درک کنی.

 • خان چودری

  تو تاحالا هم با دیده درایی زیر نام خرستان و تاجو خود را پنهان کرده ولی تو نوکر پنجابی های کثیف و بویناک پاکستان تا حالا ندانسته ای که خرستان به حیث یک دول هیچگاه وجود نداشته است.

  اگر تو پنجابی بویناک اینقدر به خرستان دلبند هستی از کشور مصنوعی چتلستان عبور کرده به ولایت خرستان به ایران برو ولی به یاد داشته باش که دو کار بکنی

  • روی سیاه پنجابی خود را زیر یک دستمال بپوشانی
  • از مردم فاصله بگیری چون از بوی تو پنجابی کثیف چتلستان مردم ضعف خواهند کرد

  ههههههههه

  نوت: من که خرستان میگویم علت آن است که من میدانم شما نوکران حلقه بگوش پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان از ذکر تاریخ مقاصد شیطانی دارید.

  • محترم آقای خان ! چند روزی بود که مصروفیت های کاری داشتم و با استفاده از روزهای رخصتی زمستانی فرزندان ، به دیدار دوستانی شتافته بودیم که زیارت دیدارشان بالایم فرض گردیده بود . نتوانستم وقتأ چپوله گویی و بهتان زدن بدل کابلی را جواب بفرستم ، معذرت میخواهم .

   دوست عزیز خان ! مثلی داریم که میگویند : از دیوار شکسته ، زن شلیته ، تهمت ناحق و سگ دیوانه خدا نگهدارد . این آقای بدل کابلی عین همین خصوصیات را دارد . مانند دیوار شکسته تا هنوز نمیداند که خراسان یک کشور مستقلی بوده با استان های نامآور مانند هرات ، بلخ ، نیشاپور ، سیستان ، عزنه ووو . این خود گویای شکسته بودن دیوار بدل کابلیست . مانند زن شلیته ، همیشه چنان بیآبی و زبان درازی میکند که خجات میکشم به جوابش چیزی بنویسم . وقتی پای خر منطق و استدلالش میلنگد به هرکسی تهمت ناحق میبندد . مانند سگ دیوانه به هر طرفی گاز میگیرد و پاچۀ هرکه را که خلاف عقل نارسش می انگارد و فکر میکند به دندان میگیرد .

   امید وارم شما هم رهایش کنید ، بگذارید هرچی در مغز بی کفایتش میگردد بنویسد ، این بدل ها که دارند خود را اصیل جا میزنند همیشه چنین فکر کرده اند که با تذویر و دروغ های شاخدار میتوانند جلو تابش خورشید را بگیرند مانند زمانهای نادرخانی ، ظاهرخانی و داود خانی . حال پرده های دروغ ، افتراع ، جعل و ریای این نوچه حبیبی ها فرو افتیده ، بگذارید به هر زبانی که دلشان است جف بزنند .

   این نواسه های پته خزانه نویس ، حتی توانایی و قدرت پاسخ به یک پرسش شما را ندارند ، چی رسد به بررسی جدی و منطقی در بارۀ آنهمه پرسشها . ایشان را فقط بگذارید لاف بزنند و شملۀ بی غیرتی را هرچی توان دارند بلند تر ببندند و زیر دهل دوسره مانند خان های دوسره بی ننگ کاکل بزنند و عطش زمانه های بچگی را فرونشانند و وقتی زیر عرق ماندند فغان کنند و شیون بر کشند که دا اوغانستان زموژ ، دا پختونستان زموژ !!

   دوست عزیز ! خود را با این شمله داران اوغانستانی زیاد ناراحت نسازید . بگذارید واسلین بویگین وحدت ملی اقوام را مانند راکتیار به سرو صورت خود بمالند و گاهی از کلکینچه انگلیسها و گاهی از دربچه امریکایها سر بکشند . بازار تجارت فروختنها را از باداران خود خوب فرا گرفته اند . یک شمله دار اینطرف خط هیروئین تجارت میکند و داد از وطنپرستی و دموکراسی میزند و یک شمله دار بیغرت دیگر آنطرف خط سر میبرد و کوکنار میکارد و داد از مسلمانی میزند . دو بیغیرت و بیکفایت دیگر حیثیت معاونین این شمله دار بی حیثیت را بدوش گرفته و جیب ها را از پول باد آورده به کیسه ها میزنند . شرم و خجالت باد بر این تاجران حیثیت و ناموس سرنشینان این کشتی شکسته بنام اوغانستان .

  • اصیل خان غاصب سرا زیر شده از کوه های سلیمان...

   من هزاره نیستم من پنجشیری نیستم از شمالی وشمال هم نیستم از غرب هم نیستم من از کابلستان هستم و کابلی فکر میکنم وقصاوتم هم کابلیست.

   همین حالا یک مضمون من که در دو بخش است از طرف کابل پرس? توقیف شده چون چیز های در باره عبدالعی مزاری در ان ذکر شده

   من در کجا وچه وقت از گروه های غارت گر پنجشیر و هزاره و ازبک دفاع کرده ام من عقیده دارم که پنجشیری ها برادر ماست مردم غریب و زحمت کش اند چار تا دزد و سنگ فروش را اساس قرار نمی دهم همچنان هزاره ها جان وتن ماست چند تا یال کشال مزاری رانبایدبا انان یکجا محاسبه کنیم همینطور ادمکشان دوستم را نباید برخ ازبک وترکمن بکشیم دفاع من از این مردمان زیر استثمار اوغانی پیشتر و بعد تر از جنگ های داخلیست .

   من یکروز ایران و پاکستان نرفته ام و در مکتبی تربیه نشده ام که دنبال قبیله روان باشم .

   جانم اسلام امد اولین کار اش از بین بردن قبیله گرایی بود در خانه خدا سه صد وشصت بت وجود داشت هر قبیله بت خود را داشت از کسی بزرگ از کسی کوچک یکی بت دیگر را قبول نداشت .. پس بیاید از بت های تان صرف نظر کنید یا مسلمان واقعی یا انسان واقعی شوید خیر و فلاح ما ووطن در این است .

   نمیشود به حرف بگویم و در عمل دنبال قبیله وبت های مان چون تو روان باشیم.

   ما لاجورد فروشان دزد را (نه همه بدخشی ها وپنجشیری ها ی عزیز را )خاین به بیت المال و بوطن میدانیم پس باید جنگل فروشان خوست وپکتیا پکتیکا وکنر نورستان را طیاره تانک فروشان لین وپایه های برق را نیز خاین بدانیم ...

   ما غلامان روس را اگر وطن فروش میدانیم پس باید غلامان انگریز و پاکستان و عرب فراری جنک شش روزه اسراییل را هم جاسوس وغلام بدانیم نه اینکه یکطرفه قصاوت بکنم داد بزنیم که تو غلام وجاسوس فلان هستی در حالیکه خود در کف دست بیگانه یی استاده وگلو هموطن خود را بفشاریم.

   ما نباید از غاصبین زمین های مردم چون کوچی های که نه مالیه میدهند ونه هم اسناد تابعیت وطن ما را دارند پشتیبانی بکنم انان حق دارند از چراگاههای دولتی استفاده کنند اما چرا انان خط که به پست بز نوشته شده و از پنجاه سال پیش است گویا فلان والی گفته این کوه و این دشت از شما را اساس و قباله قرار بدهم کوچی ها حق دارند متواطن شوند اما نه در زمین من وتو دولت نمرات رهایشی را در تمام اوغانستان برای شان بدهند در بدل پول مثل دیگران نه ده ها جیریب زمین را در بدل فی جریب یک افغانی.

   تاریخ باید خوانده شود باز گو شو تا از کار های خوب گذشته گان استفاده و از کار های بد شان پند بگیریم ..
   اگر داد بزینم که مسعودف یا نظار یا عبدالعلی... این کرد ان کرد درست نیست باید بگویم که گلبدین مسعود مزاری دوستم ملاعمر صیاف پیر گیلانی مجددی محسنی کابل و افغانستان را در بدروهزاران جنایت و غارت را بر مردم روا داشتند .......این شد قصاوت درست ....

   نگویی چرا نام پیر گیلانی وجضرت را اورده ام چون افراد پیر گیلانی وحضرت ساحه عظیم پارک های صنعتی و ذخایر بزرگ مهمات و ابزار ثقیله جنگی را در سال های سقوسط نجیب به غارت بردن تنها اگر به واسطه نقلیه که تانک ها را انتقال میداد توجه بکنیم که چند تایر داشت وچند تا بود ... کافییست جواب وحقیقت را دریابیم ..

   مجددی خود اعتراف کرد که در حین عبور از پاکستان وطن اصلی تو به خوست وپکتیا دیده بود که بیش از هشتاد طیاره در انجا موجود بود همه را فروختن همین قسم در کندهار کنر جلال اباد ووووو پس این هم خیانت است اگر طالب پیدا شد زاد گاه و نطفه ان همین افراد پیر گیلانی و مجددی سیاف گلبدین و ربانی بوددر کندهار کار بجای رسیده بود که از بولدک تا شهر کندهار که چهل دقیقه راه است در دوشبانه روز یک موتر بار دار رسیده نمی توانست..

   تشکیلات حکومت کرزی پاچا را ببین یک نظام را از شکل ان میشناسی والی ها وزیر ها - باز سازی رابیبن ایا ملی است ایا اخوت ببار خواهد اورد .. تلویزیون دولتی را بین ...

   چرا نفوس ما معلوم نباشد چرا شناسنامه یا تذکره چاپ نشده چرا نباید نامگذاری ها ملی باشد چرا اهل هنود ما صاحب یک متکب دولتی نباشد چرا در کندهار و جلال دو تا درمسال برای شان جور نکنیم چرا یهود ما مخفی بماند چرا یک تعداد شیعه ها که هزاره نیستند هزاره گفته شوند چرا دایکندی هزاره ها از باز سازی مستفید نگردد و پول ها بودجه دست نخورده باقی مانده به احدی تحویل داده شود چرا در سمنگان مردم اولاد وجگر گوشه خود را بفروشند چرا بدخشان انقدر مالیه بدهد که کمتر از ان در باز سازی این ولایت بمصرف رسیده است چرا کسی برای من بگوید که بزبان مادری ات حرف نزن واین ایرانی است وان انگریزی....

   از سوی دگر من درک کردم که جناب شما بیشتر از چهل سال عمر دارید چون از رادیو های وطن اصلی تان کاکاجان وماما جان یاد کردید پس در این اخر عمر نباید این قدر احساساتی بود و قصاوت یکطرفه کرد ..اگر چه ریش سفیدان وطن ما همیشه بجای گشایدن گره ها کور گره ها را بیشتر وزیاد تر کرده اند.....

  • این پیام شما کاملا قرین به حقیقت بوده و چه خوب و منطقی مسایل را منصفانه مطرح نموده اید. باید به این چرا ها جواب داده شود.. اما متاسفانه یک عده دوستان اب را طوری خت میکنند که اصل مطالب در جای خود مانده و دهان به دشنام و توهین همدیگر میگشایند که هیچکس غلاقه نمیگیرد در بحث داخل شده و نظر خود را ابراز کند. این چرا هایی را که شما مطرح نموده اید سالهاست که مرا هم رنج میدهد... بالاخره باید به این چرا ها جواب منطقی باید یافت

  • دوست محترم خان ! برایتان یک مشوره کاملأ دوستانه دارم که :

   گل مکن کاه گل مکن دیوار بی بنیاد را + خدمت سگ را بکن ، نی آدم کمزاد را

   دیدید که شما چی منطقی موضوعات را به بررسی گرفتید و آقای بدل کابلی به شما چگونه کورمنشانه پیام داد . حتی پیام دوست عزیز ما آقای حقبین را نیز نادیده گرفت .

 • خان چودری = مزاری = سوگند

  شما نه پنجشیری هستید نه کابلی نه هراتی و نه بدخشی. آنها همه افغانان سر بکف و شجاع اند که در خیر و شر ما شریک اند.

  شما بدون شک نوکران پنجابی های کثیف چتلستان ( پاکستان) هستید. با هر دهن باز کردن شما یکبار دیگر برایم ثابت میکنید که با خرستان گفتن و هر ناسزا گفتن به پشتون و افغان و غیره و با هر توهین ، هدف اصلی و مقصد واقعی شما آنچه که ادعا دارید نه بلکه تحریک کردن یک قوم بر ضد قوم دیگر و یک سمت بر سمت دیگر است.

  برای شما نوکران پنجابی های کثیف چتلستان من از بارگاه خداوند بدبختی و روی سیاهی همیشگی آرزو میکنم.

  به یاد داشته باشید که امریکا و انگریز ظالم تازه دارد متوجه میشود که حرامی اش مرکز تروریسم و افراط گرایی است.

  به شما توصیه میکنم برای ختم دور شوم چتلستان این عقده سرطانی در منطقه که زندگی مردمان کبیر هند و افغانستان را با مخاطره مواجه ساخته است ، آمادگی بگیرید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس