در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > افشار

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • سخنان تاریخی عبدالعلی مزاری و صحنه های از جنایات سیاف - مسعود در افشار

  http://vimeo.com/4765982

  • شعر در مورد جنایات مسعود از جمله در افشار

   http://www.youtube.com/watch?v=RBBdkrFMcI8

  • بابر آغا ! در مورد محتوای شعر چیزی گفته نمیتوانم زیرا از خان شاهد خان بدل کابلیست . اما صدای اغای که شعر را دکلمه کرده بسیار جالب و قابل تأمل است . از آوازش چنین برداشت میشود که از مسعود کدام چیزی کلان و بزرگی را خورده که از گلویش برآمده که حتی نفس تنگی برایش پیش آمده ! در بین خان های دوسره یگان آدم جور و صحتمند یافت نمیشد که این شعر رسوای در رسوا را رسواتر میکرد . شاد باشید و گلوی تان درد نکند .

  • جنایات مسعود و باند شورای نظاری او در افشار غیر قابل فراموشی و بخشش است که در این شعر به شکل خیلی عالی ترسیم شده است. اینکه آواز دکلمه کننده کدام چیز کلان و بزرگ مسعود را به یاد تان میاورد، این دیگر مشکل خود شماست.

  • بابر جان!

   این شماهستید که آن چیز کلان و بزرک را قابل فراموشی و بخشش نمیدانید خداوند برایتان صبرجمیل دهاد.

 • چشمدید های یک شاهد عینی

  http://www.youtube.com/watch?v=mmYr0LTTIuc&feature=related

جستجو در کابل پرس