صفحه نخست > دیدگاه > تقرر مجدد جنرال دوستم و غوغای عقب کاروان سفیر امریکا

تقرر مجدد جنرال دوستم و غوغای عقب کاروان سفیر امریکا

در عقب پرده، رشوت دیگریکه افغان نازی برای طالبان تحت الحمایه خود درنظر دارد، همانا حداقل انزوای جنرال دوستم از توازون سیاسی قدرت در جامعه است.
داکتر اکبر همت فاریابی
چهار شنبه 10 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

كارل ايكن بيري سفير "همه کاره" ايالات متحد امريكا بعداز مقرری مجدد جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان به حیث رئيس اركان سرقومندانی اعلاي نيروهاي مسلح جمهوری اسلامی افغانستان از جانب حامد کرزی رئیس جمهور تازه انتخاب شده دولت، بار دیگر از جانب احتمالاً شوونیسم افغان نازی "افغان ملت" مأمور گردید تا ترسبات ذهن علیل سردمداران انحصار طلب را نشخوار نماید. او در اظهارات خود اینبار نیز خلاف مأموریت یک سفیر، موضوع حقوق بشر جعلی و من درآوردی را بالا نموده و با اظهار نارضایتی از تقرر جنرال دوستم گفت که جنرال دوستم متهم به نقض حقوق بشر است و نباید به منصب عالی دولتی تقرر یابد.
قبلاً نیز رئیس جمهور اباما با فرمایشات همچو حلقات، جنرال دوستم را به اتهام نقض حقوق بشر مشخص نموده و از آن نام برده بود و متعاقباً با بازگشت جنرال دوستم از شهر عنقره جمهوری تورکیه به وطن خود، سفیر امریکا برخلاف وظایف دیپلوماتیک اش میخواست تا دوستم به وطن خود باز نگردد، آنچه که تمام دسایس شوونیسم تا امروز برعلیه جنرال دوستم همان هدف را دنبال مینماید، تا دوستم را از پروسه حیات سیاسی جامعه افغانستان منزوی سازد که درین پروسه جوی های خون مشترک اقوام مختلف افغانستان ریخته شده است.

بحث این مقاله در آن نیست که آیا گرگان تشنه قدرت، صلاحیت قانونی پست ریاست ارکان قوای مسلح کشور را رعایت میکنند یاخیر؟ و به کدام پیمانه وزرای دفاع، داخله و امنیت دولتی تحت تأثیر اداری معاون نظامی رئیس جمهور میگردند! بلکه
آنچه در همه اینگونه اظهارات و تلاش ها و موضعگیری های کورکورانه سفیر یک مملکت بزرگ مانند ایالات متحده امریکا که امروز پای آن دارد در باطلاق مهلک جنگ بی هدف افغانستان در اثر تقلب واقعیت های جامعه و دروغ بافی های حلقات انحصار طلب فرو میرود، قابل سوال است، این خواهد بود که سفیر امریکا با این غوغای عقب کاروان، آیا میخواهد مردم افغانستان را تحمیق بکند!!! مردم ایالات متحده امریکا را تحمیق بکند!!! ویا اذهان جامعه جهانی را که به خاطر اشتباهات برادر بزرگ شان پول های خود را و خون های خود را در افغانستان میریزند، تحمیق بکند!!! در حالیکه واقعیت امر اینست که ایالات متحده امریکا و متحدین غربی و شرقی آن توسط مشتی از برتری جویان دروغگو و اغواگر و انحصار طلبان قدرت سیاسی در افغانستان تحمیق گردیده اند.

به خاطر باید داشت که طرح و پیگیری مسئله نقض حقوق بشر شامل آجندای کار سفیر امریکا و یا هر سفیر دیگر نمیگردد. بلکه سفرأ میتوانند تشویش و شکایت دولت متبوع خود را از نقض حقوق بشر در موارد مشخص به ارگان های مربوط دولت میزبان بسپارند.

از جانب دیگر به خاطر تعقیب مسائل نقض حقوق بشر، نهاد های داخلی و بین المللی گویا دفاع از حقوق بشر و جامعه مدنی که متأسفانه بازهم ساخته و پرداخته استخبارات امریکا، انگلیس و پاکستان که مملو از جواسیس دولت های ذیدخل قضیه افغانستان هستند، گماشته شده اند، بگذار تا آنها با همه سیاسی بودن خود، این مسائل را مطرح و تعقیب نمایند.

این موضوع تکرار مکرر ها خواهد بود، اگر بار دیگر گفته شود که از لحاظ حقوقی اتهام به معنی اثبات جرم نیست و هرکس میتواند بالای هر کس دیگری اتهام ببندد. در جامعه انسانی هیچکسی وجود ندارد که از اتهام بیمه شده باشد. ولی اثبات جرم، مربوط محکمه با صلاحیت است که بعداز اعلان وردیکت "فیصله قطعی" تعمیل میگردد، در غیر آنصورت اینهمه هیاهو به مانند لق لق ... است که دریا حرام نمیگردد.

مسئله دیگر را سفیر امریکا فراموش نکند، اگرچندیکه حقیقتاً افغانستان تحت اشغال قرار دارد، اما از لحاظ حقوقی ما افغانستان را یک مملکت مستقل و دارای ارکان ثلاثه دولت و قانون اساسی میشماریم، تعیین و عزل مقامها مربوط امور داخلی دولت است و هیچ کشوری حق مداخله را ندارد. اگرچندیکه در عمل دیده میشود، با درد و دریغ خلاف همه موازین و نورم های قانونی و حقوقی داخل افغانستان و جامعه بین المللی، مداخلات مستقیم در تقرر کادر های دولتی صورت میگیرد و حتی بدبختانه تقسیم پست های کلیدی دولت افغانستان در بین مملکت های قدرتمند ایتلاف بین المللی طرف معاملات قرار میگیرد.

موضوع نقض حقوق بشر توسط جنرال دوستم بار دیگر از جانب سفیر امریکا درحالی مطرح گردید که کنفرانس تزویری لندن در جوش و خروش خود بود و شعار اصلی کنفرانس هم مصالحه با طالبان و دعوت ایشان به تقسیم قدرت بود. طالبانیکه هزار ها جنایت غیر انسانی و غیر عقلانی را در طول موجودیت خود مرتکب شده و تا هنوز سر های بریده شده را به مادران اجمل نقشبندی ها میفرستند، و تا هنوز به خاطر تسلیم دادن تن سربریده شده، از بازماندگان به خون غلتیده آن مکافات میطلبند، و هر روزه صدها انسان بی گناه قربانی انتهار این هیولای شبه انسان بنام طالب میگردند و صدها جنایت دیگر به مشارکت طالبان نیکتایی پوش و نوکر های استخدام شده آنها با حمایت خموشانه دولت صورت میگیرد.

درینحال ازین نمونه های وحشت و دهشت بنام طالب دعوت به عمل میآید تا در قدرت سهیم شوند، اما اشخاصیکه با دادن قربانی های بی شمار در آزادی افغانستان، منطقه و جهان از شر تروریسم و القاعده فداکاری کردند و در پهلوی نیرو های ایتلاف ضد تروریسم مردانه ایستادند و دولت قرون وسطی یی و وحشی طالب و القاعده را نابود ساختند، ایشان به دسیسه نقض حقوق بشر متهم میگردند، و اما همان طالبانیکه میخواهند شوونیسم افغان را با افراط گرائی مذهبی آمیخته و بار دیگر افغانستان را به قهقرا سوق دهند، به توسط طرفداران خود در داخل دولت تلاش مینمایند تا اذهان جامعه جهانی، به خصوص امریکا و انگلیس را تحمیق و برعلیه مدافعین راستین این مرز و بوم استعمال نمایند.

( به این تمکین که امریکا و انگلیس عدالت را به پیمانه میریزد، باید ترسید از آن روز که دیوار های این وطن از بنیاد یکباره بریزد )

قرار کنفرانس لندن برای تشویق طالبان در مصالحه صدها ملیون دالر از کمکهای جامعه جهانی بطور کمک مالی ( تشویق، رشوت و معاش مستمری ) پرداخته میشود. اما در عقب پرده، رشوت دیگریکه افغان نازی برای طالبان تحت الحمایه خود درنظر دارد، همانا حداقل انزوای جنرال دوستم از توازون سیاسی قدرت در جامعه است.

جامعه جهانی در رأس امریکا و انگلیس دیگر نباید فریب تمامیت خواهان را در افغانستان بخورد ویا هم خود مرتکب اشتباه نابخشودنی تاریخی گردد. هدف شوونیسم نه دشمنی با شخص جنرال دوستم است، بلکه دشمنی با مردمی است که جنرال دوستم از آن برخاسته است.

برگشت جنرال دوستم از تورکیه و ملاقات هواداران او که ملیونها انسان با شور و شعف او را ملاقات کردند و به خواست او لبیک گفتند، پیامی است روشن و امریکا و جامعه جهانی نباید با تضیق عرصه برای قوت های عدالت پسند، آزادی خواه و ضد تروریسم، شرایط را برای رشد دوباره طالبان و القاعده آماده سازد.

از امکانات بعید نیست که یگانه راه حل قضیه افغانستان بعداز احیای دوباره طالب تجزیه مملکت خواهد بود

و من الله التوفیق

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اینکه امریکا در افغانستان با مردم ما بازی میکند شکی نیست. درینکه امریکا با آنهمه کمکش به جنایتکاران بازهم تنها به جنایات دوستم اشاره میکند، عوامفریبی ای بیش نیست.

  اما همت فاریابی نام از جمله همان "روشنفکران" وجدان خفته‌ایست که فقط بخاطر تعلق ملیتی با دوستم به دفاع از وی برخاسته و کوچکترین اشاره ای هم به هزاران مورد جنایت و بربریت و قتل و غارتگری های وحشتناک این یکی از پلیدترین جنگسالاران افغانستان نمیکند.

  او نمیگوید که اولتر از همه یک گلیم جم دزد و بیسواد را در پست رئیس ارکان .... نصب کردن خودش تمسخر مردم و کشور ماست.

  ما خواهان اشد مجازات همه جنایتکاران و شرکای جرم شان از دوستم گرفته تا ملاعمر، گلبدین، ربانی، قانونی، خلیلی، فهیم، عبداله، کرزی، سیاف، محقق، عطا محمد و..... هستیم. تا این خوک های وحشی در کشور ما حاکم اند روی خوشی و سعادت و صلح و صفا را نخواهیم دید.

  اما وضعیت مسخره آن عده تحصیل کرده هایی مثل همت فاریابی و نظایرش تماشایی ست که فقط بخاطر تعلق ملیتی برای یک مشت جاسوس و ستمکار میکوشند تیوری بتراشند و جنایات آنان را بپوشانند. این نوع انسانها بدتر از اربابان جنگسالار شان به افغانستان و مردمش خاین اند.

  • آقای همت فاریابی دوستم را از جمله قوت های عدالت پسند، آزادی خواه و ضد تروریسم، می نامد.

   نمیدانم برای این نوع فکاهی آدم باید بخندد یا بگرید!!‌ و یا هم شاید لازم باشد نویسنده اینچنین ابتذالات بدور از واقعیت را به کدام داکتر روانی معرفی کرد!

 • دوستم جنایتکار و خائن هم مدافع پیدا کرد- قبیله گرایی چه معجزه ها می کند.

  • سلام دوستان عزیز کابل پرس? ! کسانیکه جنرال دوستم را گاهی گلم جم میخوانند و گاهی جنگ سالار ، حتمأ با شخص دوستم آشنایی ندارند و از لای تبلیغ ها ، شنیده گیها ، دروغ پردازیها های اوغان ملتی ها به چنین نتیجه رسیده اند . اما باشنده گان مزارشریف ، جوزجان و فاریاب دوستم را ازچشم دیگری و حقیقت دیگری می نگرند . وقتی شهر مزار شریف در محاصره طالبان مدت اضافه ازیک ماه قرار داشت و شب و روز جنگ بود بازگشت دوباره دوستم مانند باز شدن دریچۀ نجات از جهنم طالبی تلقی شده و هزاران باشنده مزارشریف به استقبال این فرزانه مرد در اطرافش گرد آمدند . دوستم با اضافه از ده هزار سرباز و تجهیزات ناچیز نظامی موفق شد شهر را از محاصره طالب رهانیده و قوای پنجابی و ملتانی طالب را تا کندز عقب نشینی بدهد . باوجودیکه باشنده گان شهر آرزو داشتند مانند سابق اداره ریاست جنبش شمال اعاده شده و شخص دوستم در رهبری قرار گیرد ولی حزب وحدت با سربازان یال دار و شبش دارش مانع این خواست مردمی شدند که داستان شبش فروشی یال داران وحدتی تا حال زبانزد مردم ماست . دوستم میتوانست و توانایی آنرا نیز داشت که وحدتی های بامیانی را مانند مجاهدین جمعیتی از شهر براند ، اما تصمیم اقدام جنگی را نگرفت زیرا امکان آن میرفت که شهرمزار مانند شهر کابل درگیر جنگ دوباره شده و مردم شهر اینبار کاملأ زیر پا گردند . این تصمیم دوستم واقعأ معقول ، بجا و درخور ستایش است . دوستم رهبری شهر را به شورایی که متشکل از قوتهای حزب وحدت ، جمعیت و فرقه 53 بود رها نموده خودش به شبرغان رفت .بعد از گذشت سه ماه چور و چپاول شهر مزار توست جهادی ها ، آغای علم سیاه جمعیتی ( حال وکیل ؟ مردم مزار در مجلس نماینده گان ) با فروختن سنگر عزیزآباد به طالبان فرار کرد و شهر را طالبان تقریبأ بدون جنگ اشغال نمودند .

   =- جنرال دوستم باعث شد که ادارات ملکی و نظامی شمال دستخوش چور و چپاول جهادیان نشود .

   = جنرال دوستم باعث شد که در اوایل انقلاب به اصطلاح اسلامی شهر مزارشریف و شمال کشور آرام باشد و سگ جنگی های مجاهدین درآن صورت نگیرد .

   = جنرال دوستم بود که دانشگاه های شمال کشور فعال بود و زنان مانند گذشته در ادارات و موسسات دولتی و خصوصی مشغول وظیفه بودند .

   = جنرال دوستم بود که مهاجرین شهر کابل در مکاتب و مساجد شهر مزار و شبرغان جابجا شدند و آذوقۀ کم و بیشی برایشان در نخستن روز های دربدری شان برایشان توزیع میشد .

   = جنرال دوستم بود که برای نخستین بار بعد از تعمیرش روضۀ مبارک حضرت علی ترمیم اساسی و صحن آرامگاه شان با سنگ مرمر فرش شد .

   = امروز هم ، اگر جنرال دوستم را بگذارند طالب را تا ملتان و پنجاب می گریزاند .

   = دوستم ازبک نیست ، دوستم فرزند واقعی مردم تاجک ، ازبک ، هزاره و پشتون است وما مزاریان هرگز خدمات شایان این انسان متین ، آرام ، خوشبرخورد ، صادق و وفادار به آرمانهای مردم را فراموش نخواهیم کرد .

   جنرال دوستم به معنی واقعی کلمه یک انسان است . انسانیکه از درددل ، فراق خانوادۀ شهید و گریه مادر یک هموطن مهاجر کابلی ما از دست جنایتکاران جهادی در ادیتوریم تخنیکم مزارشریف گریه کرده بود . بلی آن دوستم همین دوستم است . دوستمی که جاه و مقامش یکبار نه ، صد بار نه بلکه هزاران مرتبه در پود انسانان جنگ دیده ما جا دارد . دوستم آن قهرمانیست که جلو خود سری های جنرالان وطنفروش خلقی را گرفت و گندم و روغن کوپون اهالی شریف هرات را به مقصد رسانید . این همان دوستمی است که درس عبرتی به دزدان و راهگیران قندهار و هلمند داده بود .

   تا وقتیکه دوستم است ، طالب و حکمتغار خواب خوش نخواهند داشت ، تا وقتیکه امان الله گلم جم است رهگیران راه های مواصلاتی غزنی _ هلمند دلهره دارند . تا وقتیکه جنرالان قهرمان عزلت گزیده ما زنده اند ، لشکر ناتو ترس وهراس دارد . تا وقتیکه جوانان دانشمند و تحصیل یافتۀ ما زنده اند و دی دی آر شده اند ، دولت مزدور کرزی با تکنوکراتهای وطنفروش و دالر پرستش موفق نخواهد بود .

   راهت سبز بادا دوستم عزیز !! مردم شمال با توست !!

 • نویسنده این مطلب چه قدر آدم بی سواد بوده و ما نمی دانستیم. آخر هنگامی نمی توانی به زبان فارسی چیز بنویسی، به زبانی که بلد هستی بنویس چرا که اجباری در کار نیست. زبان فارسی را با نوشته گگ های پر اشتباه خود آلوده نکنید.

  • بلی این امریکایی ها و انگریز ها هر زمانیکه به کسانی ضرورت داشت انان خوب اند زمانیکه ضروت شان رفع شده ... جنایت کار ترور یست ناتقض حقوق بشر ... دیروز دوشادوش دوستم و متحدین او ایتلاف شمال و ایتلاف فراری ها جنوب - اشرار کوچی طالب و پاکستانی ها و عرب ... را از بین برد . و در کشتار طالبان اسیر خود دست از پا نمی شناختند ( امریکایی ها).

   امروزتحت مشوره های اجنتان اوغانی شان که وابسته به اوغانملت اند هر که از نژاد غیر اوغان باشند باید از قدرت طرد شوند و نام های .....ناقص حقوق بشر ووووووبالای شان گذاشته ...

   همزمان همین علمداران دموکراسی عیسویت طالب که نه فرهنگ دارد نه دین وایین و در غلامی کردن غلام غلامان هم پیشتاز ... طالب که نه تاریخ از دست شان در امان ماند و نه فرهنگ ونه زن و نه مرد نه مذاهب نه اورپا و امریکا ...... را از لست سیاه خارج ساخته و بوجی بوجی دالر برای شان حواله میکنند - تخم های اصلاح شده بدسترس شان قرار میدهند ... از دست دیگر تریاک تولیدی شان را به قلب اروپا انتقال میکنند ......

   اما اقلیت ترک که بسا مظالم را در این دوصد سال اخیر از دست قبیله گرایان متحمل شده اند باید به حاشیه رانده شوند چرا که طالب پاکستانی و قبیله را مردار کرده.......

   اگر دوستم جانی و ادمکش .... هست دیگران چه ملا راکتی - والی بامیان در زمان طالبان - قوماندانان گروه صیاف و حکمتیار فلان وزیر ......بلند پایه های سه گروه ظاهرشاهی چون گل اغا شیرزی چه ...
   یک بام و دو هوایی اوغانستان چه وقت خاتمه پیدا خواهد کرد؟؟؟

   همسایه قاضی های کور و همسالان قاضی زاده ها( خان اصلی )

 • ارجمند داكتر صاحب همت فاريابىشما حقايق را به شكل عريان بيان نموده ايد.واقعا كه انسان با شهامت هستيد. از دوستم دفاع ميكنيد درهاليكه در زمان جنك ها شما در تحصيل علم مصروف بوديد و با هيج جناهى هم در ارطباط نداشتيد و تحصيل خودرا تا دكتوراى حقوق بيش برديد.امروز كه اكر برعليه دوستم كشورى و يا كسى حرف ميزند شما با سلاح قلم به دفاع برميخيزيد.خيلى مقالات جناب شمارا در همين موارد دفاع اتشين از دوستم قبلا هم خونده بوديم وهم ان نامه سر كشاده عنوانى اوباما را هم خوانديم.به هنظر من رهبران شمال يك اشتباه كردند كه مفت تسليم شدند و همكارى كردند و هيج كرنتى هم نكرفتند.در هيج كجا كسى سلاح خودرا بيدون كرنتى و به وعده هاى ميان خالى به زمين نميكزارد.اكر بكزاره بعد همين كار با او ميشود كه با رهبران شمال شد انها هيج نقشى ندارند و هر هشت رخ نو كرد ميتواند به اصطلاح دهن باندازد.هالا خودت برامدى كه دهن انها را محكم كنى.اوزبيك تا جيك وهزاره سلاح هاى خودرا تسليم كردند همه بيكار و كرسنه اند اطفال شهداى شان كدايي ميكنند.برادران بشتون از جهار طرف مسلح شدند به هرنام,تمام بولها به جيب انها ميريزد,به هر عنوان.ولى ماهم مخالف انيم كه ديبلوماتهاى كم بايه وبى مايه بيايند رهبران ما توهين وتحديد كنندو با جنايت كار طالب بسازند و معامله كنند.بس جرا عروسى هارا بمباران كرديد بس جرا اينقدر بيكنا هارا بمباران كرديد.جنايت كار جنكى خو شاخ ودم ندارد.انها خود جنا يت كاران جنكى اند.دوستم از انها صد درجه بهتر است.

 • در این مقاله آقای همت فاریابی من چند موضوع را اصلا ندانستم که علت آن فکر کنم در عدم حاکمیت کامل نگارنده به زبان دری نهفته باشد. زیرا میبینم که او انتحار را انتهار نوشته است ویا به جای اینکه ازامکان بعید نیست بنویسد، از "امکانات بعید نیست" نوشته که از لحاظ گرامر دری نادرست است.

  دریک قسمت او نوشته که:

  سفیر امریکا ..... ویا اذهان جامعه جهانی را که به خاطر اشتباهات برادر بزرگ شان پول های خود را و خون های خود را در افغانستان میریزند، تحمیق بکند!!!

  من ندانستم که منظور او از برادر بزرگ سفیر امریکا کیست ؟

  من همچنان ندانستم که نگارنده سفیر امریکا را مقصر میداند یا افغان ملیتی ها را.

  بهتر بود قدری واضح تر مینوشت.

 • بابر عزيز بسيار سفر بايد تا بخته شود خامى.
  من نوشته داكترصاحب همت فاريابى را دقيق باردوم خواندم.بسيار دقيق نوشته شده است.اينكه تو برداشت خودرادارى ارطباط ميكيرد به قوه درك وفهم خودت .ويا اكر از براى اغراض تجاهل عارفانه كرده باشى...
  راستى نوشته داكتر همت متوجه افغان ملتى هاى كه در دستكاهاى تصميم كيرى امريكا و انكليس نفوز نموده اند و اين كشور ها را در حقيقت راه كم كرده اند.انها خواستند دموكراسى در كشور ما بياورند ولى اين دموكراسى در اسر معاملات با افغانى ملتى ها به فاشيزم قبيله تبديل شد.اكر سفير امريكا برعليه رهبران شمال حرفهايي ميراند بس جرا دنبال مصالحه با ملاعمر و حكمتيار است.جطور به خود اجازه ميدهد كه كسى بيدون حكم محكمه مجرم خطاب كند.اين خود يك تجاوز است.خلاصه اينكه نوشته متوجه فا شيستان داخلى وخارجى است.شايد سرت باز شده باشد بابر عزيز.ميدانم كه دانشمندان اوزبيك وهزاره خار جشمان فاشيستان قبيله است.انها توان ديدن وتحمل اين نوع افراد خبير را ندارند و به هر وسيله بر عليه انها توطعه و دسيسه ميسازند.بصير بينا

  • دوستم وسایر سیاستمداران غیر اوغان بدون قید وشرط درکنار کرزی ودر حمایت از سیاستهای شوونستی او قرار میگیرند.اینجاست اوغان پرستان به اسانی برنامههای قومی خودرا پیش میبرند ودر افکار عامه ودولتهای دنیا چنین تصوری ایجاد میشود که گویا مخالفتی از جانب سایر اقوام در برابر ساستهای قومگرایاته وتبعیض امیز اوغاهای صاحب قدرت وجود ندارد.طالبان ادمکش وانسان ستیز با قتل عامهای مزار /بامیان/شمالی/هرات وسوزاندن وبه اتش کشیدن سرزمینهای مردم جنایتکار نیستند اما چند دیو ویرانگر به نام طالب رااگر مردم در دفاع از خود وازادی خود کشته باشنددر مرگ انها استعمار پیر اشک ماتم میریزد ومبارزین ضد طالب را ناقض حقوق بشر مینامد! این است وجدان گناهکار امپریالیزم.این است حقیقت این سیستم ستمگر.انگلیسها باید هرچه زودتر از این خاک بیرون شوند وباید این خواست را با جدیت مطرح مطرح کرد وبه خواست همگانی تبدیل کرد.

  • محترم جنرال صاحب دوستم رهبر مردم سمت شمال مردم همه با تو است هيج كاهي ترا فراموش نخواهد كرد مردم ازبك ها منتظر قومانده شما است هر وقت خواسته باشي مردم بلخصوص ازبك ها در خدمت شما ست زنده باد جنرال دوستم عزيز بدر معنوي جنبش اسلامي افغانستان
   لعنت به امريكاهي ها
   بااحترام

   فرهاد ازبك

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس