در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > قرارداد دولت مافیایی کرزی جان پناهجویان را به خطر انداخته است

قرارداد دولت مافیایی کرزی جان پناهجویان را به خطر انداخته است

دولت طالبی - قبیله ای افغانستان علاوه بر داخل کشور، در خارج نیز بلای جان شهروندان این کشور شده است.
کابل پرس
جمعه 8 آپریل 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: رسانه های استرالیایی گزارش کرده اند که یک پناهجوی دیگر افغانستانی در بازداشتگاه ويژه پناهجویان در غرب استرالیا دست به خودکشی زده است. پیش از این نیز تعدادی از پناهجویان دست به خودکشی زده بودند.
خودکشی پناهجویان در بازداشتگاه های استرالیا نگرانی جدی خانواده های آنان و فعالان حقوق بشر استرالیا را بر انگیخته است. این موارد خودکشی پس از انعقاد قرارداد ننگین دولت مافیایی قبیله ای کرزی با دولت استرالیا برای بازگشت اجباری پناهجویان بوقوع پیوسته است. این قرارداد باعث شده که پناهجویانی که به آب و آتش زده و خود را به استرالیا رساند اند، از زندگی ناامید شده و به شیوه های مختلف واکنش نشان دهند. دولت مافیایی کرزی از زبان وزیر مهاجرین خود، انعقاد چنین قراردادی را نفی کرده اما مقامات استرالیایی ضمن تاکید بر انعقاد چنین قراردادی، کج فهمی وزیر مهاجرین افغانستان را ناشی از ضعف ترجمه و عدم تسلط به زبان انگلیسی دانسته اند. با این حال گزارش ها حاکی از آن است که دولت افغانستان با آگاهی کامل دست به انعقاد چنین قراردادی زده است. دولت مافیایی قبیله ای کرزی از پناهندگی خیل زیاد پناهجویانی که از قبیله و تبار کرزی نیستند بصورت جدی نگران است و آن را خطری برای تسط تک قومی در آینده افغانستان می داند. نمایندگان دولت مافیایی قبیله ای کرزی بارها به کشورهای مختلف سفر کرده و با دروغ پراکنی درباره شرایط افغانستان و اوضاع مردم پرداخته اند.

یک پناهجوی افغانستانی در بازداشتگاهی در استرالیا خودکشی کرد

دولت طالبی - قبیله ای افغانستان علاوه بر داخل کشور، در خارج نیز بلای جان شهروندان این کشور شده است.

جمعه 18 مارس 2011

کابل پرس: رسانه های استرالیا گزارش کرده اند که یک پناهجویان افغانستان که درخواست پناهندگی او رد شده بود، به دلیل فشارهای مختلف در بازداشتگاه کوینزلند دست به خودکشی زد. این پناهجو با کشتی خود را استرالیا رسانده بود.

چندی پیش دولت قبیله گرای حامد کرزی قراردادی را با دولت استرالیا به امضا رسانده که طبق آن پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنان در استرالیا مورد پذیرش قرار نمی گیرد، به افغانستان بازگردانده می شوند.

عکس از ای ای پی
امضای این قرارداد راه بازگشت اجباری هزاران پناهجوی افغانستانی را از استرالیا به افغانستان بر روی دولت استرالیا هموار می کند.

این قرارداد در حالی از سوی نمایندگان حکومت قبیله گرای حامد کرزی امضا می شود که پناهجویان با به آب و آتش زدن و هزینه های بسیار از افغانستان جهنم روی زمین فرار کرده و با سختی بسیار، در مسیر مرگ و زندگی خود را به استرالیا رسانده اند. صدها تن از شهروندان افغانستان نیز همین اکنون در زندان های اندونزی بسر برده و هزاران تن دیگر نیز، راه های مختلف برای ورود به آب های استرالیا را می جویند. طبق خبر رسانه های استرالیا حدود 4300 پناهجوی افغانستانی از سال 2008 خود را به آب های استرالیا رسانده و درخواست پناهندگی کرده اند.

دولت طالبی - قبیله ای افغانستان علاوه بر داخل کشور، در خارج نیز بلای جان شهروندان این کشور شده است.

آنلاين بنگريد :

Kabul Press

جستجو در کابل پرس