صفحه نخست > خبر و گزارش > جهان > پاکستان > مرگ بی نظیر، موج نگرانیها وتاثیرآن بر اوضاع افغانستان

مرگ بی نظیر، موج نگرانیها وتاثیرآن بر اوضاع افغانستان

احمد بصيربيگزاد
شنبه 5 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بی نظیر، بی نظیربود؛

رییس جمهور کرزی پس از شنیدن مرگ نا بهنگام خانم بوتو پرچم کشور را 24 ساعت به حالت نیمه بر افراشته درآورد . آنگونه که رسانه ها گزارش داده اند، رییس جمهور کرزی درست چند ساعت قبل از مرگ بوتو با وی ملاقات کرده بود.
گفته میشود خانم بوتو دراین ملاقات ازمقابله با تروریسم بصورت قاطعانه حمایت کرده وبه حامد کرزی وعده داده بود که درصورت پیروز شدن در انتخابات، درروابط خود با افغانستان تجدید نظر خواهد کرد. اومبارزه قاطعانه با تروریسم را به حامد کرزی وعده داده بود چیزیکه افغانستان شدیدا با آن نیاز دارد. خواست که تاکنون از جانب پاکستان عملی نشده ورییس جمهور" مشرف" همیشه درحمایت از تروریسم از سوی افغانستان متهم شناخته میشود.

بی نظیر هفت سال پیش در گفتگوی با یک روزنامه غربی(لوموند) اذعان کرده بود که" فکر ساختن طالبان از انگلیس، اجراء آن بعهده آمریکا، هزینه آن به عهده عربستان سعودی بود ومن زمینه آنرا فراهم کرده بودم"
درواقع او اعتراف کرده بود که در ساخت وساز طالبان، برخی کشورهای که امروز با طالبان به عنوان یک گروه تروریست می جنگنند نقش محوری داشتند.اما پس از قریب ده سال ، بی نظیر آمده بود که با حمایت غرب با تروریسم بجنگد.این موضوع از گفته های مقامات غربی واظهارات اوبخوبی آشکار بود.

کارشناسان امور سیاسی اذعان کرده اند، مرگ نا بهنگام خانم بوتو آرزوهای نیم بند دولت حامدکرزی را در پروسه جنگ با تروریسم، بکلی فروریخت زیرا او که تحصیل کرده غرب بود با آمدن دوبارش در پاکستان وخلق موج جدید، توجه زیادی از کارشناسان ایالات متحده آمریکا را به خود جلب کرده بود از سوی دیگراتحادیه اروپا، روسیه ، چین ، هند ، افغانستان وبرخی کشورهای منطقه نیز بر نقش او درتامین ثبات در پاکستان و تاثیر آن بر اوضاع نا بسامان افغانستان ، خوش بین بودند.

رییس جمهور کرزی پیش از سفرخود به اسلام آباد ، خوش بینیش را از نتیجه انتخابات آینده پاکستان اعلام کرده بود زیرا دولتمردان کابل پیروزی خانم بوتو را قطعی میدانستند واین پیروزی تاثیرفروان به اوضاع افغانستان داشت. اکنون با قتل بوتو وابهامات در انتخابات پاکستان، رییس جمهور کرزی نیز مانند باقی رهبران به نتیجه این انتخابات باشک وتردید می بیند. وقتل بوتو امیدوآرزوی دیرینه افغانستان را به یاس ونا آمیدی مبل کرد.

حزب مردم با آمدن خانم بوتو درعرصه سیاسی پاکستان به یک اپوزیسیونی قدرت مند سیاسی مبدل شده بود وائتلاف احتمالی این حزب با پرویز مشرف ، میتوانیست زمینه های شکل گیری سکولاریسم در پاکستان را تقویت بخشد چیزیکه غرب سخت بدنبال آن درپاکستان است وافغانستان نیز از آن نفع میبرد زیرا همیشه از سوی افراطیونی مذهبی امنیت کشور به چالش گرفته شده است . خانم بوتو از تقویت دموکراسی ومقابله با تروریسم وروابط حسنه با همسایه ها حمایت قاطعانه کرده بود وبنیادگرای را خطر جدی برای منطقه ازجمله پاکستان میدانیست .
ملاقات حامدکرزی با چنین داعیه داری پاکستانی، بدونشک خشم افراطیونی مذهبی را درحلقات بنیادگرا وتاثیر گذار پاکستان سبب خواهد شد چیزیکه دولت افغانستان را نگران کرده است .

تحولات ماهای اخیر درپاکستان ، این کشور را به بحران سیاسی فرو برد واین بحران با شکل گیری جدید جبهه افراطیون مذهبی درقالب" طالبان پاکستانی" وابهامات در انتخابات ،شکل وجان تازه ای بخود گرفته است ودولت افغانستان حق دادر از این وضعیت نگران باشد . درکنار نگرانی ناشی از بحران سیاسی درپاکستان وتاثیر آن بر اوضاع امنیتی افغانستان، ادامه این بحران مشکلات فروانی اقتصادی را درکشور نیز سبب خواهد شد.
بیشترن مواد مورد نیاز خصوص مواد اولیه خوراکی افغانستان از پاکستان تامین میشود بنابراین نبود امنیت مواصلاتی وبحران اقتصادی پاکستان ، تاثیر مستقیم به بازار افغانستان میگذارد .افزایش سرسام آور قیمتها از همین حالا در بازار کابل بخوبی مشاهده میشود. بنا بر این تداوم بحران در پاکستان ، افغانستان را متاثیر خواهد ساخت.
پاکستان پس از مرگ خانم بوتو یگ باردیگربه یکی از تاثیرگذارترین کشورها برای افغانستان مبدل شده وایالات متحده از ادامه بحران وتاثیرآن بر افغانستان ابراز نگرانی کرده است . برخی کشورهای غربی ازجمله ایالات متحده آمریکا از حضور وشکل گیری مجدد طالبان واقاعده در مرزهای افغانستان وپاکستان بشدت نگران شده وبی ثباتی احتمالی ورو به افزایش پاکستان را برای افغانستان خطر آفرین ومرگ آفرین میخوانند . بویژه اعلام موجودیت گروهی به رهبری بیت الله محسود یکی از تندرو ترین وافراطی ترین بنیادگرا درکنار طالبان افغانستان والقاعده ، نقل وانتقالات لوجستکی نیروهای ائتلاف که از خاک پاکستان به افغانستان صورت میگیرد، را با مشکل اساسی مواجه خواهد ساخت. امریکه هم برای نیروهای ائتلاف وخصوص نیروهای ایالات متحده آمریکا دشوار خواهد بود وهم برای ارتش افغانستان . زیرا بیت الله محسود رهبر جدید طالبان در پاکستان سوگند خورده است که کنترل دوطرف سرحد را خواهد گرفت.
احمدبصیربیگزاد.

كارنامه

گالری عکس

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • سلام به همه بازدید کنندگان کابل پرس? !اینکه خانم بینظیر بوتو بی نظیر بود واقعیتی است که انکار از ان محال است و نامبرده برای مردمش درحالات کنونی پاکستان نظیر نداشت و در120 میلیون نفوس پاکستان حتی یک زن دیگر مانند وی موجود نمیباشدازلحاظ گذشته و حزب و... طاق بود اما اینکه اگر زنده میماند و در انتخابات که پیشرو است برنده میشد محال بود به لحاظ اینکه یک تعداد اسناد را همانروز که بقتل میرسید میخواست افشا کند مبنی براینکه پرویزمشرف وحکومتش سیستمی را ایجاد کرده اند که نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر داده میتوانند و نظر به این مطلب پیروزی کامل حزب مردم یک اندازه مشکل به نظر میرسد واگر فرض کنیم که پیروز هم میشد باز هم مشکل بود تنها حزب مردم برسر اقتدار اید چون دیگر احزاب هم وجود دارد و درحکومت چند حزبی مشکل میبود که تمام خواسته های بینظیر بوتو عملی گردد و از طرفی دیگر سیاست مداران پاکستانی هیچ گاهی درمورد افغانستان ظاهر وباطن همگون نداشته اند در حرف وعمل درظاهر وپیشرو و درباطن وعقب برخورد شان فرق داشته است ونمیتوان صرف با ملاقات جناب کرزی و بینظیر زیاد خوش بین بود و از جانب دیگر طوریکه گذشته نشان داده است قدرت اصلی در پاکستان بدست ای اس ای و اردوی ان کشور است که حکومت های مختلف در پاکستان نتوانسته اند از انها سرپیچی کنند و بلخصوص در مورد سیاست پاکستان درمقابل افغانستان طراحان ان دردومرجع ذکرشده موجود اند حتی کسانی که از ان دومرجع متقاعد شده اند در سیاستهای پاکستان در قبال افغانستان مستقیم ویا غیر مستقیم سهم گرفته اند مانند جنرال حمید گل و نصیرالله بابر .همچنان احزاب بنیاد گرای پاکستان همیشه در قبال افغانستان مستقلانه و یا به کمک ای اس ای مداخلات شانرا ادامه داده اند و باز هم نتیجه گیری میشود که نباید به حرفهای بینظیر بوتو باور کامل داشت واز طرفی دیگراهداف کشور های همچون امریکا وانگلیس که ظاهرا پشتیبان بینظیر بودند چیزی دیگری است و اعتراف بینظیر درمورد بوجود امدن طالبان نیز ثبوت این ادعا بوده میتواند و شاید کشورها ی مذکور برای بدست اوردن اهداف شان هرکاری را انجام دهند حتی پروای اشخاص همچون بینظیر بوتو مشرف و کرزی را هم نکنند .بدون شک وضعیت نابسامان پاکستان بعد از کشته شدن بینظیربوتوتاثیرات خود را بالای وضعیت درافغانستان خواهد داشت و یک سلسله مشکلات را ایجاد خواهدنمودامادر درازمدت بشرط انکه رهبری افغانستان بتواند از چنین موقعیت به نفع افغانستان کار گیرد ممکن بهتر باشد و اگر افغانستان با استفاده از تحولات پاکستان بتواند خود را از وابستگی به پاکستان نجات دهد بهتر خواهد بود اما این هم مشکل به نظر میرسد چون حکومت در افغانستان هم چندان قابلیت چنین موضوعی را ندارد بااحترام

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس