کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادی



پذيرش > کابل پرس افشا می کند > امتیازات فراقانونی کوچی ها و راست و دروغ مالی دو مقام بلندپایه کوچی

امتیازات فراقانونی کوچی ها و راست و دروغ مالی دو مقام بلندپایه کوچی

پنج شنبه 13 اكتبر 2011, بوسيله‌ى کابل پرس

کابل پرس: کوچی ها در سرزمینی که زمانی با دخالت مستقیم استعمارگر پیر، بریتانیا، نامش افغانستان گذاشته شد، دارای چند چهره می باشند. پایمال ترین چهره در میان کوچی ها زنان و کودکان کوچی هستند که در سیستم قبیله ای حاکم بر محیط آنان، از کمترین حقوق برخوردارند و برده هایی در اختیار سران کوچی محسوب می شوند.

چهره ی دیگر کوچی ها، اشغالگرانی را تبارز می کند که به نقش های گوناگون از جمله سرباز حاکمان دیکتاتور افغان، صفحه صفحه ی تاریخ دو قرن اخیر این سرزمین را با جنایات خود خونین کرده اند.

کوچی ها که امروز با راکت و پیکا و موترهای تیزرفتار به چپاول و اشغال می پردازند، در دو قرن اخیر ابزار مهم سرکوب، اشغالگری، کشتار، غصب زمین و غارت اموال مردم برای حاکمان افغان بوده اند.

ده وکیل اختصاصی کوچی در پارلمان
حاکمان افغان برای نسل کشی و پاکسازی قومی در این سرزمین، به کوچی ها وعده های گوناگون می دادند و پس از کشتار مردم، به کوچی هایی که در نقش سرباز برای حاکمان نقش ایفا می نمودند، زمین های قربانیان را اعطا کرده و سند و قباله برایشان صادر می کردند. بسیاری از زمین های حاصلخیز جنوب افغانستان فعلی به همین شیوه و البته با کمک تسلیحاتی استعماگر پیر، بریتانیا، پس از نسل کشی، میان سربازان افغان که از پاکستان فعلی گروه گروه گسیل می شدند، تقسیم شد. گرچه سیستم قبیله ای حتا نتوانست پس از غصب زمین های جنوب و جابجایی جمعیتی، مدنیتی از خود در آنجا بر پا کند و روسای قبیله بصورت گسترده مزارع خشخاش برپا کردند. طوری که گردانندگان سیستم قبیله ای، این سرزمین را به بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر جهان تبدیل کرده و از این راه سالانه زمینه های مرگ میلیون ها تن در جهان را بوجود می آورند. این قسمت از جهان گویی به نقطه ی عفونی و نقطه ی مرکزی گسترش ویروس تبدیل شده است.

حاکمان افغان، استراتژی اشغال را، پس از کشتار و غارت تا شمالی ترین نقطه ی افغانستان فعلی در نظر داشتند و این سیاست مانند سیاستی پایدار تا زمان حامد کرزی ادامه یافته است.

در زمانی که اسناد جعلی صادر شده توسط حاکمان افغان برای کوچی ها باید سند جرم آنان محسوب شود، حکومت قبیله ای کرزی به آنان امتیاز های فراقانونی بسیاری داده است.

از دادن تذکره تابعیت به هزاران پاکستانی بنام کوچی و ایجاد پست های مختلف حکومتی (نمونه آن دو سندی که در ادامه می آيد) گرفته تا اجازه ی حمل اسلحه ی سبک و سنگین و داشتن ده وکیل اختصاصی در پارلمان با نقض حقوق سایر شهروندان، همه و همه امتیازهای فراقانونی است که رژيم به کوچی ها داده تا در مواقع لازم همان سیاست دایمی اشغالگران افغان را دنبال کنند.
عبور و مروز آزادانه از مرز، قاچاق اشیای تاریخی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، بدون هیچ ممانعتی از سوی حکومت، توسط کوچی ها انجام می شود و حکومت حتا آنان را بیشتر تجهیز کرده و در حملاتشان بالای مناطق مختلف در مرکز و شمال یاری می رساند.
در وقت حملات اشغالگران کوچی، حلقه ی اصلی حکومت جلسات اضطراری تشکیل داده و با فرمان های آشکار و پنهان، زمینه های تجاوز بیشتر آنان را فراهم می کنند.
دو سندی که در ادامه از محمودخان سلیمان خیل، رییس عمومی انسجام کوچی ها (بست مافوق) و شهباز احمدزی وزیر مشاور کرزی در امور کوچی ها می آيد تنها گزارش مالی ساده نیستند. این اسناد در کنار ده وکیل اختصاصی کوچی در پارلمان و نیز وزارت سرحدات و قبایل به عنوان بازوی کمکی کوچی ها و آراسته شدن نیروهای دولتی قبیله برای کمک به غصب و غارت کوچی ها، بخوبی از امتیازات فراقانونی کوچی ها در افغانستان و نقش آنان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اشغالگران افغان پرده بر می دارد.

راست و دروغ مالی دو مقام بلندپایه کوچی
محموخان سلیمان خیل/ رییس عمومی انسجام کوچی ها (بست مافوق)
راست و دروغ مالی دو مقام بلندپایه کوچی
شهباز احمدزی/ وزیر مشاور کرزی در بخش کوچی ها

عکس ها:
1: دو تن از سران مسلح کوچی در حملات خونین به بهسود و دایمیرداد
2: ده وکیل اختصاصی کوچی در پارلمان

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.