در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > کنـــفرانس دوم بن : بــینی خمـــیری برای غــرب ، رســوایی برای پاکســتان و (...)

کنـــفرانس دوم بن : بــینی خمـــیری برای غــرب ، رســوایی برای پاکســتان و شــرمــندگی برای طــالــبان !

شمس الحق حقانی
چهار شنبه 7 دسامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کنـــفرانس دوم بن : بــینی خمـــیری برای غــرب ، رســوایی برای پاکســتان و شــرمــندگی برای طــالــبان !

ما همه بخاطر داریم که ده سال قبل در کنفرانس اول بن غرب و پیشاپیش همه امریکا با چه دهل و سرنایی درخت دیموکراسی را در خاک افغانستان غرس کرده و مردم را به حاصل فراوان میوه های شیرین و لذیذ آن امیدوار ساخت.
اما غرب غافل از اینکه اقلیم افغانستان برای رشد و نموی درخت دیموکراسی که در آب و هوای اروپا عادت دارد چندان مناسبت نداشته و با وجود سعی و کوشش فراوان باغبان در امر آبیاری و غمخواری حاصل خوبی نداد.

حالا در کنفرانس دوم بن متخصصین بوتانیک ( علم باغداری ) از همه کشورهای غربی گرد هم آمده اند تا یک راه حل برای معضله درخت دیموکراسی افغانستان جستجو کنند ، خوب حالا بعد از ده سال سعی و تلاش و مصارف هنگفت نمیشود که آن را از یشه برکند و درختی دیگری بجایش غرس کرد ازینرو متخصصین بوتانیک در تلاش اند تا کنده درخت دیموکراسی را حفظ کرده ولی شاخه هایش را با شاخه های اشجار مثمر کشورهای عربی چون زیتون و خرما پیوند دهند که در نتیجه درخت دیموکراسی نه تنها از خطر خشکیدن و نابودی نجات یافته بلکه در اثر پیوند شدن با شاخه های درختان زیتون و خرما که میوه های بهشتی اند و تناول آنها ثواب فراوان داشته وخیرو برکت به کشور ما به ارمغان خواهند آورد.

مشکل دیگر اینست که درخت دیموکراسی خلاف توقع غربی ها برای رشد و نموی بهتر نه طوریکه در غرب معمول است به کودکیمیاوی بلکه به کود حیوانی و از آنهم بهتر به خون ضرورت دارد چون خون تازه بهترین کود حیوانی بوده و در رشد و نموی گیاهان و اشجار خیلی مفید و موثر واقع میشود

حالا غرب برعلاوه دست و پنجه نرم کردن با سایر مشکلات در جستجوی یک باغبان است که برعلاوه باغبانی به شغل قصابی هم دسترسی داشته باشد و یافتن چنین باغبانی بدون همکاری پاکستان یقیناً که کار ساده ای نیست.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002727094161&sk=photos

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس