صفحه نخست > دیدگاه > اقتصادی > دروغ های بزرگ تیم کرزی

دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است
يكشنبه 20 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طبق اظهارات منابع موثق، انور الحق احدی که متهم به اختلاس حدود 150 هزار دالر آمريکايی در يک مورد می باشد، چندی پيش به آمريکا رفته بود تا کشورهای کمک کننده به افغانستان را قانع کند که گزارش هايی مانند گزارش زير درست نمی باشد و دولت افغانستان برنامه ی مفصلی را برای انکشاف ملی آماده کرده است. از سويی ديگر بدنبال راه يافتن اخبار مربوط به رسوايی در برنامه ی استراتژيک انکشاف ملی افغانستان در رسانه های داخلی و نيز جعل اسناد، معاش گزاف دالری و اشغال چند پست بصورت غير قانونی توسط اديب فرهادِ وی و ساير کارمندان ارشد اين اداره علاوه بر فراخوانده شدن به ارگ، به دفاتر سازمان های دونر مانندUSAID نيز فرا خوانده شدند تا در اين مورد معلومات داده و آن را شفاف سازند. به نظر می رسد که در پشت همه ی اين دزدی ها و اختلاس های کلان و کارشکنی ها در امور زيربنايی کشور، مافيای اقتصادی و سياسی قرار دارد که علاوه بر نفوذ گسترده در ارگ، مهره های نيرومند خود را نيز ميان سازمان های بين المللی نيز دارد. اين مافيا ممکن است که در کار قاچاق گسترده ی مواد مخدر نيز باشد. سردبير

ناکامی دولت افغانستان وعدم تحقق تعهدات این کشور با صندوق بین المللی پول در امر جمع آوری مالیات و مسایل مربوط به سند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، کمک و قرضه های جامعه جهانی به افغانستان را با شک تردید مواجه ساخته است و هشدار داده شده است که این مسله میتواند سبب رد ماستر پلان سه ساله ای افغانستان گردد.

انور الحق احدی وزیر مالیه افغانستان نیز اقرار نموده است که حکومت افغانستان نتوانسته است به تعهدات خود با صندوق بین المللی پول عمل نماید. گفتنیست که دولت افغانستان متعهد گردیده بود تا مبلغ ۷۱۵ میلیون دالر را از طریق جمع آوری مالیات بدست آورد اما در این رابطه نا کام مانده است.

در عین حال بانک جهانی و دیکر مراجع تمویل کننده به حکومت افغانستان گفته اند که آخرین مسوده سند ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، که یک دست آویز مهم برای ادامه کمک و قرضه ها در آینده به افغانستان به شمار میاید، از لحاظ محتوا و کیفیت در حدی ضعیف است که اگر به صورت فعلی اش پیشکش گردد قابل پذیرش نبوده، مسترد خواهد شد.

حکومت افغانستان در طی نزدیک به سه سال روی این سند میلیون ها دالر را هزینه کرده که تا اکنون حد اقل مبلغ ۱۵ میلیون دالر را فقط غرض مسوده این سند به مصرف رسانده است. مرا جع غربی در کابل این هزینه را که به منظور تدوین سند مسوده ستراتژی کاهش فقر و یا استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به مصرف رسیده است تا حال آنرا در جهان بی سابق خوانده اند. یعنی یکی از پر مصرفترین و بی کیفیت ترین سند خوانده شده است. به باور یکی از مقامات رسمی غرب در کابل، این سند پاسخگوی نیازمندی های افغانستان نبوده و سبب ضیاع وقت نیز گردیده است.

بانک جهانی گفته است ازاین که تا حال این سند را بطور کامل دریافت نکرده است و بنآ آ ن را مسترد نکرده و این بانک منتظر در یافت کامل این سند می باشد، اما علاوه نموده است که این سند اگر بزودی تکمیل نگردد، سبب ضیاع وقت برای افغانستان میگردد.

اکنون تیم کاری در وزارت مالیه مسولیت تکمیل این پروژه را بطور نا خوش آیندی به عهده گرفته اند و تلاش دارند تا قبل از کانفرانس پاریس که قرار است در ماه جون برگزار گردد، دولت افغانستان قادر به ارایه سند قابل قبولی به جامعه جهانی گردد تا از اینطریق موفق به در یافت تعهدات بیشتر برای بر نامه های انکشافی در آینده افغانستان گردد. امید است که دولت افغانستان بتواند سند قابل پذیرشی را به جامعه جهانی پیشکش نماید که این سند عملآ پاسخگوی نیازمندی ها افغانستان نیز بوده بتواند.

این هردو نا کامی، کوتاهی در بدست آوردن عواید داخلی از طریق مالیات و خطر اینکه دولت افغانستان نتواند سند استراتیژی انکشافی کارآ و بسنده ای را ارایه نماید، مشکل جدی را هم در رابطه با تعهدات بیشتر جامعه جهانی در آینده به افغانستان وهم چنان در بدست آوردن ۱۰/۶ بیلیون تعهداتیکه در کذشته به حمایه صندوق بین المللی پول صورت گرفته، به بار خواهد آورد.
نظر به شرایط موافقت نامه که میان دولت افغانستان و صندوق بین المللی پول صورت گرفته، افغانستان متعهد و مکلف گردیده که ستراتیژی کاهش فقر را که شامل ستراتیژی انکشاف ملی آن میشود، بطور کامل که قابل تمویل باشد ارایه نماید. در عین حال افغانستان مکلف کردیده تا عواید داخلی خود را بصورت تدریجی بلند برده تا وابستکی اش به کمک جهانی تنزیل یابد.

گرچه آقای احدی یکی از دلایل اساسی عدم دست یابی حکومت افغانستان را دربدست آوردن مبلغ 50 میلیون دالر از جمع عواید 715 میلیون دالر عواید پیش بینی شده ، آشفتگی وضعیت سیاسی پاکستان بیان نموده که در نتیجه آن پاکستان عواید گمرکی واردات به افغانستان را کاهش داده است، اما اعضای جامعه جهانی این توضیح آقای احدی را مورد سوال قرار داده و در سدد نتیجه گزارش تیم صندوق بین المللی پول که قرار است به زودی وارد کابل گردند، می باشند.

ترجمه و تنظيم از منبع زير:

فايننشيال تايمز

Financial Times

By Jon Boone in Kabul


اديب فرهادی: جعل سند، معاش گزاف دالری، چند وظيفه ی غير قانونی و ..

نويسنده: محمود کابلی

چهار شنبه 16 آوريل 2008


کابل پرس افشا می کند!

بيش از يک ميليون دالر سوء استفاده در بانک ملی افغان

همراه با يک مورد، 144 هزار دالر آمريکايی سوء استفاده توسط انور الحق احدی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آیا تیم کرزی کدام دروغ کوچک گفته است که حالا بگوید. همه دروغ هایشان شاخدار است. از طرف دیگر آیا در تمام وزیران فاسد دولت کرزی کسی وجود دارد که عرضه ترتیب یک پلان استراتیژیک انکشاف ملی را برای افغانستان ، داشته باشد. من خامه این پلان استراتیژیک(بخش صحی ) را دیدم واقعاً که سند قابل خنده یی است. مثل اینست که کودکی مشق مکتب خودرا بسیار ناجور و نادرست نوشته باشد. آدم های دست اندر کار ارایه بخش صحی این پلان اصلاً سواد پلان گذاری و برنامه ریزی را ندارند. یکی طالب نمای، ریش بلندی است که داکتر صدایش میکنند ولی از قیافه، طرز لباس پوشیدن و برخورد وی معلوم میشود که اصلاً داکتر نباشد. دیگری خانمی است که اصلاً سر رشته یی از طبابت و برنامه ریزی ندارد و همه زیر دست فیض الله کاکر معین وزارت صحت کار میکنند که چنان مصروف نامزد بازی فرزند خود با فرزند خاندان مجددی است که اصلاً وقت این حرف ها را ندارد از سوی دیگر مسلک تخصصی آقای کاکر اپیدیمولوژی طبی است و ایشان اصلاً سر رشته یی در برنامه ریزی وطرح استراتیژی طبی که خود تخصص جدا گانه یی است ندارد. از آنسو وزیر موفق صحت که جناب ایشان حتی در هیچ رشته طبابت تخصصی ندارد فقط مصروف تملق به دونر ها بوده و ساعت ها در وصف ایشان و هجو افغان ها مدح سرایی میکند و از فرط تملق و چاپلوسی به دونر ها وقت وحوصله تدویر یک جلسه راهم در این ارتباط ندارد.

  از حال واحوال آقای انوارالحق احدی این مدرس کالج رومن کاتولیک (کالج مسیحی) که همه آگاهند وی اگر صرف از عهده رسیده گی به امورات خانم فتانه گیلانی ( نه فتانه احدی) هم براید جای تعجب خواهد بود. کسیکه نتواند کنترول خانم خود را بدست داشته باشد از وی چکاری ساخته خواهد شد. به همه این کابینه فاسد کرزی ده سال هم وقت بدهید باز نمیتوانند چنین کاری را که درشرایط حاضر بسیار برای کشور حیاتی است ، انجام دهند. چرا که درفکر انجام کاری به این کشور نیستند.

 • متاسفانه این همه نتیجه کارنادرست دولت افغانستان وشرکای بین المللی ان بوده و نسپردن کار به اهل کار منشا ان بوده میتواند واز طرف دیگر دولت افغانستان کدام کار را به شکل خوب ان به سر رسانده که سند مورد نظر را مطابق معیار های قبول شده بانک جهانی تهیه بتواند ؟!

 • خوب معلوم است که برای هر بیکاره بنام مشاور و متخصص معاشات هزار دالر ماهانه تادیه نمود و اشخاص مستعد را که غرب نرفته و از بدبختی و بیچاره گی ملت واقف هستند ، انگلیسی نمیدانند صلاحیت کار را ندهیم همینطور میشود کشور یکه تا نان خوردن خود را از خارج وارد نماید چی دارد که مالیه بدهد بیش از 80% فیصد مردم ما در زیر خط فقر زندگی مینمایند آنهای که زندگی خوب دارند همه امکانات را دارند مالیه نمیدهند حتی برق 24ساعته مفت بدون قید میتر مصرفی دارند و از امکانات دولتی برای خود و فامیل شان استفاده مینمایند در تفریح و خوشگزارنی مصروف هستند و باز معاشات هزار دالری در ماه میگیرند چیزی در کله ندارند که مشوره بدهند همینطور افتضاء بوجود میائید .از برای خدا بروید از همین مشاوران و متخصصین بپرسید تا حال چی مشاوره و یا تخصص را در ادارات دولت آورده اند که حد اقل مصرف معاش خودشان را پوره کرده باشد همه لت های سلطان محمود هستند و جبر اینها را مردم مظلوم ما بکشند آیا دولت از این مشاوران میپرسد که پلان و یا کدام کار برای بهبود امور انجام داده اند که معاش هزار دالری میگیرند .

 • قرار گزارشات موثق که ادیب فرهادی یکی از چهره های دروغین دردفتر استراتیژی انکشاف ملی افغانسنان که بیش از بیست هزار دالر معاش میگیرد و اسناد جعلی به سویه دکتورا را درج سوانح خود نموده یکی از بزرگترین جعل کاران در هماهنگی با دست پرورده های اشرف غنی مانند وحید واعظی بی سواد که بیش از پنج هزار دالر معاش را در یافت میکند در ناکامی استراتیژی انکشاف ملی دست دارد. ادیب فرهادی سال هاست که مالیه ب دولت آمریکا نه پرداخته در عوض اسناد جعلی را جهت توجه اقدامات خود آماده کرده همه را فریب میدهد. وی از حمایه کامل اسحاق نادری که معاش با لا تر از چهل هزار دالر بدست می آورد و هم چنان آقای فرهنگ وزیر تجارت که از طریق ARDS یعنی دفتر تدارکات که تمام قرار داد های دولت را در اختیار دارد همکار وشریک می باشد مورد حمایت احمد ضیا مسعود و کرزی قرار دارد. ادیب فرهادی توانسته موسسه UNDP را نیز فریب داده یک تعداد کارمندان دفتر کرزی و دفتر ضیا مسعود را معاش های سه تا شش هزار دالری قایل شود تا از آن طریق خود را حفظ کند.اگر بانک جهانی صادقانه اعتراف کند چهره واقعی ادیب فرهادی بر ملا خواهد شد.

  اگر دوستان علاقه داشته باشند معلومات بیشتر در این مورد برای شان ارایه خواهد شد تا چهره های کثیف پشت پرده را که به تمام ملت محتاج افغانستان جفا میکنند خوبتر و بهتر معرفی نمایم.

  • سلام خواننده ی عزيز،

   بله معلوماتی درباره ی اديب فرهادی به دست من رسيده است. کشور چور و چپاول است متاسفانه. مهربانی کرده و آنچه درباره ی اديب فرهادی می دانيد را به صورت يک مقاله ترتيب دهيد و ارسال کنيد.

   کابل پرس با کمک خوانندگان دلسوزش نبايد بگذارد آدم ها يی مانند اديب فرهادی، راحت هر غلطی خواسته باشند انجام دهند.

  • ادیب فرهادی یک ادم به اصطلاح عام لشم و منافق است که به هدف رسیدن خود حاضر است که هر کار را نجام دهد.

  • آقای محمود کابلی،

   سپاس از ارسال نوشته درباره ی اديب فرهادی. نوشته ی شما در بخش پيام ها منتشر نمی شود و در عوض آن در بخش اصلی و بصورت يک نوشته ی مستقل به نشر خواهد رسيد.

   خوشحال خواهم شد معلومات تکميلی درباره اديب فرهادی و نيز موارد مشابه را در آينده از طريق کابل پرس در اختيار افکار عمومی قرار دهيد.

 • Lanat Khuda bar in Khayanin wa doz hi Binlomelaly Adeeb kabul

 • هرچه بګندد نمکش میزنند- وای ازآن روز که بګندد نمک. وضع فعلی افغانستان قسمی است که ترسیم آن به هیچ قالبی جور نمی آید.آقای کرزی همیشه به تکنوکراتهای کابینه اش مینازد، در حالیکه نمیداند که آنها تکنوکرات نه بلکه (فسقوفساد) هستند.آقای احدی را بګذارید که فقط افغان ملتی های خود را بدور خویش جمع نماید و اینکه بالای ملت چه میګذرد،به او چه؟آقای سپنتا را بګذار که غرق در مرداب بداخلاقی ګردد،اینکه بالای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان چه میګذرد به او چه؟آقای خرم! بګذار اعلامیه های رنګارنګ صادر نماید، اینکه وحدت ملی پاش پاش میشود، به او چه! آقای کرزی، کر که بودی، حالا کور هم شدی؟ بخدا قسم که آرا مردم ظلم دیده افغانستان در دنیا و آخرت آرامت نخواهد ګذاشت. اګر از خدا در حق مردم نمیترسی، از غضب مردم بترس، کاسه صبر مردم لبریز ګردیده، و منتظر یک حرکت جزیی است. با خبر باش!!!!

 • dosti dar bara-e bakhsh sehat ettla dada ast. ba nazar shoma agar wazir farhang(?) chegona ast? raeis ettelaat wa farhang bamyan hanoz dast rast wa chap khod ra namifahmad ba nazar shoma o che dar shekam darad to beron bedahad? motaasefam ke ba dalil moshkelar gozashta harchi begoyam az did qawmi dida mishwad waqe-an motasefam. Bara-e mardom.

 • نادره جان هم ملکزاده شد!

  دوکتوراحسان طبیبی
  بعوض مقدمه: تمام ندائيه ها و سواليه هاي قطارکي اين نوشته از سبک چاچا معروف که چرندیاتش یکی از چرکین کننده های پرتال مفغم اوغان جرمن است به نسيه گرفته شده!!!!

  خواننده گان و دوستان عزيزالقدر !!!!

  قسمي که همه ما و شما بخاطر داريم دو سال قبل ديپلوم چاچا خليل الله معروفي عربده هذياني تحرير نموده بود معنون به ((اين درويش دريادلي آخر کيست ؟ شکرالله شيون ديوانه يا کسي ديگر ؟ به قلمعبدالاحمد ملکزاده فرانسه، ٢٧ اکتوبر ٢٠٠۶ )) . جناب چهارزانو نشين پس از گاز کاربن داي اکسايد قصداً چنان ادعا کرده بود که گويا نويسنده آن "عبدالاحمد ملکزاده" متوطن (!!!!) کشور فرانسه مي باشد ، اما چاچا گک فراموش کرده بود که در لينک بالاي مطلب نام خود را حذف فرمايد!!!! همان بود که ريش جواري نشان چاچا معروفي مثل دم خروس از زير چادري وسط لينک (يو آر ايل) بيرون زد و خودش را رسواي عام و خاص ساخت. اينهم آدرس همان لينک:

  http://www.ago-data.de/maroofi...

  جالب اينکه پس از نوشته الاشه شکن اينجانب بنام "معروفي بچه ملک شد"، چاچا معروفي اولاً آن مطلب را خپ و چپ و بلافاصله از سايت اوغان جرمن اونلاين برداشت و ثانياً چنان زبونانه تير خود را آورد و سکوت کرد که از سنگ صدا برامد و از آقاي "عبدالاحمد ملکزاده" نه . طبق معيارهاي خود چاچا معروفي که بسيار علاقه دارد براي هر اصطلاح عاميانه از "کابليان عزيز و کابليان قديم" نقل کند، من هم در هر مورد يک يک گفته از کابليان قديم را مي آورم که در اين نوع حالات مي گويند "عبدالاحمد ملکزاده هم دم خود را در لاي پاهاي خود کرده و سوکه سوکه از ميدان گريخت."

  براي مطالعه قسمت اول، دوم و سوم نوشته اينجانب تحت عنوان "معروفي بچه ملک شد" لطفاً دو لينک ذيل را کليک نمائيد:

  http://www.sarnavesht.com/main...

  http://muqawamat.blogfa.com/po...

  هفته قبل خداوند بزرگ همان مرده متحرک چاچا ابروسفيد را دوباره شرماند . باز هم در همان سايت دلخواهش يکي از چرندهاي بي شرمانه اين پشگل نويس بنام مستعار "نادره ملکزاده " ظاهر شد . چاچا معروفي که فراموش کرده بود اين مطلب يکي دو سال قبل در همان پورتال بنام اصلي خودش نشر شده بود ! پس از نشر آن دل بيغم بگفته خودش در يو توب چکر ميزد که اين عمل شنيع اش از طرف محترم عطاخيل در سايت کابل پرس بالفعل و باصطلاح کابليان عزيز "دزد با پشتاره" کشف گرديد . جناب عطاخيل سکن هر دو نوشته خليل الله معروفي و نادره معروفي را در کنار هم قرار داده پرسيد : "آيا خانم نادره کسي غير از آقاي معروفي است؟" که لينک آن چنين است:

  http://www.kabulpress.org/my/s...

  اينجاست که چاچا معروفي ناوقت ازان که لازم بود بار ديگر بشکل چهارزانو نشست و بشکل مذبوحانه موعظه جديدي سر داد ! حال مي پردازم به عکس العمل سراپا ضد و نقيض اين کودک سالخورده در قبال رسوائي تازه اش:

  معروفي ملکزاده مي نويسد: شروع نقل قول (( اول ايراد من متوجهِ ادمين وظيفه دار پورتال فخيم "افغان جرمن آنلاين" ميباشد، که ديروز وظيفه آنلاين ساختن مقالات و نظريات و غيره را بدوش داشته است و اين مقاله را که مورد پسندش قرار گرفته، از سايت "دعوت" گرفته و در پورتال منتشر ساخته است؟؟؟؟

  گله دوم من متوجهِ متصديان سايت "دعوت" است که چطور اجازت داده اند، تا مقاله اي را که خود هفت ماه پيش از اين قلم ــ قلم خليل الله معروفي ــ نشر کرده بودند، اکنون به نام يک نويسنده جوان و گمنام و احتمالاً مستعار و جعلي، دوباره نشر مي نمايند؟؟؟؟

  سوم اينکه من در ابتداء نميخواستم به موضوع تماسي بگيرم، چون ميخواستم بگذارم آن "نادره" جان را که دل خوش کرده و مقاله نقد و تياري را بنام خود نشر کرده. اگر راستِ خود را بگويم، در دل به ذوق "نادره" تبريک هم گفتم، که اگر به سرقت ادبي هم دست يازيده، چيز بدي را انتخاب نکرده است.

  و چهارم اينکه احتمالاً کسي از جرگه دشمنان عنود و عنادورزان بي آزرم، دست بدين کار زده باشد، تا بدين وسيله بزعم خود نام معروفي و پورتال را به استحقار بکشاند. بگذاريد اين کودک توطئه گر دست به هر ترفند و نيرنگ بزنند، طرفي اما نخواهد بست!!!!!!)) پايان نقل قول هاي خليل الله معروفي ملکزاده

  باز هم ياد کابليان قديم بخير که در اين نوع حالات چه خوب گفته اند " جرت شه شوروا بته !!!"

 • با سلام خدمت جناب آقای میر هزار و دیگر دوستان در کابل پرس
  کرزی همشه دورغ گفته است ، میگوید و خواهد گفت .
  کثافت کاری های این آدم تقریبا بی سواد به همه ملت با درک ما معلوم است و همه میدانند که او حتی استعداد سخن گویی در یک مجتمع اکادمیک را هم ندارد (( سخنرانی او در دانشگاه پزشکی کابل بحصوص جمله " مه ای ریاست را به ای آسانی ها هم ایلا نمیتم " )) شاهد مدعا ماست .
  در مورد لسان هم باید یاد آور شوم که انگلیسی امروز حیثیت یک داروی کاریابی را در کشور ما بدست آورده و مضحک تر از همه شروع یک تعداد دانشگاه های خصوصی است که بنام DIB و DBA و غیره و غیره پول مردم را میدزدند روز گذشته به کاردان رفته بودم و همرای دوستم در یک صنف این به اصطلاح دانشگاه نشستم وقتی استاد داخل صنف شد از حیرت قریب سکته کنم این استاد کسی نبود جز همصنفی دوره ما در دانشگاه کابل که در هر سمستر درسی حد اقل سه یا چهار چانس را به دل و جان قبول داشت .
  خوب حالا قضاوت به دست دوستان عزیز که چگونه میتوان از چینین استادی چیزی آموخت .
  در ضمن یک تعداد افراد که حتی نام خود را نوشته نمیتوانند امروز در پست های بلندی در وزارت خانه ها به خصوص وزارت مالیه ، وزارت آموزش و پرورش و اداره امور کار میکنند که صرف دو کلمه انگیسی دارند وهم یک ریشی که توهین است به همه ریش های نسل بشر

  در اخیر از میر هزار عزیز خواهش میکنم تا در باره بیسوادان افغان ملتی در پست ها مهم دولتی بنویسند

 • AQAY AHADI DO WAZIFA DARAD YAKI EKHTELAS WA DIGARASH TABIZ ASHKARA BAINE MARDOME MAZLOME AFGHANISTAN KHOB BA YAD DARAM KE DAR SALE 1997 dar takhar zelzela sorat grefta bod wa azay paliede afghan melat in roz ra dar eurpa jashen grefta bodan az choni shakhs shoma toqo khedmat ba watan ra dared

 • بسم الله والصلات والسلام علی رسول الله و بعد.

  اسلام و علیکم وطنداران عزیز و گرامی در دزدی و غارت گری شخص انورالحق احدی الحمدلله هیچ شک و تردید وجود ندارد زیرا تمام اعضای تجارتخانه کرزی در تطابقت با نورم و معیار های تعین شده مقرره فابریکه دموکراسی سازان غرب که یک شخص قابلیت استخدام را وقتی در این تجارتخانه میتوان دریافت کرد که دیپلوم و یا شهادت نامه حد اقل یکی از این چمله صفات شیطانی و ضد قرانی را مثل دزدبودن قاتل بودن معتصب وتفرقه گرائی را ضرور باید داشت در غیر ان دیپلوم و شهادت نامه های بدون اینچنین صفات و اوصاف قابل قبول نیست که خوشبختانه اقای احدی دارنده دیپلوم از سه نوع این صفات و اوصاف را دارا است بنده از تمام وطنداران محترم و گرامی و از جناب شخص میر هزار صاحب که انشاالله امکانات بیشتر را در این مورد دارد خواهش دارد تا در صورت امکان مصاحبه رادیوئی اقای احدی را با bbc که در مورد نظریات مشترک شان با طالبها بیان داشته در این سایت گذاشته تا ثبوتی خوبی در مورد تثبیت هویت و دیپلوم دست داشته این فاسق ضد دین و ضد بشریت شده باشد. وسلام سلطانمحمد

 • دولت افغانستان سر تا پا دزد و نجات پرست است اول به ادارات افغانستان یک سر بزنید ان وقت می بینید که همه کارمندان و صحب منسبان افغانستان دزد ونجات پرست است سردسته این ها هم آقای بچه طالب کرزی صاحب است چرا منو تو سر خوده بدرد آوریم

  آنلاین : هزاره پیوند

  • جناب آقای میرهزار درود و دعایی سلامت و سعادت شما!

   از تلاش های شما در جهت افشای حقایق واقعا سپاسگذاریم، قلم و قدم شما استوار باد.

   بنده یکی از کسانی را در اداره انکشاف ملی در چوکات وزارت داخله به دلیل دانستن زبان انگلیسی منحیث هماهنگ کننده کار میکرده، می شناسم که در عین نوجوانی پولهای هنگفتی از آن اداره به جیب زده و فعلا رسیده به کشور کانادا و با خیال راحت ماشین آخرین مودل سوار میشود و انتظار است تا تعین سرنوشت شود چون تا هنوز تقاضایی پناهندگیش مورد مطالعه مقامات کشور کانادا قرار دارد.
   وقتی این جوان که بعضا خود از معاش ماهانه 1300 دالری و دیگر در آمد هایش از همان اداره، بسیار با حسرت سخن میراند،چون در کانادا پول در آوردن خیلی سخت است، حالا میتوان تصور کرد که آمرین و برنامه سازان آن اداره چه پول های باد آورده یی به جیب زده و تا هنوز میزنند.

   این در حالیست که آن جوان جز زبان انگلیسی و مقداری هم فرانسوی سواد چندانی حتی در مورد تاریخ و بافت اجتماعی و جریانات کشورش هم ندارد و هر روز بحث میکند که چرا کلمات فارسی ایرانی !!! را وارد زبان دری افغانستان ساخته اند و چرا بجای دانشگاه واژه معادل آنرا در دری نمی سازند تا چینی وحدت ملی ما نشکند!

   انکشاف ملی و چنین مسوولین و آنهم هماهنگ کننده!

   تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس