صفحه نخست > دیدگاه > اقتصادی > راز دیگر از دفتر ضیا مسعود

راز دیگر از دفتر ضیا مسعود

نويسنده: احمد الله از کابل
چهار شنبه 16 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در مقاله چند روز پیش ، یک قسمت از خیانت ها و رشوت های کلان که از طرف کاظم سکرتر ضیا مسعود از جاهای مختلف گرفته می شود از راه سایت کابل پرس? تذکر دادم. برخی برادران و کسانی که از قضیه بی خبر اند یا احساسات قومی شان بالای شان غلبه می کند سخنانی را بر خلاف من ابراز کردند. من در چند راپور بعضی چیز های دیگر را می نویسم که برای شان کدام دلیل باقی نماند. کاظم خان نفر اصلی انتقال گزارش های دفتر ضیا مسعود به اداره امور و رفقای رئیس جمهوراست.

بسیاری کس ها می فهمند که امضاهای ضیا مسعود که به طریقه های مختلف به وسیله کاظم در پای عریضه ها گرفته شده کاپی اش در آرشیف دولت موجود است. بسیاری ازین امر ها که به اصطلاح ملیون ها افغانی درآن تا و بالا می شود به وسیله کاظم گرفته شده و کمیشن خود را از عارضان گرفته است. بیایید ثابت کنیم که چطور؟ کتاب ثبت عریضه ها را بکشید و اگر کتابی وجود ندارد خود به خودمعلوم می شودکه قصه چه گونه است. تا جایی که دوستان رسمی و غیر رسمی خارج از حکومت می گویند ضیا مسعود تاحال به ده ها مرتبه زیر عریضه های مختلف امضا کرده که زمین بگیرند و بلند منزل توزیع شود. از تمامی افرادی که عریضه از طرف آن ها بوده کاظم سکرترش پول های گزاف نمره های زمین گرفته است. هیچ کدام ازین عریضه های کلان بدون این رقم معامله از زیر دست وی خطا نخورده است. اگر سارنوالی تمام عریضه های صاحبان بلند منزل سرای های تجارتی و دکاکین در نقاط حساس شهر را که از دفتر ضیا مسعود طی مراحل شده کنترول کند این راز خود به خود افشا می شود. من در روز های بعد انشا الله فقره های دیگر را هم برای مردم شریف افغانستان ارایه خواهم کرد.

حلقه فساد کاران به دور ضیا مسعود

نويسنده: احمدالله – کابل

شنبه 12 آوريل 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • برادر خودت کدام سند نداری که گپت را ثابت کند.
  و همچنان باید گفت که با خواندن عنوان مقاله درین فکر شدم که کدام راز جدید را کشف کردی لیکن با خواندن مطلب دریافتم که همو... و همو درک.

  • ما چقدر عقب مانده استيم كه هر چيز را بايد فكر كنيم راست است. چقدر تيوري توطئه در كشور هاي جهان سوم و جوامع عقب مانده كارگر است. اصلاً جنگ بين دو نفر مي باشد كه هر دو وطندار هم بوده و چند روز پيش يكي ديگر اش را بركنار كرده است. باز اين همه تهمت بهم ديگر مي كنند. تو بگو و من مي گويم تو بگو و من مي گويم.
   اصلا همين نوشته كردن هاي ما و شما در زير مقاله ها بسيار مضحك است. هر كس بهر نام هرچه دل اش خواست مي نويسد و هيچ كس احساس نمي كند مسول باشد و يا مسوليت متوجه اش باشد. عجب كشور عقب مانده و ابتدائي و بدوي.

  • آقای میرهزار،

   کشف و انتشار این رازها عالیست و موفقیتت را در یافتن هرچه بیشتر رازها از هرگونه خاینان میخواهم اما ما همه منتظریم که چه وقت راز های خاینان و جانیان هزاره تبار مثل خلیلی، مزاری، محقق، اکبری، انوری، دانش و ... را کشف و انتشار خواهی داد.

   کشف و افشای اینان از جانب یک هزاره میلیون بار ارزشمندتر و آموزنده تر خواهد بود مخصوصا که با تاسف میبینم قبیله گرایی در تار و پود جامعه ما تار دوانده و در سایتها فراوانی هنوز از مزاری جلاد منحیث بابه مزاری یاد میشود و برایش مراسم اشکریزی و مداحی ترتیب داده میشود، برای خاین ملی دهل و نغاره قهرمان ملی نواخته میشود و هنوز که هنوز است تلاش صورت میگیرد که از فرد معلوم‌الحالی چون احمدشاه ابدالی قهرمان و بابای این ملت تراشیده شود.

   خودت برای اینکه خودت را از این نوع نجاست ها پاک و منزه کنی، لازم است که خاینانی را هم به شلاق قلمت بکوبی که زیر نام ملیت خودت بر مردمت و سایر ملیت ها ستم و استبداد روا میدارند.

  • aqay masomi man ham ba shoma hamnawa astam ba omede ke kabul press? chehra hay in jani yan ra efsha konad wa ya hade aqal naqd konad

  • شمابی مورد حرف نزنید. هر موضوع تبصره خود را دارد، اگر شما به تبصره مقالات دیگر در سایت کابل پرس? مرا جعه کنید آنچه در مورد رهبران هزاره گفته شد بدون سانسور به نشر رسیده. شما چرا از موضوع دور میروید.

  • او بنده خدا تو به جای اینکه متوجه واقعیت هاشوی و جلو دزدان رشوه خوار را بگیری، از عقب ماندگی و جهان سوم حرف میزنی.

   اما درست گفتی که دیگران از دزدان خود حمایت میکنند و ما آنهارا افشا میکنیم. البته این عیب ما نیست بلکه خوبی مااست.

   در واقع چپاول گران اصلی از برادران کرزی شروع تا برادران مارشال و احدی خیل، اشرف غنی و حشمت غنی و تا خالد پشتون و فاروق وردک لوی سارنوال و غیره غیره که اگر ختم کنیم اصلآ کاظم و نظیر کاظم در جمع به اسطلاح خس دزدان به شمار میآیند.

   اما ما باید شجاعانه به خوب و بد خود اعتراف کنیم نه به شیوه کرزیی از خوب بد خود کور کورانه دفاع کنیم و بخاطر فاسد بودن خود جرآت افشا و جلو گیری فاسدان دیگر را نیز گرفته نتوانیم

   حکومت کردن و رهبر شدن وقتی امکان پذیر است که شخص رهبر پاک و الگو باشد تا از جنایت کران پرسان کرده بتواند. ما از دزد جنایت کار توقع داریم که دزد و جنایت کار شریک خود را محاکمه کند.

   احمد ضیا یا شریک هستی و کاظم نفر دستکی تو هست و یا کاملآ ضعف بی خبر.

  • این شیعه های ملعون راطالب در کار است.

 • جرا شما هر چه میدید و میبینید از دیگران حکایت میکنید.و چرا همیشه یکجانبه قضاوت میکنید و عقب یک دو نفر مخالفین حزب خود افتاده اید.آیا تنها جند نفر رامشاهده میکنید ویا.....آیا ازجنایات و خیانت های والی فعلی هرات هم کدام خبر یا راپور داری ویا اینکه از میخ کوبیدن ها و سینه بریدنهای تاریخ گذشته تان هم کدام خبر دارید. لطفآ کمی فکر کنید و از توطنه و تهمت های حق وناحق تان دست بکشید که تفرقه ملی را دامن میزند.

  آنلاین : کور خود وبینای مردم

 • هموطنان عزیز! خواهش میکنم که نوشته مرا دقیقاً بخوانیدو قضاوت کنید.
  من تمام نوشته های را که در مورد معاون صاحب اول و بعضی اشخاص بلند پایه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نوشته شده بود خواندام در آن به جز از اینکه خصومت دو شخص را نشان میدهد کدام چیزی دیگر نیست . من برای برادر عزیزم که این مضمون را نشر کرده است میگوئیم در صورتیکه که کدام اسنادی داری باید آنرا بدون کدام معطلی به سارنوالی روان کنی تا خاینین وطن معلوم شوند در صورتکه کدام اسناد نداری نه وقت خود را تلف کن و نه وقت دیگران را، من میدانم و یقین دارم که خودت کدام اسناد نداری اگر میداشتی در طول همین چند ماه آنرا به سارنوالی میفرستادی . بیاید دیگر از توطئه و توطئه چینی بگذریم دست به هم بدهیم و وطن خود را آباد کنیم . تا جائیکه من تحقیق نموده ام اشخاصیکه چنین نوع ادعاهای را در مطبوعات مینمایند خودشان غرض شخصی بخاطر پر کردن جیب های خودرا دارند و یا در کدام معامله جور نیامده بعد که منفعت شان به مخاطره افتاد باز پشت مطبوعات را میگیرند. بیا ای برادر اگر اسناد داری و اگر به حقیقت وطندوست هستی اسناد خودرا به سارنوالی و یا هرجائیکه خودت میدانی روان کن که بالای آن مردم قضاوت کنند نه تنها خودت بدون کدام مدرک و اسنادی.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس