در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > عدم پرداخت 296340 افغانی از معاشات و امتيازات کارگران

عدم پرداخت 296340 افغانی از معاشات و امتيازات کارگران

مربوط رياست عمومی حفظ و مراقبت سرک های وزارت فوايد عامه
جمعه 11 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: آنچه در ادامه می آيد، سند 296340 افغانی سوء استفاده در وزارت فوايد عامه ی افغانستان می باشد که در گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری به رييس جمهور کرزی به آن اشاره شده است. اين گزارش متاسفانه در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس برای نخستين بار آن را بدون کم و کاست در اختيار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه حق مسلم مردم می باشد. برای موارد اختلاس به گزارش اين رياست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که ما به مرور آن را نشر می کنيم.

جلالتمآب محترم رييس جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان

در وزارت فوايد عامه:

سال 1384

موضوع عدم پرداخت معاشات و امتيازات کارگران مربوط رياست عمومی حفظ و مراقبت سرک های وزارت محترم فوايد عامه، که مبلغ 296340 افغانی پول بيت المال مورد حيف و ميل قرار گرفته است. دوسيه آن به مقام لوی سارنوالی ارسال شده است.

كارنامه

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس