صفحه نخست > دیدگاه > "قائد جهاد" دروغگوست

"قائد جهاد" دروغگوست

وقتیکه امیر ما می تواند با هفت بار آذان دادن با چند لیتر تیل از دشت های چهاربرجک تا هرات برسد، چرا با جمیع دوستان دیگر از قبیل سیاف، محقق، خلیلی، احمدزی، ملاعمر، گلبدین، شیخ آصف محسنی، شینواری، الحاج دوستم، پیرم قل، ربانی و... آذان سر نمی دهند که نه به بیست ملیارد دالر نیاز باشد و 50 در صد نه که تمام افغانستان از نور برق بهره مند گردند!
لمبه
يكشنبه 29 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

وقتیکه وزیر انرژی و بی آبی یک کشور باور داشته باشد که با هفت بار آذان دادن می تواند فرسنگ ها را با چند لیتر تیل، موتر براند و با چهل شب ایه الکرسی خوانی از زندان رهایی یابد، آیا مردم ما حق دارند که انتظار داشته باشند تا خانه های شان با نور برق روشن شود و آیا کشو ر ما حق دارد که از انرژی صحبت کند؟

نویسنده: لمبه

امیر اسماعیل خان که مثل سارقین دیگر دولت بر اریکه قدرت لمیده است، بارها و بارها منحیث وزیر آب و انرژی لافیده و شافیده از برق 24 ساعته در شهر کابل حرافی کرده است. او باری در نخستین قیادتگری اش در زمینه انرژی و آب، فرمان صادر کرد که در چهل روز آینده کابل برق بیست و چهارساعته خواهد داشت. شهریان کابل که آوازه های گرم و نرم "قائد بازسازی هرات" را شنیده بودند، بر این فرمان باور بردند و روزشماری معکوس را آغاز کردند ولی در چهلمین روز این شمارش نه برقی بود و نه نوری و مردم بر ریش "قائد بازسازی هرات" خندیدند.

هنوز مدتی نگذشته بود که باز امیر با شادی مرگک از تورید برق ترکمنستان لب به سخن گشود و از برق و انرژی بیست و چهارساعته صحبت نمود، ولی نه برق بود و نه انرژی و نه آب، بلکه همه و همه بی آبی و بی آبی و اینبار نیز بخت اسماعیل خان بر تختش ننشست و زبانزد عام و خاص شد و نامش شد جهادی دروغگو.

در دومین هفته ماه جوزا بار دیگر روزنامه ها از قول امیر نوشتند که کابل تا آخر ماه جوزا برق بیست و چهارساعته خواهد داشت. ولی نه تنها که برق بیست و چهار ساعته پیدایش نشد بلکه برق لنگ لنگان امیر نیز کورمال شد و بالاخره کور و خانه های نیم روشن به تاریکخانه ها تبدیل شد. اینک شادفریاد های کودکان نیز آرام گرفته است و نمی گویند که برق آمد!

چرا قائد جهاد امیر محمد اسماعیل خان تا اکنون بارها و بارها از برق بیست و چهارساعته در کابل لافیده و شافیده است ولی نتوانسته است حداقل برق دوازده ساعته نیز به شهریان فراهم نماید؟

اجازه بدهید که به منظور پاسخگیری قصه ای را نقل کنم که شاید خالی از لطف هم نباشد.امیر شبی از شب ها با تلویزیون آیینه دوستم از سرگذشت های زندگی اش می گفت و چنین قصه کرد:" لند کروز در سینه دشت های سوزان نیمروز به پیش میرود. ناگهان با مین تصادم می کند و پای من می شکند. ما در همین دشت ها راه گم می شویم. امپیر تیل لندکروز با راه گمی و نابلدی ما در دشت ها به دو خط آخر می رسد. حیران و سرگردان می مانم. ناگهان در ذهنم خطور می کند که باید برای نجات از بلا های غیر منتظره هفت بار آذان داده شود. رو به قبله می ایستم، هفت بار آذان می دهم و پس از هفت بار آذان ما با همان تیل کم تا نزدیکی های ولسوالی چهار برجک خود را می رسانیم و سپس به هرات و از آنجا به ایران پناه می بریم."

امیر در ادامه می گوید: " شنیده بوده است هر کسیکه چهل شب آیه الکرسی را با خود بخواند شب چهل و یکم در زندگی اش اتفاقی می افتد. من هم پس از خواندن چهل شب آیه الکرسی، شب چهل و یکم از زندان طالبان فرار کردم."

بسیار خب. حال که امیر توانسته است از برکت هفت بار آذان با تیل بسیار کم تا هرات برسد و با چهل شب آیه الکرسی خوانی از زندان طالبان فرار نماید، چرا هفت بار نه که هزار بار آذان نمی دهد تا با منابع غنی آب کشور، برق بیست و چهارساعته فراهم نماید و چرا چهل شب آیه الکرسی نمی خواند تا اتفاقی بیفتد و از شرمندگی و لافزنی نجات یابد؟

وقتیکه وزیر انرژی و بی آبی یک کشور باور داشته باشد که با هفت بار آذان دادن می تواند فرسنگ ها را با چند لیتر تیل، موتر براند و با چهل شب ایه الکرسی خوانی از زندان رهایی یابد، آیا مردم ما حق دارند که انتظار داشته باشند تا خانه های شان با نور برق روشن شود و آیا کشو ر ما حق دارد که از انرژی صحبت کند؟

امیر چندی پیش فرموده بود که بیست ملیارد دالر نیاز است تا 50 درصد مردم به برق دسترسی پیدا کنند. عجب، وقتیکه امیر ما می تواند با هفت بار آذان دادن با چند لیتر تیل از دشت های چهاربرجک تا هرات برسد، چرا با جمیع دوستان دیگر از قبیل سیاف، محقق، خلیلی، احمدزی، ملاعمر، گلبدین، شیخ آصف محسنی، شینواری، الحاج دوستم، پیرم قل، ربانی و... آذان سر نمی دهند که نه به بیست ملیارد دالر نیاز باشد و 50 در صد نه که تمام افغانستان از نور برق بهره مند گردند!

در حال حاضر 10 در صد مردم به برق دسترسی دارند، آنهم در روزی چند ساعت، با ولتاژ کم و پراچوی های پیهم. اینست تعریفی امیر بازسازی از دسترسی به برق!

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • salam dostan
  bradar aziz har chi koshish kone wali feli herat jenabe anware ba khake paye esmail khan namirasad va etarme ke
  bradar hay herate ba eishan daran kam nakhahad shod
  farid

 • "قائد جهاد و بازسازی" یک ننگ دیگری نیز در تاریخچه اش ثبت دارد:

  زمانی که حاکم هرات بود، به عساکرش امر کرده بود که دخترانی را که با پسران یکجا در خیابانها می‌بینند فوری به شفاخانه انتقال دهند و تا باکره‌گی شان تصدیق گردد در غیر آن به داشتن روابط نامشروع متهم میشدند.

  • دروغ میگویی!

   تا این حد هرگز نه بوده و نه شنیده شده است.

 • قائد جهاد" دروغگوست من در روش کابل پرس? در حیرتم و انگاه حیرتم می افزاید اگر به حرف های پهلو دار وکینه توزانه ان جدی توجه ای موشگافانه نکنم بهر حال اگر قاید جهاد دورغ گوست من بصراحت میگویم که شما هم در رابطه با مصالح این ملک وپاسداری ازادی ودیموکراسی و نجات و رستگاری این مردم دروغ گو ترید نیازی به به ارایه اسناد ومدارکی نمی بینم چون وجدان خود شما و بوی بد تعصب وکینه توزی و تفرقه افگنی و خدمت گزاری شما در را ه تضعیف و اهانت به خودی ها امریست روشن که اگر سر بر گریبان وجدان خود ببرید در می یابید که چه میگویید وچرا چنان میگویید و چرا زیر نام یک قوم این لت مظلوم وشریف را درمقابل دیگران به میدان میکشانید بی اینکه نیازی باشد . در حالیکه میدانید نیاز چیز های دیگر است . شما با خرد کج وناراست میتوانید بد وبیراه برای به حاشیه کساندن حریفان ذهن ساخته ای خود که چنین در زیر دیموکراسی و ازادی بیان وغیره لمیده ای مگر چشم دیگران کور است که ندانند در دست فتنه انگیز شما چیست تاکی وتاچند وچرا چنین و یا رابطه با او داشته باشم اینقدر میدانم انگونه که شما جهتگیرانه واهانت الود به او تاخته اید انطورنیست و در نسبیت بهتر وخوبتر و شریف تر از انانیست که شما ایشانرا مستایید - درجهت گیر و روش شما من بوی گند کینه وتعصب وریا کاری را احساس میکنم و میتواند بی تبصره اضافی بگوییم که اگر او دروغ گوست شما دروغ گوتر از ایشان هستید که بنام مردم ومصالح ملی از انبار کینه های کور خریطه هایزهر بیرون میکندی که نه به نفع مردم ما و نه بسود ان قومیکه شما ریاکارانه به وصلت فکری خود را پینه کرده اید من از پرو پاگند های شما دریافتم که حساب گرفته وهیله گرانه به جهت های خاص حمله میکنید تا عقد کشایی کنید اقای میر هزار بایست باور داشته باشید که بد اشتباه میکنید مگر در افغانستان همین جهت ها هستند که دست اندر کار تخریب بنای حیات این ملک اند یا دیگران که شما در مقابلشان احساس خود کم بینی دارید دوستان را تضعیف کردن در این روزگار کمکی بس بزرگ به عنودان سعادت ملی است و این یک ماموریت بد تاریخی است که شما یا اگاهانه ویا هم نا اگانه بدان میپردازید چه مگر به حد اقای میر هزار دیگران نمیدانند و فقط ایشان کل سر سبد ازادی ودیمو کراسی است . این طرز تفکر خود نشانه کوتاه اندیشی است من هم میگویم خدای منان شما در خط اصلاح و درستی بیاورد بشرط اینکه ایت الکرسی بخوانید تا دمت روشن شود

 • اگر هدف تو تشکیک کردن در آیة الکرسی و یا هفت باز آذان دادن است. معلوم است که کافر هستی. چون این یک امر مسلم و ثابت است.
  اگر تشکیک در شخصیت اسماعیل خان است؟ او را همه مردم که می شناسند به تو تف نفرین خواهند فرستاد.
  اگر هدف تو از نبود برق است. این را از موانع که امریکایی ها در سر راه یک مجاهد خلق میکنند تا او را ناکام نشان بدهند باید بدانی.
  در تمام کابینهء کرزی یک انسان مثل اسماعیل خان نیست.
  همهء آن کابینه را سرو زیر کنی کسی مثل او پیدا نمی شود.
  ولی تو باید بدانی که از رودهء نا میمون و ذهن خود کوچک و لائیک خود نباید هر چیز را تحلیل و تجزیه کنی.
  والله لمبه چه که تو شیطان چراغ هم نیستی.

  • ملا عمر پیغمبر را در خواب دیده بود که به او فرمان میدهد تا با لشکر خود سرزمینهای فارسیوانها واوزبکها را فتحکند.کی میگوید که به انها اینگلیس وپاکستان فرمان میدهد؟این حرف ها دروغ است.راسنی درین روزها بسیار مد شده که به هر مقوله ای کلمه افغان را بچسپانند مانند افغان دولت-افغان ولس مشر-افغان پولیس و...راز این نیرنگ شوونیستی درچیست؟چرا چنین ترکیب نادرست را با اصرار زیاد بکار میبرند؟قبیله پرستی یک مشکل روانی است یا نه؟هر که خواست پاسخ دهد!!

  • چرا این دوست را که به حق از ملا عمر نقل کرده که پیغمبر را در خواب دیده است، به کفر متهم نمی کنید، چون به قبیله تان نتاخته و به ملاعمر پشتون تاخته است.
   این جاست که شما دوستان غم و فکر دین را ندارید، غم اسماعیل خان تان را دارید.

 • آقای لمبه. نمیدانم شما با این همه بد و ردی که علیه آقای اسماعیل خان ګفتید، فقط دلیل نداشتن برق بود و یا دلایل شخصی؟ آیا شما فکر نمی کنید که دلایل تخنیکی عمده ترین سدی در مقابل کار و فعالیت آقای اسماعیل خان میباشند؟ ثانیا، مفهوم دموکراسی این نیست که به شخصیت کسی تاخت و تاز صورت ګیرد، شما حق دارید از آقای اسماعیل خان انتقاد کنید البته منحیث یک وزیر، نه منحیث یک شخص. به عنوان سخن آخر، باید این نکته را در ذهن خود داشته باشید که اسماعیل خان یګانه وزیری در کابینه است که دزد نیست!!
  موفق باشید.

 • ببینید - شما بیهوده لاف دموکراسی می زنید فحاشی کردن و حرمت کسی را نگه نداشتن دموکراسی و آزادی بیان نیست - شما حالا افشا شده اید - بیایید شما که خود را مخالف سانسور می دانید این نظر مرا نیز منتشر کنید - چهره های که برای رفتن به بیرون از کشور دست به هر کاری می زنند امروز فاش شده اند .
  آنها از خدا شروع تا به همه ریشخند می زنند - به بهانه دموکراسی و آزادی بیان - آزادی بیان را بد نام می سازند.
  امیر اسماعیل خان مردی است که همه می دانند چهخ کرده است و چگونه انسانی است -
  انسانی زحمت کش - راست گو و خدا پرست.
  همه می دانند که امیر اسماعیل خان در کابل دست هایش بسته است و نمکدان شکنان کابل که بر اریکه قدرت نشسته اند بخاطر بدنام کردنش کمترین امکانات را به دسترسش قرار نمی دهند.
  او همان مردی است که فقط در مدت یک سال هشتاد در صد هرات را برق دار کرد - حالا چگونه نمی تواند؟
  بیایید از عقل و خرد استفاده کنید نه از احساسات.
  من بزودی جواب مفصلی برای تان خواهم نوشت.

 • این لمبه خانم یا آقای لمبه اگر نامش را درست فهمیده باشم فکر میکنم مغز کله اش به علت گیچی و بی محتوائی مدتی دود میکرده و حالا در گرفته باشد و از کله اش لمبه بالا شده ورنه هر آدمی که اندک عقلی داشته باشد این همه آدم متناقض را در یک کاسه باهم شریک نمیکند.لمبه خانم ظاهرا دل پری از اسلام و دین دارند و هر کسی را که منسوب به دین بدانند یا خودش را به اسلام منسوب کند در یک صف قرار میدهند.و باهم به صلیب میکشند.
  به قول مردم روستا های ما که در مقابل چنین سخنان نامربوط میگویند ( ده به کجا و درخت ها به کجا )دعا کردن و استغاثه در محبس و بیابان کجایش ربط دارد به اینکه بازسازی سیستم برق افغانستان چندین ملیون دالر هزینه دارد.هر دویشان واقعیت دارد امادر کنار هم گذاشتن و خواستن اینکه بیا با دعا و استغاثه برق افغانستان را درست کن آدم را بیاد کفار عنودی می اندازد که نمی خواستند ایمان بیاورند و هر روز از پیغمبران معجزه های ناممکن میخواستند و سر آخر هم ایمان نمی آوردند و بالاخره هم عذاب خدا چون مردم سدوم و گومورا بر ایشان نازل می شد و خسر الدنیا و الاخره میشدند. امیدوارم خانم لمبه که چیزی در مایه های همان شعله ای سابق خودمان است یک لحظه بر سر عقل بیایند و به چند دالری که بنگاه های لائیک به ایشان میدهند که بر علیه هر چه مظاهر خدا پرستی است اراجیف ببافند دل نبندند کمی از لمبه های آتش جهنم بهراسند که این لمبه ها به مثابه هیزم آن هستند. حالا اگر ایمان نمی آورند حد اقل چیزهای بنویسند که کمی به راست بماند و مردم ایشان را به سفاهت متهم نکنند چه ممکن است که اگر به دیوانگی متهم بشوند همان چند دالری که از خیر سر لائیک ها به ایشان میرسد هم قطع خواهد شد.( بیچاره لمبه که خاکستر شود و به باد رود و اربابانش به خاطر پر گرد نشدن لباسشان اورا دور بیاندازند.)

 • لمبه عزیز!

  نمیدانم شما تا حالا نیمروز را دید اید یا خیر ورنه چنان نا آگاهانه بدون داشتن معلومات در باره موقیعت یک منطقه احساساتی نمی نوشتید, تانکی تیل یک لند کروزر ظرفیت هشتاد لیتر تیل را دارد و اگر دوخط آنرا در نظر بگیریم چهل لیتر می شود و یک لند کروزر در هر صد کیلو متر در حدود 15-17 لیتر تیل مصرف می نمایید و در صورت داشتن 40 لیتر تیل میتوان حد اقل 230 کیلومتر را طی نماییم درین صورت اگر سخنان اسماعیل خانرا بشکل درست ارزیابی نماییم منطقی بنظر میرسد, اگر در دشت ها را گم نشویم که احتمالات آن خیلی زیاد می باشد با این مقدار تیل میتوانیم تا به ولسوالی چهار برجک برسیم,پس شما بیجا این موضوع را سند دروغگویی وی نموده اید و همچنان بصفت یک مسلمان هر که را باید عقیده برین باشد که خداوند (ج) در صورت دعا و تضرع رهایی بخش هر بنده خود ولو هر قدر گنهگار هم باشد در زمان مشکلات وی می باشدو آیات کلام الله مجید هم شفا دهنده بوده و هم در همه حالات روبروشدن با مشکلات با تلاوت آن می توان از مشکلات رهایی یابیم و این در صورتی است که دعا از ته دل باشد تا بدرگاه خداوند منان قبول شود و شاید اسماعیل خان هم در آن حالات با وجود گناهانی که مرتکب شده است با دادن هفت باراذان و بلند نمودن دست دعا بدرگاه الله (ج) به آسانی راه خود را پیدا نموده و به چهار برجک رسیده باشد.

  با احترام

  عزیز افگار

  • تصادفاً این مصاحبه را من هم شنیده ام. اسماعیل خان در این مصاحبه می گفت که تانکر لندکروز پس از تصادم با ماین سوراخ شد و تیل از آن می ریخت و پس از آنکه آذان داد و به خداوند (ج) تضرع نمود، لندکروزش تا هرات رسید.

 • حالا درافغانستان خصوصاَ دربعضی ازسایت ها دین ستیزی به یک مود تبدیل شده است .هرکس بخاطری که مشهور شود به قول عام(درمحراب مسجد نجاست نموده )خود را مشهور میسازد .کابل پرس نیز بخاطریکه خواننده پیدا کند دست به این کار میزند.خوب به یاد دارم درفلم اصحاب کهف یهود ها بین موحدین و بت پرست ها چنگ اندازی مینمود ومیگفتند هرکدام شان که شکست بخورد دشمن مااست.حالا کابل پرس? ومسوولین آن نیز این سیاست را پیش گرفته است . درین جنگ اندازی لائیک ها هم دشمن کابل پرس است و یک اکثریت ازمسلمان ها نیز دشمن شان است.بدین ترتیب انتقام شکست درقادسیه را نه از فاتح وامیر آن زمان بلکه با توهین به مذهب گرفته میشود.

  • خوانندگانی که نظر داده اند نویسنده را متهم به دین ستیزی کرده اند. در حالیکه نویسنده چیزهای که خود اسماعیل خان در برنامه آیینه گفته است نقل کرده است و از او در حین حال خواسته است که به همان ابتکار دست بزند تا خدا رحم کرده ما مسلمان ها از این تاریکی نجات یابیم.
   چرا هر نوشته ای که در مورد چهره های جهادی باشد، ضد دین تعبیر می گردد. آیا جهادی های ما قله های دین اند ـ که نیستند ـ پس با چه منطقی لمبه را به دین ستیزی متهم می کنند.
   من در نوشته لمبه هیچ چیزی ضد دین نیافتم ولی بر ضد اسماعیل خان یافتم که شاید به مذاق خوانندگان جور نیامده باشد.

  • جناب هاررون رستاخیزی!

   هرچند خودت در اکثر پیامهایت مطالب خیلی علمی را مطرح میکنی، اما در خصوص این پیامت ،بنده نمیتوانم باخودت موافق باشم، زیرا، به نظربنده خوب است که هرکس، نظراتش را ابراز کند تا شناخته شود که،کی ، چه میخواهد بگوید.

   مطالب دین ستیزانه باید بیان شود بهتراست ازاینکه مخفی باقی بماند یا بصورت منافقانه سر به در آورد.

 • من بعد از بسیار تأمل در رابطه با دست اندر کاران کابل پریس به این نتیجه رسیده ام:
  1ـ اینها یک سر باز مانده های کشتمند هستند که بنام قوم و مظلومین تاریخ خود را در پهلوی برادران مسلمان هزاره گرفته اند و امروز میخواهند عقده های که در مقابل دین، قرآن و اسلام دارند در ظرف کثیف بنام حقوق بشر، تمدن، پیشرفت و غیره به مردم پیش کش نمایند. آنها هر خطای را به اسلام و دین ربط میدهند. اینها کسانی هستند که محرومیت و بیچارگی که از دست شاهان ظالمان افغانستان کشیده اند، دیروز با سقوط کردن در کمونیزم عقده های خود را بر سر این ملت بیچاره استفراغ کردند، بعد از آن با قرار گرفتن در پهلوی یک جلاد خدا نا ترس بنام مزاری چه جنایات نبود که بر این ملت روا نداشته باشند. در هر چهار راهی کابل جنایات کردند که بشر از نام گرفتنش شرم دارد.
  امروز هم در پهلوی جنایت کار ترین بشر در تاریخ زمین ـ یعنی غرب که تنها جنایات جنگ اول و دوم جهانی اش بیشتر از 200 ملیون کشته داشت و چندین قرن رهبری اپارتاید و ظلم و شکنجه به نژاد سیاه روا داشت مساوی همهء جنایات کره زمین است ـ اینها میخواهند ظلم ها و عناد را که از کسانی مثل خودشان ـ یعنی شاهان ظالم ـ بر این ملت مجاهد و سر بلند استفراغ کنند.
  شما به این ترفند هایی غرب به نام آزادی بیان، حقوق بشر و... فریب نخورید. اگر لازم افتد بدست همین اشخاص مثل کابل پریس نسل و نبیرهء شما را هم از بنیاد خواهند کند.
  تنها یک ملت مسلمان آگاه و روشن در کار است که حقیقت این شعار ها رادر عملکرد آنها در روشنایی تاریخ درک کند.
  بخدا قسم است؛ غرب روی سکهء دیگری ملا عمر است و حتی بد تر از آن.
  ملال عمر و اسامه چند آدم را جاهلانه سر می برد ولی این بیرق داران بنام آزادی ملتها را با تاریخ وارزشهایش نابود می سازد. در هر ملتی هم اشخاص کودن مثل نگارنده گان کابل پریس یافت میشوند.
  این روش غرب است که توسط همسایه و فامیل خودت بی غزتت میکند. ولی اگر ضرورت افتید کوانتانامو و ابو غریب برایت میسازد. این طفلکان کابل پریسی فکر میکنند همهء دموکراسی و آزادی همین است که در غرب چند روز نان شکم سیر بخوری و از دست دو یک نکتایی بخری و در محفلی اشتراک کنی! برادرم این چنین نیست. ملتها را بگذارید آزاد فکر کنند و به تحقیق بپردازند. شما اگر میخواهید غرب را درست بشناسید، تاریخ قرن 17 تا 20 آن را در سر زمین های مستعمراتش مطالعه کنید و آن را با همین امروز مقایسه کنید.
  در تاریخ اینگونه مدنیت دورغگوی، کلاه بردار و فتنه گر و ظالم و بی شرم نگذشته است.
  شما اگر چهره واقعی ملل متحد را بشناسید، بخدا قسم است به نظام چنگیز شکر میکنید و ستالین را میستایید.
  ما که از نزدیک با آنها زنده گی میکنیم میدانیم که اینها چگونه موجوداتی هستند؟ نباید به ظاهر متمندانه و دعوا ها و شعار های آنها فریب بخورید. حقیقت آن بجز از چور و چپاول دارای ها، شکستن مرز های مقدس ملتها، غلامی و بردگی غرب چیزی دیگری نیست.
  یکتن از دانشمندان غربی میگوید: این دختران موبور که روزانه صدها تن از کنار شما میگذرند و برایشان ارزشی قایل نیستید، هر کدام آنها میتوانند بهترین سردمداران در کشور های شرقی باشند.
  بهر صورت گفتار دراز شد. امید وارم کابل پریس بدون کم و کاست آنرا نشر کند و هم کمی خود را اصلاح بسازند و متوجه اعمال خود باشند.

  • آقای آزادی!

   به نظربنده تاوقتیکه بدون دلایل موجه، مضمون ویا پیام شما سانسور نشده وگرداننده سایت ، سلیقه شخصی خویش را بالای تان ،اعمال نکرده است ،شما به هیچ صورت حق محکوم گردن، یامتهم ساختن گرداننده سایت را ندارید.

   اختلاف که، من باگرداننده سایت دارم، این است که بخاطر داغ ساختن هرچه بیشتر فضای بحث، میان پیام دهنده گان کافر، مسلمان ،مرتد وزندیق، باید پیامهای که بادشنامهای بالای نافی فرستاده میشود اجازه نشر داده شود تاخطوط فکری هریکی واضح وروشن شناخته شود.

 • من سه سال پیش می گفتم که اینها می خواهند خود را معروف بسازند و سپس به بهانه این که ما تحت خطر هستیم و از این حرفها پناهنده گی سیاسی بگیرند . نمی دانید که چقدر خوشحالم که خواننده گان شما حداقل در این مقاله با شما هم نظر نیستند .
  ببینید به خدا قسم از این کار ها بجای نخواهید رسید.
  به اسماعیل خان اتهام وارد ساختن کار خوبی نیست او انسان شریفی است او سیاف و ربانی و احمد و محمود نیست.
  او کسی است که همیشه روزه دارد حداقل به اعتقادات دینی خود پایبند است و هر دم خیال هم نیست.
  او خاموش ترین مجاهد طی ساهای اخیر بوده است.
  نه جنجال می آفریند و نه جنگ می طبد و نه هشدار می دهد و نه کسی به اتهام رشوه و از این قبیل وارد می کند.
  در ضمن این دوستی که هروی تخلص کردند خواهشانه شما از هرات نماینده نکنید چرا که هراتی ها خاین نیستند اگر مشکل هم داشته باشند پیش دیگران نمی گویند.
  آنهم اینجا !
  این مقاه را بردارید بخاطر اینکه خاف قوانین }ورنالیستی است.

 • Kabul press? yane ke dushman wahdat meli afghanistan, aafarin mirhazar kare khob mekuni wa wazife ke baret sapurda shuda khob anjam medehi site elmi wa khabari ra jur ku ke khemat ba mardum shawad shum az in site yak abzar jank sard estefada mekunid aya shum fekr namekunid ke khudetan dar jabha jank neshasten, wa dar ain hal ethamat ra wared degarha mekunid, shum aqalan yak az wahshat Mazari murdar was muhaqeq wa degrar dewanaha e hazarajat nagufted ke che mukunad wali shala asten ke chetor aatesh nefaq taza kuned lanat ba hamcho murdum
  wa lanat be hakomat karzai ke shuma ba habs abad mahkoom nakard

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس