در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > کارگران، کار و بيکاری!

کارگران، کار و بيکاری!

افغانستانی کارکونکی د کار په انتظار کښی/ کارگران افغانستانی در انتظار کار/ عکس از جواد جلالی
چهار شنبه 17 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کارگران افغانستانی در انتظار کار

سازمان جهانی کاربا وزارت کار و امور اجتماعی همکاری مينمايد (؟). آنها قرارداد ها ی را
با کشور های همسايه و کشور های خاورميانه وحتی کوريای جنوبی ترتيب ميدهند تا امکانات کار را برای
کارگران افغانی در خارج از کشور مهيا سازند.

افغانستانی کارکونکی د کار په انتظار کښی

د کار نړيوال سازمان د افغانستان د کار او ټولنيزو چارو وزارت سره مرسته کوی. دا اداری د ګاونډيو،
منځنی ختيځ هيوادنو او حتی د جنوبی کوريا سره قراردادونه جوړوی تر څو اففانی کارکونکو ته د هيواد څخه
بهر د کار کولو زمينه برابره کړی.

Photo by Jawad Jalali

Afghanistani workers waiting for business

The International Labour Organization (ILO) is collaborating with the Ministry of Labour and Social Affairs(?). They are setting up employment agreements with neighboring countries including Middle Eastern countries and even South Korea to explore the possibility of having Afghans work outside the country.


اين عکس با اجازه ی دفتر سازمان ملل در افغانستان در کابل پرس نشر شده است و همه ی حقوق آن متعلق به اين نهاد می باشد

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس