صفحه نخست > دیدگاه > تاثیرات نفوذ گروه طالبان در اردوی ملی و سایر نیروهای مسلح افغانستان

تاثیرات نفوذ گروه طالبان در اردوی ملی و سایر نیروهای مسلح افغانستان

شیر محمد کریمی که از قبل از وفاداران طالبان بوده، در زمان حکومت طالبان بعنوان رییس عملیات و یا اوپراسیون وزارت دفاع کار می کرد.
فرید سمیع
پنج شنبه 22 جنوری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نشر نخست در کابل پرس?: سه شنبه 29 مارس 2011

افغانستان کشوریست که مردمش با تاریخ سیاسی پرفرازو نشیب همواره دربرابرمداخلات بیگانگان درکنار یکدیگرایستادند ولی مشارکت ملی واقعی اقوام افغانستان درطول تاریخ بعنوان یک چالش عمده مطرح بوده است . چون درافغانستان هیچ قومی اکثریت مطلق را از لحاظ نفوس تشکیل نمیدهد.

درکنفرانس بن برهویت چندقومی افغانستان از یکسو و رعایت پایه های دموکراسی و جامعه‌ مدنی از سوی دیگر تاکید داشت که برخی از نکات آن در قانون اساسی افغانستان نیز بازتاب یافته اند.

دست اندرکاران نظامی و سیاسی امریکا و متحدینش درطی مدت ده سال درافغانستان ازطریق دریافت اطلاعات تحریف شده بوسیله لابیهای انحصارگرقدرت به نام والقاب گوناگون حضور و نفوذ یکه درهمه امور سیاسی و نظامی جامعهء جهانی دارند، جامعه جهانی را گمراه نموده و معلوما ت غرض آلود آنها باعث اشتباهات بزرگ برای نیروهای بین المللی می شوند. این لابی های قبیله گرا درداخل ارگانهای دولت– جامعه جهانی و مخالفین دولت ازصلاحیت فراوان برخورداربوده که اوضاع سیاسی وجنگی در افغانستان را به میل خودها تغیرداده و سیاست دولت را بربنیاد گرایشات و اندیشه های برتری خواهانه قومی وگروهی سوق می دهند .

سياستهای دوگانه امريكا وانگليس درقبال پاكستان واستخبارات نظامی آن- تمويل منابع مالی طالبان بوسیله كشورهای عربی خلیج، مانند عربستان سعودی وامارت متحده عربی – کویت و قطر وقرارگرفتن جاده های مهم ترانسپورتی دراختيار طالبان که ازموسسات وكمپنی های داخلی وخارجی بشکل باج گيري پول حاصل مي كنند گروه طالبان را تقویت و آنرا به ابزاراستراتيژيك سازمان استخبارات نظامی پاكستان مبدل ساخته است .

استخبارات نظامی پاکستان و گروه مزدور طالبان از آغاز فعال سازی اردوی ملی و دیگر نیروهای رزمی کشور دست به یک سلسله اقدامات ازطریق جابجائی و نفوذ دادن افراد مورد نظر شان در سطوح مقامات رهبری کننده ارگانهای قوای مسلح کشورانجام دادند .چون ساختار و ترکیب اردوی ملی و دیگر ارگانهای رزمی افغانستان دربخش های رهبری و سطوح وسطی و پائینی آن شامل نظامیان و فرماندهان سابق جهادی وبرخی افسران تحصیل یافته دهه هشتاد را شامل می شود. از لحاظ ترکیب قومی مقامات کلیدی رهبری اردو را افسران نظامی مربوط به قوم حاکم می سازد و سطوح پائینی و صفوف اردوی ملی را جوانان مربوط به اقوام غیر پشتون کشورتشکیل میدهند.

غالبا گروه طالبان بوسیله افسران عالی رتبه قبیله حاکم بسیار به آسانی می تواند افراد نفوذی خود را در تمامی بدنه های اردوی ملی جابجا نمایند.

شیر محمد کریمی که از قبل از وفاداران طالبان بوده، در زمان حکومت طالبان بعنوان رییس عملیات و یا اوپراسیون وزارت دفاع کار می کرد. وی با روی کار آمدن حکومت کرزی نیز درمقام خود باقی ماند. کریمی تقریبا یک سال پیش با حکم آقای کرزی، به صفت لوی درستیز قوای مسلح تعیین شد .شیر محمد کریمی از تحصیلا ت عالی نظامی برخوردار بوده و یکی از اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و از جناح خلقی های طرفدار حفیظ الله امین می باشد که تحت امر امین در کودتای هفت ثور اشتراک داشت و درهنگام تشدید اختلافات حزبی میان امین و تره کی نیز از امین جانبداری کرده است.

شیرمحمد کریمی یکی از افسران سابقه دار دهه هشتاد میلادی است و از طرفداران نزدیک به شهنواز تنی بوده که درکودتای ناکام شهنواز تنی علیه داکتر نجیب الله نیز اشتراک فعال نمود. او و تنی بعد از ناکامی کودتا مشترکا به پاکستان فراری شدند و کریمی از طریق شهنواز تنی به آی – اس –آی پاکستان – گروه طالبان و حزب اسلامی حکمتیار نیزمعرفی شده است.

در اثر سازش پنهانی میان کرزی و پاکستانی ها موافقتنامه پنهانی همراه با پیش شرطهای جداگانه از طرف پاکستانی ها برای آقای کرزی ارایه گردیده است که اقای کرزی باید نمایندگان طالبان را در دستگاه دولت کابل شرکت داده و سیاست کودتای تک قومی را دردستگاه دولتی براه انداخته و نمایندگان اقوام تاجک – هزاره و ازبک را از رهبری ادارات عمده نظامی و ملکی تصفیه نماید.

طبق همین پیش شرط ها پاکستانی ها و آقای کرزی برخی اقدامات تصویه ای را انجام داد. همين اكنون شماری ازنماينده های طالبان در حكومت افغانستان حضور دارند كه دهليز مشاركت سياسی طالبان در قدرت از سوی حكومت بازمانده شده است. باید اين روند در يك مكانيزم شفاف و عادلانه براي مردم ما واضح شود اما آقای کرزی و تیم قبیله سالار وی در خفا پلان های شومی را بر علیه مردم غیر پشتون ریخته است.

طالبان نشان داده اند که صلح و توقف جنایت در دستور کارشان نیست. تنها سخن آن ها جنگ است وتمامیت خواهان قوم غالب علیرغم زندگی در قرن بیست و یکم ازنگاه روانی به این مرحله از آمادگی روحی نرسیده اند که سایر اقوام کشور را مبتنی بر شعاع وجودی شان در ساختار حاکمیت قبول کنند.

آقای کرزی در شرایط بحرانی کشور که سایه تسلط دولت بر ولایات افغانستان چندان قایم نگشته نیات نژادگرایانه خود را نباید چند صباحی دیگر برملا کند. گرچه گرایشات کنونی موقف قبیله سالارانه آقای کرزی شباهت‌های زیادی را به گرایشهای قوم گرایانه داکتر نجیب الله به هم میرساندکه وی درسال‌های اخیر حکومتش روابط نزدیک با حکمتیارودیگر تنظیم ها برقرار کرده بود و نفاق قومی را از روش ها وشیوه های گوناگون برعلیه اقوام غیر پشتون در کشور سازماندهی می کرد. آقای کرزی نیز درین اواخر مانند داکتر نجیب ا لله مصروف همان اقدامات نفاق افگنانه می باشد و دور از تصور نیست که آقای کرزی مانند داکتر نجیب الله بوسیله حکمتیار و طالبان زمینه سقوط دولت را فراهم نماید.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • پست های کلیدی وزارت های دفاع بین افراد شایسته وتحصیل کرده چهار قوم عمده افغانستان نه تنظیم وحزب تقسیم شود و تعداد افسران وسربازان نیز به تناسب قوم درنظر گرفته شود تا هیچ قوم خود را سر خورده وعقده یی احساس نکند وهمه مساویانه در صلاحیت ومسسولیت ذفاع از وطن سهم داشته باشد در انصورت خلع حکومت نیز از طریق کودتا واعمال زور از طریق قوم وجناح مشخص منتفی خواهد شد ودر همه ادارات قوای مسلح فقط حس وطندوستی و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال وطن تبلیغ شود نه ارمان یگ گروه ویا قوم یا حزب. قوای مسلح غیر حزبی و جناحی و قومی باشد. هم چنان در تمام ارگانها و ادارات امنیت ملی و داخله نیز تناسب ۴ قوم عمده برادران پشتون تاجک هزاره و ازبک جدا در نظر گرفته شود در غیر ان این ارگان های دفاعی وحساس اله دست یک قوم بخاطر سر کوب دیگر قوم خواهد شد در صورت عدم رعایت عدالت در تشکیلات ارگان های دولتی این هرج ومرج وضذیت ادامه خواهد داشت و ممکن بعضی مسسولین دفا عی بخاطر حفظ قدرت و مقام دست به معامله غیر مشروع خواهد زد.

 • خیر امروزی مورخ چهارم اگوست سال ۲۰۱۲ نیز خیلی جالب ودرعین تائید ‍کنندهء نظریات مقاله نویس محترم فرید سمیع میباشد:
  حالا بعدازاینقدر را‍کت پرانی پاکستانیها برولایت کنر معلوم شد که کرزی وپاکستان درتفاهم پنهانی باهم بخاطر حذف بسم الله محمدی از وزارت داخله مصروف نیرنگهای سیاسی بوده اند. پاکستان کنررا مورد ضربات توبخانه قرار میداد وکرزی سکوت اختیار میکرد ولی و‍کلای پاکستانی پرست انتظار داشتند که وزیز داخله بدون امرسرقوماندان قوای مسلح بالای مناطق پاکستانی فیر میکرد واگر این کاررا هم میکرد آنوقت به نام ماجراجو به پارلمان استیضاح میشد.
  استیضاح امروزی دو وزیر دفاع وداخله وبعد اعلام سلب صلاحیت از هردو وزیر نشان دهندهء این امر است ‍ که حتی وکلای پاکستانی پرست نیمه تاجیک نظیر ستار خواصی گلبدینی نیز درین توطئه سهم فعال داشتند وبخاطریکه تاجیک ها تحریک نشوند یک وزیر پشتون تبار وردکی مانند رحیم وردگ را که دیگر عمرش نیز تقاضای گرفتن مسؤولیت های بزرگ را نمیکند اورا قربانی کردند تا تاجیک ها همچنان غافل بمانند که گویا درکنار یک وزیر تاجیک یک پشتون نیز سلب صلاحیت شده است درحالیکه تمام مانورها درحول بسم الله محمدی میچرخیده است وهمهء این هنگامه سازی ها صحنه سازی بوده نه پاکستانی بوده ونه هم راکتی ونه هم تجاوزی مرزی . بعدازین خیر وخیریت می باشد. نه پاکستان راکت پرانی میکند ونه هم وزیر داخلهء بعدی به پارلمان استیظاح میشود
  با احترام
  پرویز بهمن

 • مزاری دوستم بخاطر شکستادن انحصار قدرت توسط برادران پشتون که همه پست های سیاسی ونظامی را در طول تاریخ در انحصار مطلق داشتند و از تاجک ها منحیث کاتب دفتر و هزاره ها پیاده دفتر و ازبک ها خانه سامان و اشپز استفاده مینمودند با مسعود پیمان جبل السراج را امضا کردند ولی مسعود پیمان شکنی نموده میخواست قدرت را مطلقا مانند برادران پشتون انحصار نمایید .اتحاد سیاف را تحریک نمود علیه هزاره ها خودش مستقیم علیه حزب اسلا می وپشتون ها بعدا هزاره ها وازبک ها موضع گیری نموده کشور را عمیقا در گیر بحران وخانه جنگی نمود و زمینه رشد و نفوذ طالبان را هم مسعود مهیا ساخت و پاکستان دشمن دیرینه افغانستان از فرصت استفاده نموده طالبان را به کمک بعضی حلقات خارجی دیگر به نیرو عظیم نظامی سیاسی تبد یل نموده بالاخره خود مسعود را به قتل رسانده و زمان نشان داد که برا ی تقریبا همیش زمینه و ارزوی انحصار طلبی تاجک ها از بین رفت و پشتون ها اهسته و خزنده قدرت را انحصار کردند ولی همین انحصار طلبی ها و نا دیده گرفتن حقوق دیگران زمینه ساز خانه جنگی بعدی خواهد شد.

 • بلاخره گلبدینی ها و طرفداران طالب و دولت متمایل به آی اس آی آقای کرزی کارشان را انجام دادند و با این استیضاح های مفتضحانه فقط و فقط خواستند که جناب محمدی وزیر داخله را از رأس این وزارت سبکدوش کنند، عزل عبدالرحیم وردک وزیر دفاع آی اس آی همه نمایشی بود چون این وزیر دیگر توان کار کردن نداشت و پایش لب گور رسیده بود و با اینکار شرایط استراحت اورا دریکی از کشورهای غربی مهیا کردند. عبدالرحیم وردگ وزارت دفاع افغانستان را در محور خواسته های ای اس آی میچرخانید و این وزارت را با صرف ملیونها دالر به حالت مرده ونیم جان نگهداری میکرد .

 • بالاخره زمان تکمیل انحصار قدرت توسط برادران پشتون رسیده که با قبضه نمودن ارگانهای مالی قضایی دفاعی استخباراتی در ده سال گذشته تاجک ها را ۹۵ فیصد منزوی ساختند و روز به اصطلاح قهرمان ملی را هم از تقویم افغانستان حذف کردند

 • طا لبان یا طویله یان مساوی به پشتون . طالبان مساوی به دهشت وحشت عقبگردی بربریت و مزدور پا کستان. که دست نکتایی دار ریش کل پاکستانی را بوسه میزند و افغان مظلوم را بزور وادار به ریش ماندن میکند.

 • afghanista taza ba tarafe bohran merawad
  sarmaya ha ba kharej enteqal meshawad
  qemate amlaka 60% soqot mekonad
  jbahat dobara sangar bandi mekonanad
  ba khoroje qwaye khareji 90% ehtemale tajziya wojod darad
  karzai ham shayad az een hadesa jan ba salamat na barad
  watanam , watanam
  jawan na shoda dobara peer meshawad
  wa khana am
  abad na shoda dobara wayran meshawad
  ay way watanam way
  ay way watanam way

 • تحلیل گر بیغرض . تو یک لوده نادان عقده یی بی خبر استی که افسانه ای شنیده گی خودرا نشخوار میکنی

 • faqad yak ordoi metawanad truristha ra nabood bisazad dar an nasli kasifi kharzaiha wa sagzai ujod nadashtabashd dar gairi an in truristha tawasti kharzaiha wa ahmadzaiha dar daroni ordo himaya meshwand gif,jpg,png

 • باراک اوباما، در گفت‌وگوی تلفنی با حامد کرزی گفته‌ است که روی برنامه خروج کامل نیروهایش از افغانستان کار می‌کند. او گفته دلیل چنین تصمیمی این است که آقای کرزی نشان داد امکان چندانی برای امضای موافقت‌نامه امنیتی بین دو کشور جود ندارد

  وزارت دفاعی افغانستان باید کرزی را بخاطر مصلحت ملی موقوف و به محکمه معرفی نماید. در غیر آن‌ آنها به وتن خیانت میکنن

 • علي جان، انها اگر خيانت ميكنند تو بيا و خدمات خودرا ثابت بساز، همه گويا مجرم را يافته اند الله بلا به گردن ملا،

 • مقاله ایکه در فوق در مورد شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان تحریرکردیده کاملا دور از حقیت است مقاله فوق ناشی عدم معلومات کافی نویسنده بوده و کاملا از روی عقده و تصاحب اقای نویسنده تحریرکردیده است اول انیکه اقای کریمی عضویت حزب دموکرایتک خلق را نداشت دوم در زمان طالبلن هیچ سمت و وظیفه رسمی نداشت سوم اینکه در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق مدت زمانی در زندان بود چهارم اینکه کریمی در اردوی فعلی افغانستان یکانه شخص است که دارای تصحیلات عالی از مشهورترین پوهنتون های جهان مانند امریکا انکالستان وهندوستان میباشد و دارای چهار سند ارکانحربی که عالی ترین سند نظامی است میباشد کریمی یک شخص با دیانت مسلمان واقعی پرهیزکار پاک دامن صادق خدمتکار به کشور و مردم خویش است مکر متاسفانه که یک تعداد اشخاص متعصب کوردل ومنافیق که چشم قلب فکرو وجدان انرا تصابات قومی سمت کرایی تنظیمی کور کرداست ونمی خواهند حقایق را با چشم های باز بیبنند همچو تبصره حاری از حقیقت را تحریر می نمایند کریمی افتخار فعلی اردوی افغانستان است و همه منسوبین غیور اردوی ملی افغانستان با داشتن همچو یک افسر همچو یک استاد همچو یک جنرال و همچو یک امر افتخار می نمایند
  در اردوی ملی افغانستان از تمام اقوام کشور در همه سطوح عضویت دارند وهمه بشکل برادرانه متحدانه پهلو همدیکر بخاطر اهداف مشترک خدمت می نمایند

 • ای حرامییا به خاطر پستونستان با مادر خود هم همخوابی میکنند! طالب جای خود دارد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس