صفحه نخست > دیدگاه > اقتصادی > اديب فرهادی، جعل سند، معاش گزاف دالری، چند وظيفه ی غير قانونی و ..

اديب فرهادی، جعل سند، معاش گزاف دالری، چند وظيفه ی غير قانونی و ..

نويسنده: محمود کابلی
چهار شنبه 16 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: طبق اطلاع يک منبع موثق، بعد از انتشار گزارش "دروغ های بزرگ تيم کرزی" در کابل پرس?، حامد کرزی کارمندان ارشد دفتر " استراتژی ملی افغانستان" را در تاريخ 15 اپريل به دفتر خود فراخوانده است. اين گزارش برای نخستين بار در فايننشيال تايمز به نشر رسيده بود که دولت در مقابل انتشار اين گزارش سکوت معناداری کرده بود و نمی خواست موضوع در محافل داخلی بازتاب داشته باشد. آنچه در ادامه می آيد نيز تبصره ی يکی از خوانندگان آگاه کابل پرس می باشد. بديهی ست که پاسخ احتمالی آقای فرهادی بدون کم و کاست در کابل پرس نشر خواهد شد./ سردبير

نخست باید گفت که تمام رسوايی های استراتیژی انکشاف ملی افغانسنان يا ANDSبه کار کرد های مستقل ادیب و دکتور اسحاق نادری مربوط است و غیر مستقیم به آقای احدی. قرار معلومات در این اواخر بگو مگو های بسیاری در رابطه به مشکلات سند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان میان وزارت مالیه و اداره چیان ANDS در حضور کرزی به واقع شده است. دفتر ANDS از ابتدای تاسیس آن از لحاظ مشروعیت تشکیلاتی مورد سوال موسسات تمویل کننده آن قرار داشته است. بارها بانک جهانی، بانک انکشاف آسیای و برخی دیگر از موسسات در مجالس متعددی نگرانی خودرا در مورد ادارهء مستقل مانند ANDS به طور صريح و آشکار بیان نموده اند که این اداره در چوکات کداميک از ارگان های دولت قرار دارد، قاعدتا بايد یا زير مجموعه وزارت اقتصاد می بود و يا وزارت مالیه آقای نادری و ادیب فرهادی در پاسخ به پرسش هايی اين چنينی از سوی نهادهايی مانند يوناما، چنین وانمود می کردند که گویا دفتر ANDS بخشی از دفاتر ریاست جمهوری میباشد و تحت نظر مستقیم رییس جمهور وبه مدیریت آقای نادری وادیب فرهادی همه امور آن پیش برده میشود.

اما واقعیت این است که این اداره فاقد تشکیلات رسمی دولتی می باشد و مامورین آن هم طبق ثواب دید ادیب و وحید واعظی به اداره UNDP معرفی شده و با معاش های دالری الی شش هزار دالر آمريکايی و با امتیاز

معافیت از مالیه دولت، استخدام می شدند که اگر وزارت مالیه در این مورد درست متوجه مسولیت خود گردد هر گز این مامورین مستحق معاف بودن از مالیه نمی باشند ودفتر UNDP این واقعیت را درست میداند اما توجهی به آن نداشته است. مامورین ANDS تابع قانون مامورین افغانستان نیستند و ادیب فرهادی به اساس کدام فرمان رییس دولت ویامرجع مسول دیگری از مقامات دولتی به این وظیفه حیاتی برای افغانستان گماشته نشد. یکی از دلایلی که ادیب نمیخواهد به اساس فرمان مقامات ذیصلاح دولت استخدام گردد، این است که در آن صورت مستحق معاش بیش از بیست هزار دالری نمی شود، در آن صورت باید معاش دولتی داشته باشد. معلوم نیست که ادیب این هم صلاحیت های اجرای را از کجا بدست آورده، در حالیکه او قرارداد مشاور متخصص را از ادارات خارجی می گیرد. اگر ادیب انکار کندکاپی قرار داد آن موجود است به دست رس همه قرار خواهد گرفت.

ادیب فرهادی هیچ تخصصی ندارد. معلوم است که تمام مدارک تحصیلی وی جعلی می باشد. و اسناد جعلی وی در ویب سایت ها قبلا منتشر شده بود و اما از طریق پول ورشوه دهی به برخی مقامات خود را از این شر به طور موقت حفظ کرده، وگرنه ایشان باید لطف فرمایند و اسناد تحصیلی خود را به سویه دکتورا ثابت سازند.

یکی از معایب بزرگ اداره ANDS این است که این ادراه فاقد مشروعیت ازلحاظ تشکیلات در داخل دولت نیز می باشد و از همه مهمتر مساله به اصطلاح انگلیس National Ownership یعنی اختیار ملی این اداره مورد سوال است که متاسفانه تا حال نه دولت افغانستان و نه شورای ملی که ممثل اراده و خواست ملت افغانستان خود را می دانند به این موضوع اندکترین توجه کرده اند. موافقت نامه لندن که یک سند مهم بین المللی است و نظر به قانون اساسی افغانستان بعد از تصویب پارلمان نافذ میگردید و نظارت بر اجرای آن نیز

مسولیت پارلمان است، تا حال چنین کاری نشده است. موافقت نامه لندن یکی از مهمترین تعهدات افغانستان با جامعه جهانی است و به خاطر اهمیت آن باید به تصویب پارلمان میرسید که تا حال چنین خبری را ما نشنیده ایم.

از همه خنده آور تر این است که ادیب فرهادی وزرای کابینه و معینان این وزارت ها را تحت نام مشوره به دفتر ANDS گرد آورده و آنها رابه شکل توهین آمیز مورد بازپرسی قرار داده و بر آنها انتقاد میکند که اداره تحت فرمان شمادر بدست آوردن معیار های پیش بینی شده در موافقت نامه لندن راعملی کرده نتوانسته، پس من به ملل متحد و جامعه جهانی که پول میدهند چه پاسخ دهم.

چون انارشیسم در همه ادارات دولتی فریاد میزند و اکثرا یا در فساد غرق هستند و گاهی نسبت فهم ضعیف که دارند متوجه نه شده اند که این آقا که است از کجا و به اساس کدام صلاحیت باید از ما چنین سوالاتی را مطر ح کند. آیا این ادیب و یوناما است که راه اعتماد نماینده های مردم را گرفته اند و پاسخ گو باشند و یا ادیب که نه مامور دولت افغانستان است ونه درد رنج این ملت را کشیده. ادیب بار ها به دوستان نزدیک خود گفته برای من فرقی نمیکند اگر کارم در این جا نتیجه بدهد یا نه دهد چون که پاسپورت آمریکای در جیبم آماده است و پول زیاد بدست آورده ام.

جالبتر از همه ادیب نه تنها مسولبت ادارخ ANDS و سکرتریت JCMB را به عهده دارد بلکه مسولیت یکی از مهمترین ادارات دیگر را در چوکات وزارت اقتصاد یعنی دفتر ARDS که تمام تدارکات دولت افغانستان از این طریق اجرا می شود نیز به عهده دارد. آیا در افغانستان دیگر فردی به سویه ادیب وجود ندارد که مانند فاروق وردک در راس چندین اداره باید قرار داشته باشد. فاروق وردک خو به پاس تخلف کاری هایش در انتخابات این امتیاز را از کرزی بدست آورده اما معلوم نیست که ادیب چه کمال دارد. قرار گفته خانم قبلی اش ادیب مشکلات روانی نیز دارد یعنی ... و یا خوبتر بگویم هم ... است.

گرچه کارکرد های ادیب خود به خود ماهيت او را نشان می دهد اما این جوان به گفته خودش که دکتورا دارد، با اسناد جعلی تقریبا هفت سال است همه مقامات دولتی را فریب داده است. سوال اول من از آقای ادیب این است که سند دکتورای خودرا مشخص نماید و لطف نموده بفرماید این دکتورا را در چه زمانی و از کدام دانشگاه بدست آورده است. اسناد جعلی تحصیلی ادیب از طرف خانم قبلی اش در سایت مشخص زیر نام ادیب جعل کار به زبان انگلیسی نشر گردیده بود. قرار معلومات موثق ادیب بعد از پرداخت پول هنگفتی به فامیل خانم قبلی خود این سایت را بسته است. در آن سایت یکی از اسناد تحصیلی ادیب که در زمان طالبان از دانشگاه کابل گویا بدست آورده بود نیز به نشر رسیده بود. گفتنیست که در زمان طالبان ادیب زیر دست عمویش در نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد کار میکرد. پس جای بسیار تعجب نیست که این سند را چطور بدست آورده و با استفاده از آن سند شامل بعضی کورس ها در نیویارک گردیده که به زعم خودش دکتورا دارد.

ادیب فرهادی بارها گفته بود که من قصدآ سند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را به هر وسیله که شود به یک سند ضعیف و ناکام تبدیل خواهم کرد تا از این طریق توانسته باشم ضربه محکمی بر کرزی واردکنم. آیا این جوان نمیداند که این ضربه بر حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان وارد خواهد کرد.اما واقعیت این است که مسایل ملی برای کسانی مانندادیب و هم قماشانش چه فرقی میکند.

در مورد فعالیت های برخی از وزارت های ناکام که گزارش آن به صورت شفاف از طریق JCMB هر سه ماه جمع آوری باید گردد و خوب از بد باید تفکیک شود و از اینطریق باید اصلاحات لازم در کار کرد های ادارات ضعیف به عمل آید، دراین مورد ادیب نیز دست به خیانت زده تمام گزارشات را نه به صورت شفاف بلکه بعد از مشورت با وزیر آن وزارت، گزارش فعالیت های برخی وزارت های ناکام را به شکلی تحریف و توجیه میکند که مثل آب گل آلود، خوب از بد تفکیک شده نتواند.

اگر خواننده های عزیز علاقه داشته باشند معلومات بیشتر ارایه خواهد شد.

این تبصره مثال کوچکی از سر در گمی های اداره کرزی است و خاص بخاطر روشن ساختن ذهنیت مردم که در حق شان چه جفا ها صورت میگیرد، تهیه شده و کدام خصومت شخصی وجود ندارد.

منبع اسناد همراه با عکس اديب فرهادی


دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است

سه شنبه 15 آوريل 2008


کابل پرس افشا می کند!

بيش از يک ميليون دالر سوء استفاده در بانک ملی افغان

همراه با يک مورد، 144 هزار دالر آمريکايی سوء استفاده توسط انور الحق احدی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این بیشتر یک جنگ خانوادگی میان ادیب و فامیل خانم اولیش به نظر میرسد تا چیزی که واقعا به آن باور کرد.

  ادیب یک مورچه گک کوچک در دامان این دولت مافیایی و فاسد و پوشالی است.

  دولت بعدی که به تعقیب انتخابات ریاستی و پارلمان رویکار خواهد آمد از این هم کثیفتر، خاین تر و نجس تر خواهد بود چه کرزی در قدرت باشد با ساز و برگ کنونیش یا هرکس دیگر، چون درین وطن خاینان، جانیان، ستمگران، قاچقبران و وطنفروشان حکم میرانند و کار شان ستم و بی‌ناموسی و شرفباختگیست و به چیزی که کوچکترین ارزشی قایل نیستند، مردم نگونبخت و سرنوشت شان است، هرکدام فقط میکوشند جیب هایشان را پر کنند و بهتر با باداران خارجی شان خدمت نمایند.

  وضع تعدادی از روشنفکران مزدبگیر درین میان تماشایی و تاسف برانگیز است که سکوت مرگبار اختیار کرده اند و در خدمت این رژیم فاسد قرار دارند.

  • اديب فرهادی
   He has a PhD from USA

  • ستیز عزیز!

   از آنجاکه خودت نیز مانند بنده باهرچیز ستیز داری باید خدمتت بعرض برسانم که اگر به قول خودت باور کنم که این رسوائی درنتیجه اختلافات خانواده گی بروز کرده باید دیگر هیچکس به ارائه اسناد مبادرت نورزد تا مبادا مورد اتهام قرار نگیرد که این خصومت شخصی ویا خانواده گی است.

   شما ازکجا کشف کردید که این اختلافات خانواه گی است؟

   درحالیکه درپائین مقاله آقای محمود کابلی اقرار کرده که خصومت شخصی درمیان نیست شما به کدام سند حاضر شده اید که این ارائه اسنادرا خصومت خانواه گی مینامید.

 • طبق اطلاع يک منبع موثق، بعد از انتشار گزارش "دروغ های بزرگ تيم کرزی" در کابل پرس?، حامد کرزی کارمندان ارشد دفتر " استراتژی ملی افغانستان" را در تاريخ 15 اپريل به دفتر خود فراخوانده است.

  این کمکی به نظرم خود بزرگ بینی کابل پرس را میرساند و فکر میکند که این گزارش را تنها کابل پرس عرضه کرده، در حالیکه در کنار فایننشل تایمز در دهها منبع دیگر به چاپ رسیده و همه آنرا میدانستند. شکایت درین مورد به دولت افغانستان هم رسیده بود و تصور نمیکنم کرزی منتظر بوده باشد که آنرا در کابل پرس ببیند و بعد دست به کار شود!!

 • مطلب بسیار جالبی است. بنده بعد از خواندن آن متوجه یک نکته گردیدم که کاپی دیپلوم آقای ادیب فرهادی که در سایت کابل پرس? گذاشته شده است سال فراغت وی را ازدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل سال 1382 نشان میدهد. ولی به نسبت اطلاع دقیقی که دارم وزرات تحصیلات علی هیچگونه دیپلومی را توزیع نمیکند و بجای آن گواهینامه یا Certificate میدهد. بنده که در سال 1381 از دانشگاه علوم پزشکی کابل فارغ التحصیل شده ام در همان سال خواهان اخذ دیپلوم خویش بودم ولی بعد از مراجعه به وزارت تحصیلات عالی دریافتم که آن وزارت بنا به این دلیل که دیپلوم ها بزودی توسط پاکستان جعل نشود ، هیچگونه دیپلومی توزیع نمیکنند. برای بنده گفته شد که اگر بخواهم certificate بگیرم مقدور است ولی دیپلوم نه. بلاخره در سال 1386 بار دیگر به وزارت تحصیلات عالی مراجعه کردم که بار دیگر عین جواب را شنیدم و بعد از طی مراحل قانونی صرف certificate برایم داده شد. نمیدانم آقای ادیب فرهادی چگونه توانسته است در سال 1382 دیپلوم بگیرد؟؟؟

  • به راستی تا آنجای که من اطلاع دارم هنوز برنامه توزیع دیپلوم رسمی از سوی وزارت تحصیلات وجود نداشته است. چیزی را که میخواهم به ادامه نظر دوست مان علاوه کنم این است که موضوع این سند جعلی به وزارت تحصیلات نیز ارجاع شود تا به روشنی قضیه کمک بیشتر صورت گیرد.

  • در مورد اقای ادیب ومقاله نشر شده تحریری محترم کابلی نظری مشخص ندارم اما نقطه جالب اینست که اقای ادیب نظر به کاپی دیپلوم در سال 1375 شامل شده ودر سال 1382 فارغ شده که هشت سال میشود و گرفتن سند دیپلوم هم در ان وقت حتی تا حالا ممکن نیست واین نشانده ان است که کاسه زیر نیم کاسه است و چگونه ممکن است کسی یک دوره لیسانس را در هشت سال تکمیل کند؟! .من شخصا (که خدا کند خود ستایی تلقی نشود ) بدرجه ماستری از پولیتخنیک کابل فارغ شده ام و مدت تحصیل ما پنج ونیم سال بود .

 • پناه بر خدای بزرګ.ما هر روز از هر رسانه کلمات یکنواخت جنګسالار تفنګسالار، کمونیست، خلقی،پرچمی، طالب، القاعده و... را میشنویم و میبینیم، اما بیا از این نوده پیوند کن! آقای فرهادی، شما چی میګویید؟ آیا جواب ردی دارید؟ اګر دارید قدم پیش بمانید و از خود دفاع کنید، کرزی، روسای پارلمان، قاضی القضات، لوی سارنوال و بالاخره ريیس اداره مبارزه با فساد اداری! شما چی میګویید؟رسوایی از این بالاتر امکان دارد؟ آیا کم است تحصیل کردګان صادق و کاردان ما که شما ګرګ درنده را مسوول نګهداری رمه ساخته اید؟فرد فرد این جامعه از فساد در ANDS، آګاهی دارند ولی شما ها خود را در خواب خرګوش انداخته اید؟ من منتظر هستم که آقای فرهادی چی جوابی ارایه مینماید.

 • khabar darid ke wazir maarif ham deplom sakhtagi darad. ba khatiri ke deplom eishan ra aqa-e tanin dar wezarat tasilat alli tayid nakard, majbor shodan o ra az wazifa ash bar kenar konand ta sanadn sakhtagi tayid shawad.
  O mardom, mazlom bidar shawid.

 • there is no grade based on alphabet(e.g. A, B, C, etc.) in Afghanistan. why they put suck thing on the document?

 • با توجه به شناختی که از "راوا" در سایت کابل پرس? نصیب ما شده باید شک کرد که با اینهمه ساخته کاری هایش، این جناب فرهادی هم باید کدام راوایی رسوخ کرده در دولت باشد.

  • سلام

   اگر اين گپ تان طنز است که بسيار بی مزه می باشد. اگر طنز نيست بايد بگويم که اين قسمت گندگاری های راوای چند چهره نيز مشخص خواهد شد. حالا اديب فرهادی نه ولی پيدا خواهد شد کسان ديگری از همان قماش. در دو محفل رسمی راوا علاوه بر چند مزدور فرهنگی، چند ان جی او سالار هم ديده شده است. بالاخره زمانی می رسد که دست پخت آنان را هم ببينيم.

  • Mr Farhadi is a good man. He a PhD from USA. Death to ISI’s propagndai machine aganist him

  • کاظم یک بار توسط آمر صاحب مسعودفساد مالی و بد اخلاقی در مزار شریف قبل از حمله طالبان به این شهر از وظیفه مالی اش منفک گردید که از خجالت نه میگفت که مرا مسعود از وظیفه بر کنار کرده و همیشه به داکتر عبدالله دشنام میداد که شیطانی مرا به آمر صاحب کرد و آمرصاحب مرا از وظیفه بر کنار ساخت.

   کاظم با استفاده از زور و فشار سارنوال کرام و نذیر برادرش درزمان حکومت استاد ربانی، دختر اسدلله برادر عنایت طوفان را به نکاح خود در آورد. هنگامیکه اسدالله، (خسر کاظم) و خانم اسدالله همراه با یگانه فرزند شان که فعلآ خانم کاظم است به نسبت وضعیت خراب امنیتی و فشار تهدید کاظم، ایشان مجبور به قصد ترک شهر کابل بودند، توسط کاظم و نذیر برادرش به همکاری سارنوال و چند تن افراد مسلح دختر اسدالله (خانم فعلی کاظم) را از موتر سه صد سه که از کابل به طرف مزار در حرکت بود پاین کرده و به خانه خود بردند بزور نکاه کردند. بعد از چند ماه این خانم کاظم توانست تا غرض انتقام جوی از منزل کاظم فرار کرد و به خانه پدر و مادر خود پنا ه ببرد که پدر مادرش وی را با خود از ترس کاظم به هرات و از آنجا به ایران بردند که با وساتط فامیل ها بعد از مدت طولانی فیصله شد تا این دختر بیچاره دوباره بدست کاظم بیافتد.

   اسدالله خسر کاظم بعد از معامله در حالیکه روابطش با کاظم خیلی تیره بود در سال 1999 توسط افراد ناشناسی در داخل منزلش در شام رمضان به قتل رسید که خانم اسدالله کاظم را متهم به این قتل میدانیست. اما به اثر تقاضای خانم کاظم که دختر اسدالله است، خانم اسدالله به خاطر مشکل دخترش از این موضوع صرف نظر کرد.

   کاظم در تمام سفر های شخصی احمد ضیا مسعود به دبی، احمد ضیا مسعود را بدون کدام ظرورت به دبی همراهی میکند، در حالیکه سفر های ضیا مسعود به دبی به خاطر دید باز دید فامیلش صورت میگیرد وبه همرای مسول دفتر خود نیازی ندارد، سفارت و قنسلی افغانستان از احمد ضیا در دبی وارسی لازم را کرده میتوانند، در چنین موارد موجودیت مسول دفتر احمد ضیا در دفتر احمد ضیادر کابل لازمی می باشد. اما کاظم در این سفر به خاطر تامین ارتباط با تجاران افغان در دبی احمد ضیا را همرای میکند که تمام مصارف بود باش کاظم درهوتل های لکس در دوبی توسط برخی از تجاران پرداخته میشود.

   کاظم هم اکنون از دو مرجع امتیاز میگیرد. ادیب فرهادی مسول ای ان دی اس بخاطریکه کاظم را خریده باشد باشد معاش سه هزار دالری را از بودیجه دفتر ملل متحد UNDP برای کاظم تحت شرایط قرار داد خاص می پردازد. باید این مساله از لحاظ حقوقی نیز بر رسی گردد که آیا مامور بلند رتبه دولت هم زمان مامور رسمی دولت و کارمند با مزد ملل متحد بوده میتواند.

   کاظم پس از یک ماه کارش در دفتر احمد ضیا موتر لکسس شخصی را خریداری کرد که در حیات خود آنرا خواب نمیدید.

   جنایات بسیار دیگر در مورد کاظم وجود که اگر دست از توطه در مقابل ما نکشد ما به افشا گری های بیشتر کاظم و یاران قبلی و فعلیش خواهیم پرداخت.

  • بلی موضوعات را که مخوانیم همه واقعیت دارد اگر هچو مسایل در دولت واداره های ما نباشد امروز افغانستان با گرفتین چنین پولهای گزاف که گدایی میشود هیچ مشکل وجود نداشته باشد در هر اداره دولتی امروز اشخاص وافراد با استفاده از دیپلوم های ساختگی پست های اساس دولت را در اختیار دارن در وزارت خارجه هم چنین اشخاص است که سفیر مستشار هستن که ایم خود لطمه بزرگی به اداره واقتصاد وطن ما وارد میکند شناخت وخوشاوندی امرئز افغانستان را به این حالت رسانیده است شادات شخصی است که توانسته با دیپوم جعلی خویش مستشار در اوکراین تعین شود مثل آن هرزان سادات و هزارن ادیب دیگر که باشد که دیگران هم مانند ادیب افشا شود به امید آنروز

   آنلاین : http://م

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس