کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > 505 هزار دالر آمريکايی سوء استفاده در بانک ملی افغان

کابل پرس افشا می کند!

505 هزار دالر آمريکايی سوء استفاده در بانک ملی افغان

دو شنبه 21 می 2007

انتقال غير قانونی مبلغ 425000 هزار دالر آمريکايی ، از بانک ملی افغان به کابل بانک و برداشت مبلغ 80 هزار دالر آمريکايی از بانک ملی افغان که قضيه آن تحت تحقيق قرار دارد، جمعا مبلغ 505 هزار دالر آمريکايی می شود.

اين بخشی از گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری می باشد که متاسفانه در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس برای نخستين بار آن را بدون کم و کاست در اختيار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه آگاهی از آن، حق مسلم مردم می باشد. برای موارد اختلاس به گزارش اين رياست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که ما به مرور آن را نشر می کنيم.

با هم سند اين غصب و چپاول را طبق گزارش سال 84 اين رياست می خوانيم:

كارنامه

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.