در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > اقتصادی > 3.6 ميليارد دالر آمريکايی، میزان تولید ناخالص داخلی در سال های 2007 و (...)

3.6 ميليارد دالر آمريکايی، میزان تولید ناخالص داخلی در سال های 2007 و 2008

همراه با عکسی از جواد جلالی
دوشنبه 6 اكتبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آيا اين آمار واقعی ست؟

رشد حقيقی توليد ناخالص داخلی در شش سال گذشته به حد اوسط ١۴،٨ فيصد رسيده و در سالهای2007 و 2008
توليد ناخالص داخلی به ۶،٣ ميليارد دالر امريکايی رسيد.

از سال ٢٠٠٢ بدينسو، عايد سرانه ناخالص داخلی از ٢٠٠ دالر آمريکايی به ٣۴٨ دالر امريکايی افزايش يافته است.

اعمار يک تعمير جديد در ساحه خيرخانه کابل

پشتو:

د يوی نوی ودانی جورښت د کابل ښار په خيرخانه سيمه کښی.

دودی حقيقی کچه ١۴،٨ فيصده وه دا په GDP ، په تيرو شپږو کالونو کی نا خالص کورنی توليدات
۶٫٣ مليارده ډالرو ته ورسيده. GDP ٢٠٠٨ کالونو کی - داسی حال کی ده چی په ٢٠٠٧
له ٢٠٠٢ کال راپدی خوا د سړی پر سر نا خالص داخلی عايد له ٢٠٠ آمريکايی ډالرو څخه ٣۴٨ ډالرو ته لوړ شوی
دی.

Photo by Jawad Jalali

New construction in the Khair Khana area of Kabul.

Real GDP growth averaged 14.8 % in the last six years with a GDP reaching US$ 6.3 billion in 2007-2008. Per capita GDP increased from US$200 to US$348 since 2002.


این عکس و معلومات اقتصادی آن توسط دفتر سازمان ملل در افغانستان به کابل پرس ارسال شده است.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس