در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > اشرف غنی احمدزی شمله و جرگه پشتون ها را با خاک برابر کرد

اشرف غنی احمدزی شمله و جرگه پشتون ها را با خاک برابر کرد

حسن علی عدالت
سه شنبه 30 آپریل 2019

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشرف غنی احمدزی برای اولین بار در تاریخ پشتون ها لویه جرگه ای را تدویر کرد که پشتون ها را تکه تکه و پارچه پارچه نمود. او نه تنها که باعث نفاق و شقاق بین درانی ها و غلزای ها گردید بلکه پشتون ها را هم به جزیره های مختلف تقسیم کرده است.

درست است که فعلاً قدرت و ثروت در دست یک حلقه کوچک پشتون ها است که دور کردن اقوام غیر پشتون از قدرت و ثروت را نمادی از دستاورد برای پشتون ها قلمداد می کنند. ولی دشمنی با اقوام غیر پشتون هیچ نفعی برای همه ی پشتون ها ندارد و ثروتمند شدن یک حلقه کوچک از پشتون ها به معنای ثروتمند شدن تمام پشتون ها نیست.
امروز بسیاری از پشتون ها بدبخت تر فقیر تر و محروم تر از سایر اقوام کشور هستند. بی سوادی و خودترقانی چه نفع به پشتون ها می رساند؟ مگر اشرف غنی احمدزی با سهمیه بندی علم و دانش بدترین جفا را در حق فرزندان پشتون نمی کند؟ چرا نمی گذارند و اجازه نمی دهند که فرزندان پشتون از راه‌ رقابت به دانشگاه ها بروند؟

گذشته از همه، جرگه ها و لوی جرگه ها نمادی از میراث و شمله پشتون ها به حساب می آمد که زیر چتر همین گونه جرگه ها اتفاق قشر حاکم را برای بقای قدرت به نمایش می گذاشتند. حال با تحریم کردن لویه جرگه توسط اکثر مطلق سران مناطق مختلف پشتون معلوم شد که اشرف غنی احمدزی با حلقه کوچک از پشتون ها که قدرت و ثروت را در اختیار دارند نماینده تمام پشتون ها نیست، بلکه این تیم کوچک باعث نفاق و شقاق بزرگ در میان پشتون ها نیز شده است.

واژه های کلیدی
گروه های قومی | پشتون/افغان
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس