صفحه نخست > دیدگاه > داکترعبدالله عبدالله بیلر جنایت و خیانت

داکترعبدالله عبدالله بیلر جنایت و خیانت

جمیل وارسته
يكشنبه 15 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

قبل ازهمه چیز، از آقای کامران میرهزار اظهار سپاس می نمایم که با ایجاد پایگاه انترنتی کابل پرس?، فرصت و زمینه ی نشر افکار و اندیشه های متفاوت را فراهم کرده است. هرچند که گفتمان دموکراتیک و اخلاق لازم پیرامون این گفتمان، درجامعه ی ازهم گسیخته ی افغانستان بیگانه میباشد اما تلاش کابل پرس وسایر جراید وتارنماهای انترنیتی که برای نشر اندیشه های متضاد ومتفاوت ونهادینه ساختن ارزشهای دموکراتیک مصروف کارهستند، قابل قدر وستایش میباشد. من به دلیل رشته تحصیلی ام وهمچنان به دلیل علایق شخصی ام نسبت به ابراز اندیشه های متفاوت، همیشه کابل پرس را میخوانم. درهمین یکی دو روز نوشته ای را ازقلم آقای جلال تالقانی درمورد کارکردهای مارشال قسیم فهیم خواندم که سبب گردید من هم به نوبه خود درمورد یکی دیگری از همسنگران شهید مسعود بنویسم. من سخت علاقه مند هستم که افکار و رفتار رهبران و شخصیت های سیاسی جامعه ما که در تداوم بحران افغانستان سهم داشته اند، باید به شدت مورد نقد قرار بگیرد تا درجه خدمت وخیانت شان به این ملت معلوم وروشن گردد.

من میخواهم که در این مختصر، درمورد شخصیت و کارکردهای آقای داکتر عبدا الله عبد الله بنویسم که درزمان حیات شهید احمدشاه مسعود از همسنگران نزدیک وتاثیر گذار در سیاست های شهید مسعود بوده است وهمچنان بعد از شهادت وی، وزیر امورخارجه افغانستان بوده است. اما قبل ازاینکه به اصل موضوع پرداخته شود، روی سخن اولم، با بانوی فرهیخته و اندیشمند فرشته حضرتی مسئول رادیو پیام زنان میباشد که چندی قبل رادیوی ایشان گفت وشنودی مفصلی را با آقای داکتر عبدالله ترتیب داده و مقدمه ی بلند بالای را نیز درتعریف ازشخصیت وی نگاشته بودند. راستش من وقتی که آن همه تعریفات وجملات زیبا وکلمات انتخاب شده را در توصیف شخصیت آقای عبدالله خواندم، ازشدت تعجب آب دردهنم خشک شد که چرا "فرشته" از "دیو" توصیف میکند. به نظرمن اگر داکتر عبدالله را دیو هم خطاب کنیم، در واقع به دیو اهانت شده است، اگر دیو یک چهره دارد و برطبق خصلت طبیعی خود رفتار میکند. اما داکتر عبد الله چندین چهره دارد و درهر چهره اش، بیلر جنایت وخیانت به مردم افغانستان وارزشهای انسانی میباشد. به همین دلیل، دور ازشان شخصیت واندیشه های ارزشمند خانم فرشته حضرتی میباشد که قلم توانمند واندیشه های زرنگارش را در توصیف یک بیلر خیانت وجنایت به کارببرد. باتوجه به نوشته های که من تاهنوز از بانو فرشته حضرتی خوانده ام، اندیشه های وی را وهمچنان برداشت وی را ازتاریخ و پدیده های سیاسی تاریخی جامعه افغانستان، زیباترین برداشت وماندگارترین اندیشه میدانم که تاهنوز کسی جرائت وشهامت بیان آن را نداشته است. اما وقتی که خانم حضرتی با داشتن چنین اندیشه ای، به تعریف ازشخصیت و اخلاق گندیده ی داکتر عبد الله قلم به کاغذ میکشد، من این کار را برای خانم حضرتی کسر شان وکسر شخصیت تلقی میکنم. امیدوارم که بانوی فرهیخته واندیشمند ما ازاین جملات من به دل چیزی نگیرد وهدف من این است که اندیشه را نباید درپای خوکان برزمین ریخت.

حالا برسراصل مطلب می آیم و شخصیت ورفتار آقای داکتر عبدالله عبدالله را که ازهمسنگران نزدیک شهید احمدشاه مسعود بوده است وبااستفاده از اعتبار مسعود برای خود نام ونشان دست وپا کرده است، مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهم. هدف بنده ازنوشتن این مطلب، ارائه روشنی به دور از خصومت و تضاد شخصی میباشد که فقط به منظور تبین یک واقعیت صورت میگیرد. نگارنده آقای عبد الله را از دو چشم انداز متفاوت می شناسم. چشم انداز اول آشنایی شخصی خودم با وی میباشد که عمر این آشنایی ازده سال بیشتر نمیشود. چشم انداز دوم، کسانی را میشناسم که آنها با آقای عبدالله آشنایی طولانی وغیر رسمی داشته اند واز خصوصیات اخلاقی وماهیت اصلی شخصیت وی درک وتصویر دقیق دارند. براساس شناخت وبرداشتی که خودم از وی دارم، او را فاقد سواد سیاسی، فاقد اندیشه، فاقد صداقت سیاسی وفاقد تعهد به ارزشهای انسانی میدانم . من تعجب میکنم که آقای عبدالله چگونه بدون پشتوانه ی تحصیلات اکادمیک در سیاست ودیپلماسی وفقط با زبان شکسته وبسته انگلیسی درمقام وزیر خارجه دولت افغانستان برگزیده شده بود! سیاست خارجی یک کشور ازجمله پدیده های مهم وحیاتی آن کشور میباشد که برای مدیریت آن کسانی مانند آقای داکتر عبدالله، به این میماند که مستری را درجای داکتر بنشانند.

داکترعبدالله در دوران حیات شهید احمدشاه مسعود، در جمله دوستان خیلی نزدیک وی بودکه ازاعتماد کامل وحتی ازصلاحیت خیلی بالا درنزد شهید مسعود برخوردار بود. اما رفتار واخلاق نامتوازن او درهمان زمان خیلی ازعلاقه مندان شهید مسعود را آزار میداد ودرواقعیت سبب آزردگی خاطر آنها گردیده بود. اما شهید مسعود به رغم درک این واقعیت، او راهمچنان مورد عنایت قرار میداد. بعد ازشهادت شهید مسعود، زمزمه های بلند شد که آقای داکتر عبد الله در طرح شهادت وی سهیم بوده است. هرچند تاهنوز دراین خصوص، اسناد ومدارک موثق ارائه نگردیده است اما ازقرائین چنین معلوم میشود که این اتهام دور ازواقعیت نیست. یکی ازخصوصیات اخلاقی آقای داکترعبدالله زن باره گی او میباشد که او دراین راه تا سرحد افراط عمل میکند. برای کسانی که در راس مسایل مهم سیاسی ویا در دروازه های کلیدی قرار دارند، این خصوصیت زمینه وفرصتی بسیار مناسبی است برای سازمانهای استخباراتی که با استفاده از آن میتواند به اهداف خود نایل آیند.

میگویند که درسال اخیر زندگی شهید مسعود، سازمان استخبارات ارتش پاکستان آی اس آی، بااستخدام چند خانم جوان، زیبا وخوش ریخت، توانسته بود که آقای عبدالله را به دام انداخته واطلاعات مهمی را از طریق وی در مورد شرایط امنیتی شهید مسعود به دست بیاورد. هرچند که درتوطئه شهادت شهید مسعود کسانی دیگری نیز متهم اند، اما کارشناسان اطلاعاتی به این باور اند که اطلاعات بدست آمده از داکتر عبد الله درمورد شرایط امنیتی شهید مسعود، برای تدوین طرح قتل شهید مسعود بسیار کمک کرده است. باتوجه به نزدیکی داکتر عبدالله به شهید مسعود وهمچنان باتوجه به علایق مفرطی که آقای عبد الله به زن باره گی دارد، به نظر میرسد که سازمان استخبارات پاکستان ازاین فرصت استفاده ی قابل ملاحظه کرده باشد.

ازچشم انداز دوم، کسانی که با آقای عبدالله رابطه نزدیک دارند، اورا آدم بی سواد، بی کفایت، هرزه، زن باره، وبی تعهد می شناسند. مهم تر ازهمه اورا دارای رفتار دوخصلتی می شناسند که ترکیب از رفتار زنانه ومردانه میباشد. علاقه شدید او به عطریات، استفاده از لوازم آرایش زنانه، افراط درخرید لبهاسهای گرانبها، اداهای زنانه وخیلی چیزهای دیگر ازجمله پدیده های اندکه در اخلاق ورفتار آقای عبدالله مشاهده میگردد و این پدیده ها درجامعه افغانستان رفتار واخلاق زنانه تعریف میشوند. بعضی ها دلیل زن باره بودن آقای عبدالله را مشکلات دورن فامیلی او میداند که درهرصورت، این گونه اخلاق ورفتار برای یک مدیرسیاسی عیب بسیار برجسته و ضعف آشکار تلقی میگردد. برعلاوه اینها، آقای داکترعبدالله فاقد تقید وتعهد به ارزشها ونورمهای مروج درمناسبات دوستی میباشد که در این راستا به هیچ معیاری تعهد وتقید ندارد.

لذا باتوجه به این خصوصیاتی که ازاخلاق وتفکر او برشمرده شد، قرار گرفتن چنین شخصیتی در راس مدیریت سیاست خارجی یک کشور، اهانت نابخشودنی به اراده وسرنوشت مردم افغانستان میباشد. کارنامه ی آقای عبدالله به عنوان وزیر امورخارجه دولت افغانستان، چیزی بیشتر از اهانت به اراده مردم افغانستان نمیباشد. ایشان لطف کند وبگوید که درزمان تصدی آن وازرت، چه خدمتی را برای اتباع افغانستان درخارج ازکشور انجام داده است ویا چه خدمتی را برای تامین منافع سیاسی افغانستان به ثمر رسانده است؟ یکی از دست آوردهای ننگین ایشان، عقد قرارداد سه جانبه با اداره مهاجرت سازمان ملل و کشورهای اروپایی میباشد که میزبان مهاجرین افغانستان میباشند. عقد این قرارداد سبب که هزاران نفر از هموطنان ما که به قیمت نقد جان شان خود ها را به کشورهای امن رسانده بودند، دوباره به افغانستان ناامن و پرخطر برگردند. اینها هرکدام شان، برای یک خانواده نان تهیه میکردند. اما دیپلماسی آقای عبدالله سبب گردید که این خانواده ها هرگز با شکم سیر نخوابند. من چندین نفر را می شناسم که در لندن زندگی میکردند وهرماه برای خانواده های شان درکابل، 500 دالر امریکایی می فرستادند. این مبلغ برای آنها ضمانت حیات شان بود که برای خود نان ولباس تهیه میکردند وبچه های شان را به مکتب می فرستادند. اما وقتی که براساس همین قرارد داد سه جانبه، آن عزیزان از لندن به افغانستان اخراج گردیدند، آن خانواده ها با هزاران مشکل ومصیبت دچار گردیده اند. البته این موضوع را کسانی خوب درک میکنند که قربانی این قرار داد بوده اند.

اما به رغم این خصوصیات اخلاقی وکارنامه های سیاسی، هنوز هم آقای عبد الله خودش را چهره حق به جانب احساس میکند وحتی مستحق ریاست جمهوری میداند. باتوجه به آنچه را که آقای عبد الله انجام داده است، به نظرمن وی مستحق نفرین ولعنت مردم افغانستان میباشد. اما اینکه او هنوزهم خواب وخیالات مقام سیاسی و زنهای خوش صورت وخوش ریخت را می بیند، مصیبت بزرگی است که مردم افغانستان را سالها به اسارت گرفته است. حتی شنیده میشود که جبهه متحدملی رایزنی های را درمورد کاندیداتوری وی به عنوان ریس جهمور آینده افغانستان روی دست دارد. اعضای رهبری جبهه متحد ملی باید این واقعیت را درنظر بگیرند که انتخاب آقای داکتر عبدالله به عنوان نامزد ریاست جمهوری، اهانت عریان به اراده و سرنوشت مردم افغانستان میباشد.

قتل احمد شاه مسعود!

عبدالله عبدالله در قتل احمد شاه مسعود دست داشته است!

چهار شنبه 23 ژوئيه 2008

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • JENAABE JAMEEL JANA ,BACHEM GHAIRE OQDA KASHEEDANE DELET DEGA TO KODAM MADRAK AZ KHEYANATE DR.ABDULLAH NAYAWARDI.
  WASALAM

 • jamil jan salam

  maqala at jaleb ast, medani jalebeyatash dar koja ast? jalebiyatash dar een ast ke agar shoma name abodollah ra az een maqala hazf koneed wa baz name khodetan ra ba jayash beneweseed ham sedaq mekonad, ya name gol mohammad ya sheer mohammad ya asghar ali ya bache afzal ya har kase degar ra, wa een khodash estedade ast ke har kas nadarad, baz rast wa doroghe e gap ha ham qarn ha tahqeeq kar darad ta sabet shawad baz aga sabet shawad chi? ba sabet shodagi ha kas chi kard, akheren kare ke kardand laqabe babaye mellat ra barayash ehda kardand , hyfe waqtat ke dar een gap ha megozard ya shayad ham hameen gap ha pool saz bashad ke dar aan sorat ozretan maqool ast ok ya hooooooooooooooooooooo

  tareq

  • نويسنده مريض من عوض تو ازين دروغهای شاخدارخجالت کشيدم درأستانه انتخابات کوشيده ای شخصيت عبدالله راترورکنی ولی خودت رارسواکردی پادشاهی گفت هرکه بهتيرين دروغ رابگويدباوهديه ميدهم يکی ازدروغگويان گفت :
   من ديروزسگی راديدم که درفضاپروازميکردشاه خشمگين شده وگفت اورازندانی کنيدبرادرش که ديدکه گپ خراب شدپاپيش گذاشت وگفت هدف برادرم راغلط فهميديدبلکه اوگفت من چوچه سگی راديدم که يک عقاب دردهان خويش گرفته ودرحاليکه پروازميکردسگک زوزوميکرد" توهم بايدبرادرت يا سيستانی ياهاشيميان ياروستارتره کی وفيليسوفان ازين قماش راعذرکنيدکه دروغ های توراتوجيه کنندشرمتان باد
   اگرداکترعبدالله بيسوادباشدپس باسوادکيست : کرزی ياظاهروداودشايدهم ملاعمر؟

 • به نظر من افشایی این چهره داکتر عبداله ثواب دید بزرګ در این مرحله اساس تاریخی کشور ما است. او با بسیار زیرکی با بر داشتن بهترین چهره از کنار شهید مسعود اکنون خود را در این مرحله رسانیده است. او جواب ګوی بسیار سوالات است که هنوز نا حل باقی است چون شهادت مسعود، داکتر عبدا لرحمان ،حاجی قدیر و کنار زدن کدر های که در حلقه مسعود موجود بود و است. قا بل ذکر است که چرا داکتر مهدی،هاشمی و داکتر مشاهد که از نزدیکترین اشخاص در این حلقه بودند دور زده می شوند و جدا از جبهه ملی عمل می نمایند، دلیل روشن است تبلیغات منفی غبداله علیه این افراد در نزد مسعود بود که انها را رنجانده و اکنون فرصت این را پیدا کرده اند که راه خود را از آن جدا ساخته و بنا بر مصلحت زمان خاموش مانده، نفرت و کینه خود را در دل نګهداشته اند.
  عبداله این چهره مرموز و چند بعدی که آهسته آهسته هویت اصلی اش نزد همه افشا می شود ماری است در آستین که با ژست های دیپلوماتیکش و زیر نام بنیاد احمد شاه مسعود در کندن چاه برای آنهاییکه مانع در سر راه اش هستند مصروف است نه برای ارمان های مسعود، این فرصت طلایی است که او برای رسیدن به ارمان های دیرینه خود از آن نفع می برد. همانطوریکه داکتر عبدالرحمان راه با بسیار زیرکی و با تحریکی هواخوهان مسعود از سری راه خود دور کرد. او چون روباه زیرک در استفاده از زمان بسیار ماهر است.
  جالب این است که او چنان قیافه حق به جانب به خود در زمانیکه از جنګ های کابل یاد میشود میګیرد که ګویا او در این زمان هیچ سرو کاری با ګرو های مجاهدین نداشته و خالص بالخیر بوده. خدا می داند که او در زمان تصدی وزارت خارجه اش چقدر اطلاعات را از راز های پنهانی آنهاییکه از بادیګاردی تا سطح وزارت خارجه رسانده اش در اختیار بیرونی ها نه ګذاشته باشد، قسمیکه آقای وارسته به آن اشاره موثق کرده اند.
  به نظر من در این مرحله اساس که انتخابات در پیشرو است باید در افشایی این چهره ها کوشیده و بسیار بنویسیم که ملت محروم و بیچاره ما در انتخاب شان هوشیار باشند و فریب این ګوساله های چند مادره را نه خورند.

 • جمیل خان آیا گاهی سر به گریبان کرده و با وژدان خود حرف زده ای و یا اصلآ وقتی پای مزدوری می آید دیگر وژدان را نمیشناسی. اتهمات که به جناب داکتر صاحب عبدالله وارد کرده ای بیشتر به یک جنگ ...... میماند تا به یک نقد سیاسی. بنده که هیچ قرابتی با داکتر عبدالله ندارم ،ایشان را یکی از بزرگترین چهره های سیاست افغانستان شناخته و کریکتر با ثبات سیاسی شان را تقدیر میکنم. اگر شما شیک پوشی و نظیف گشتی را خوش ندارین حتمآ به نظافت که جز ایمان هست نیز باور ندارین.

  امین سمنگان

 • سلام برای همه برادران و خواهران افغانستانی چی در داخل ویا هم در خارج:

  برادر عزیز ساده ابلح و بسیار فرومایه و پست سلام! شما را خوب میشناسم کی یکی از اعضای پست و بدنام حزب افغان ملتی فاشیست و تفرقه انداز و مادیان صفت انورالحق احدی و ایزک نمای اشرف غنی احمد زی(سارق 150میلیون دالری بانک جهانی که به مردم افغانستان کمک شده بود ) استی.بدان و آگاه باش که این همه خیال بافی های که در قسمت داکتر صاحب عبدالله فرزند فرزانه افغانستان و یار ویاور مسعور بزرگ نموده اید جزی از تعصب و حسودت شما افغان ملتی های منفورشده مردم افغانستان و مغضوب شده پروردگار عالمیان بیش نیست . من و مردم افغانستان خوب میدانند کی در راهی فلا و خوشبختی مردم افغانستان کار میکند و کی در راهی مزدوری بربادی و نفاق انگیزی این ملت غیوری انگلیس شکن روس شکن و بلا خره اعراب متعفن و
  پاکستانی های دال خور همراه با چهاردانه طالب نمای افغانی (تا هنوز سنت نشده )کار میکند .این زمان جهنمی احمد شاه غدار عبدالرحمان خان مزدور شاه شجاع وطنفروش و نادر و ظاهر عیاش و شهوتران ناموس فروش نیست که مردم در تاریکی و اختناق ظلم این افرادی که در بالا تذکر دادم قرار داشته باشه این همه زحمات مسعود بزرگ و داکتر صاحب عبدالله و سایر همرزمان و وفاداران این دو شخصیت است که مردم حا لا میدانند که زنده گی و یا دموکراسی آزادی بیان قانون پارلمان حکومت انتخاب شده و سایر ممیزات زنده گی اجنماعی یعنی چی در غیر آن همان روزگارهای که شما القابی پوچ بی معنی بیهوده را به اشخاص فوق داده بودید باید مردم مظلوم ما باید زچرو شکنجه اشه می کشیدن .

  در آخر برای شما جناب ابله این نصیحت را دارم که اگر شما وطندفروشان مثل انورالحق ماده صورت و اشرف غنی ایزک صد ها بار افغانستان را به فروش برسانید باز هم ملت مسلمان و غیور افغانستان به همکاری وفاداران و سر سپرده گان مسعود بزرگ مارشال صاحب قانونی صاحب بسم الله خان استاد عطامحمد گل آغا شیرزی محقق خلیلی احمد ضیامسعود داکتر عبدالله استاد ربانی و سایر برادران کفر ستیز و تجاوز شکن که عاجز از نوشتن اسامی ایشان در این وقت کوتاه استم وطن را دوباره آزاد و شگوفان خواهد کردو اینها برای اثباب این مدعایشان چندین بار امتحان شان را سپری نموده اند .

  به امید آن روزی که این افغان ملتی های پست و فرومایه به میز محاکمه کشانده شود و ملت مظلوم ما از این همه وطن فروشی آزاد گردند .

  محمد نبی
  از کابل

 • با سلام و درود!
  اقای جمیل وارسته شما در نوشته تان از زنان جوان زیبا و خوش ریخت که از جانب سازمان استخبارات پاکستان استخدام شده بودند و داکتر عبدالله را در دام خود انداخته بودند یاد کرده اید ولی نگفته اید این زن های خوش ریخت نام و نشانی داشتند یا نه از کجا بودند ؟در کجاداکترعبدالله را در دام انداختند؟ شما از کجا این اطلاعات را حاصل نمودید ؟ نمیخواهم از داکتر عبدالله دفاع کنم چراخیلی چیز های است که یاران مسعود شهید باید چواب بدهند.ولی نوشته شما خالی از محتواو میان تهی است هیچ چیزی را نمیتواند ثابت کند جزچند اتهام بی سند و بی دلیل. واینکه یک شخص به عطریات و لباسهای گرانقیمت علاقه داشته باشد هرگز نمیشه گفت عادت زنانه دارد.راستی شما از کجا میدانید که ایشان از لوازم آرایش زنانه استفاده میکند ؟ واز کدام نوعش برای چه کاری؟ایا با داکتر عبدالله انقدر نزدیک استید که از سامان و لوازم آرایشش هم خبر داردید؟ و بدترین اینکه شما بدون در نظر داشت آداب و اخلاق بر خانواده اش هم حمله لفظی نموده این و نوشته اید که"بعضی ها دلیل زن باره بودن آقای عبدالله را مشکلات دورن فامیلی او میدانند " چه میخواهید بگوید؟؟؟؟؟؟؟ مطمن باشید که با این نوع نوشته های خام و بی محتوا نمیتوانید نویسنده شوید.

  با احترام

  تممیم رفعت

  • آقای تمیم جان که مثل کاسه ی داغ تر از آش هستی بیا قبول کن که داکتر عبد الله خان الحق بیلر که سرجایش تانکر خیانت وجنایت است.
   شما به نظرم این مقاله را خوب دقیق نخوانده ای و بدون دقت به متن آن قلم را گرفتی و انشا نوشتی. اما درواقعیت همه پیامهای دراین جا به دفاع از عبد الله خان، نوشته میشود، کار یک نفر است. من خوب میفامم. به قول شاعر که گفته: به هرسایزی که خواهی چپلی می پوش/ من از شپ شپ پایت می شناسم. بیاید به واقعیت های تلخ اعتراف کنید تا رستگار شوید.
   داکتر عبد الله یک روسپی باز است که درهوتل شرایتون پاریس دریک شب دوهزار دالر را تقدیم روسپی میکرد. این قصه را از محراب الدین مستان بپرس که برایت چه میگوید. ننگ است بخدا ننگ است که داکتر عبدا لله در سرنوشت مردم افغانستان تحمیل شود. بیدار باد ملت خوابیده افغانستان.
   پیروز باد حق جویی وحق گویی.

 • دیدگاه نویسنده محترم درست و دقیق است. تحلیل او در این نوشته هم قابل توجه است. داکتر عبدالله اولا سند داکتری و علمی ندارد و به دروغ داکتر گفته می شود. دوم این که وی از فرماندهان نظامی در جنگ و قتل عام و جنایت افشار بوده است.(گزارش جنایت افشار) سوم این که نقش او در وابستگی شورای نظار مسعود به شوروی ها و از جمله کشور فرانسه بسیار آشکار بود. مشکل بعدی در ارتباط با عبدالله این است که او کسی بود که تمام نیروهای بیسواد و غیر متخصص پنجشیری و قوم خاص و به خصوص شورای نظاری را بدون کدام ملاک و معیار وارد وزارت خارجه کرد. این مساله صلاحیت ملی وزارت خارجه را زیر سئوال برد. زد و بندهای آشکار و پنهان او را کشورهای خارجی و تاراج اسناد و دارایی های سیاسی و فرهنگی افغانستان توسط او به کشورهای خارجی یک خیانت دیگر عبدالله عبدالله بود.
  داکتر سپنتا مسعود را " سنگ فروش کوهستانی و یک دزد کوهستانی"‌ لقب داد . او زحمات زیادی را متحمل کرد تا وزارت خارجه را از شکل قومی و حزبی و منطقه وی خارج کند. این خیانتی بود که توسط عبدالله انجام شد.
  بلی درست است عبدالله مشکلات اخلاقی و دینی زیادی نیز دارد که برای همه روشن است . مساله رابطه عاشقانه یک دختر از خانواده عبدالله با یک جوان مححصل هزارهدر پوهنتون کابل باعث شد که دانشجوی هزاره جانش را از دست بدهد. دخالت عبدالله در قتل احمدشاه مسعود بسیار روشن است. که این هم جنایت دیگر او است. نقش عبدالله در بر افروختن جنگ های قومی و حزبی در کابل سند دیگری از جنایت او می باشد. عبدالله از پدری تاجیک تبار و مادری پشتون تبار است که از این خصیصه ای خود بهره برداری های زیادی را می برد. اما مشکل اصلی این است که او یک انسان دارای تفکر و تعصب حزبی و قومی و یک شخصیت متهم به مشکلات اخلاقی است. عبدالله کسی بود که از نظر سیاسی از شورای نظار حمایت وتبلیغ می کرد. وی عامل اصلی ترور داکتر عبدالرحمن بود. زیرا سویه وسوادوتخصص و لیاقت داکتر عبدالرحمن وی را بی مقدار می کرد. افراد گروه داکتر عبدالله کسانی بودند که از بالای کوه تلویزیون و در عوض بردن و قمار یک سگرت مردم بی دفاع شهر را با زیکویک و دو میله هدف قرار می دادند. این ها کسانی بودند که مردم بی دفاع کابل را پس از دستگیری زنده زنده پیش شیرها و گرگ های باغ وحش می انداخت. این ها کسانی بودند که کام طفل های مردم تایمنی را با برچه سراخ می کردند. این ها کسانی بودند که از بالای کوه های اطراف کابل مردم بی دفاع را به اسارت گرفته بودند. و از همان بالای کوه خانه های مردم بی دفاع را تخریب و با طیاره های بجا مانده از کمونیست ها شهر کابل را خراب کردند.

  • first afghan from A to Z are shitest people in the world. why why we are not optimistic about futur why we not try to build that shit country, whe we should give hand to hand to eachother second Abdulh, if he is bad or good i do not care he gradute in same year with my fother and he is eye doctor.

 • ما همه مقصریم !؟

  با ابراز تشکر از کامران جان میرهزار
  و سلام خدت تمام خواننده گان و دوستاران کابل پرس?

  از دیر زمانیست که بنده مقالات زیبای دوستان را در سایت وزین کابل پرس میخوانم . هر کس به عقیده خود و معلومات و منابع نوسته های را در این سایت به نمایش میگذارند و دیگران گاه برای تنبح و یا تقبح کردن استین بالا میزنند . امروز ما شاهد دو نقد در باره دوتن از وزرای کابینه دولت کرزی که هر دو بنوبه خود وزارت خارجه کشور را چرخانیده اند هستیم . در هر دو نقد به وزرا تاخته شده و هر یک بنوبه خود کوشش کرده اند تا انها را مجرم ، ظالم ، بیسواد ، جانی و... معرفی کنند .

  کی را قدرت داد تا ظلم نکرد
  کی را پیسه داد تا سود نخورد

  تا ما در مقامی نرسیده ایم دیگران را مقصر میدانیم وقتی بجایی رسیدیم همه کس و همه چیز را فراموش میکنیم .

  بگفته شما قلم بدستان و صاحب نظران همه مردم افغانستان چهار عیب شرعی را دارا می باشند و به کی هست که نتاخته اید و کی هست که از دست شما کی ها و چی ها گفته نشده . بنظر شما عزیزان همه گناه کارند .

  البته منظور من این نیست که کسی بیگناه است من فقط میخواهم این را بگویم ، کی هست که نقطه ضعف ندارد اگر همه ما خوب باشیم پس چرا بدین روز دچار گردیدیم ؟

  پس همه مقصریم و ما همه در یک کشتی سواریم از دانشمند مان گرفته تا به گفت شما مستری ما.
  از ریس جمهور گرفته تا به وزیر و وکیل و کارگر و....

  پس ما و شما نداریم و در چور ، چپاول ، جنایت ، نقض حقوق انسانی و ... به یک نوعی شریکیم

  اگر با این نوشته ها می خواهید کشور را اباد کنید امکان ندارد . چون شما و ما همه در فکر خود هستیم هر کس بصورتی می خواهد از اب گل الود ماهی بگیرد و برای شناسایی هر چه بهتر خود و برای خوب نشان دادن خود از دروازه ها و کلکین های داخل می شود .

  و اگر نویسنده های خارجی ما بگویند ، ما از کشور دور هستیم و هیچ منفعتی در ظاهر ساختن چهره ها نداریم باز هم خود را فریب میدهند چون هیچ پشکی برای رضای خدا موش نمی گیرد و این هم ثابت شده که کشور های دونر در افغانستان برای مهره هایشان کوشش می کنند از مهاجرین افغانی که درکشور شان هستند و باسوادهم هستند استفاده کنند . اغلب این نوشته ها بامید فردای وزارت و ریاست است تا به فکر مردم غریب کشور.

  با این نوشته ها هیچ شگافی ، پر و هیچ دردی دوا نمی شود . و هیچ وزیری ، وقت انرا ندارد که درامد هایش را رها کرده از پی نوشته های سایت ها براید .

  و ماهم که در کشور هستیم و هر لحظه ( از زمان که در کابل چشم گشوده ایم ) منتظر مرگ باشیم . این مرگ چه از طرف نیروهای شوروی باشد یا راکت پرانی حکمتیار و تا جنگ های داخلی و دوره سیاه طالبان و حال هم انتحاری .

  کدام نویسنده ی مصرف کاغذ و رنگ قلم و بل انتر نیت و وقت طلای اش را فروخته تا چند دلاری را برای خانواده های شهدا و بیجا شده گان و یتیمانی که در سرمای زمستان مکانی برای گرم شدن و لقمه نانی برای شکم ندارند بفرسند .

  پس ما همه مقصریم !؟

  زنده باد افغانستان

  آنلاین : بیسواد

 • Dost aziz naqd shuma ra mutalia kardam , Rastash dalil ki bitwanad adam rui quat an hesab kunad nadasht, dar kishwar ma kasani ki az akhirat zead harf may zanand aksaran zan bara and wa dar zundagy shakhsi shan ba yak zan qinaat nadand wa dar sunaini 60 khud chandin dukhtar hata ba balaghat naraseeda ra ham ba zani may girand. Dar hukumat qabila salar hama muamila gar and, liza surf balay Abdullah suhbat shuma wa anham khas nishan gar uqday shakhsi shumast, man khudan az in mujahid numa ha deli khushi nadaram wa zeyan hay faramush na shudani deeda am wali ba in sath namay khaham uqda hay khud ra khali kunam

  Dost aziz Rabani, Gulbaydin, Sayaf ,Khalis, Muhamady, Wa taliban wahshy haich kudam qabil qabuli jamiay imruzi nast wa hama dushman bashariyat tamadun wa insaniat and wa har kudan az in janiyan 100 ha qumandan wa sahib salahiyat jany darand wali ba taasuf may binam hama surf az yak jabha wa qumandan hay an may nawisand ki mashkuk may shawam zera hata az rahbaran degar janiyan kamtar harf may zanand chi rasad ba qumandan hay raday 2um wa 3um anha,Bahtar ast naqsh khuram dar khafa sakhtan azady bayan ra binwaisid, az Mutawakil wa Salam Zaif binwais ki har shab az sar buridan insan hay bay defa wa Emarat Eslami shan defa may kunand wa qudrat anha ki juz siyahi, tabahi, barbariyat wa wahshat qurun wustaye dar qarn 21 chizi degary nast, az gulbaydin binwaysid. Mutaasifam ki emruz dar jehan hamay mardum afghan ha ra may shunasand wali ba barbariyat shan, ba wahshat shan, wa ba jinayat shan dar qarn 21 ba shiway 1000 ha sal qabul.

  Hakim

 • به نظر بنده نویسنده باید یکی از اشخاص مزد بگیر سازمان بدنام وافاشیستی اوغان ملت باشد زیرا اگر واقعا داکتر عبدالله یک چنین شخصیتی میداشت از دید تیز شهید مسعود پنهان نمیماند ووی را از خود میراند چنانچه یک چنین عملی با داکتر عبدالرحمن هم صورت گرفت زیرا اقای عبدالرحمن بسیار زنکه باز تشریف داشتند.

  اتهام وارد کردن بسیار ساده است ولی ثبوت ان بسیار مشکل. مثلا من نه تنها بالای نویسنده این مطلب اتهام وارد میکنم بکله مطمین هستم که ایشان یکی از دلالان مربوط به حزب اوغان ملت هستند و بنابر امر احدی (امرد) انها خواهان مخدوش ساختن چهره داکتر عبدالله هستند. لعنت به همه پروپاکند ساز که است.

 • اينكه شما شايد داكتر عبدالله را در ايينه خود ديده باشيدشكى نيست.همان قصه عيب جويي زاغ و طاوس است.ارجمند ضرورت ندارى اينقدر بالاى وجدان خود فشار وارد كنى.ما داكتر عبدالله را كه از وجب وجب خاك افغانستان دفاع كرو در بهلوى ديكر يارانش مردانه ايستادميشناسيم.باكستان نتوانست كه اين ابر مرد را به دام افكند.انها اين كار را توسط كرزى كردند.كرزى بد ترين تحفه را كه به باكستان دادو در جواب هيج امتيازى دريافت نكرد,بركنارى همين دلير مرد قهرمان ويك عده از رهبران بود.اينكه شما انقدر در بهتان جعل ودروغ هاى خود اغراق كرده ايدبه همه واضح است.اكر با كسى از اهل و بيت شماتار داشته بوده باشد نميدانيم.اينكه در مورد قتل مسعود نوشته ايد غلط محض است. همه نوشته طولانى شما جفنك است وبس.مسعود توسط سازمان استخباراتى باكستان در همكارى با بن لادن به قتل رسيد.من اين نوشته شمارا بسيار خاينانه ميدانم و به داكتر عبدالله عزيزموفقيت ارزوميكنم .اكر جبه ملى او را كانديد كرده باشد كارى بسيار خوبى كرده است.

 • آقای وارسته ، شما با نوشتن مقالۀ تان چی را میخواستید به اثبات برسانید ؟ اینکه آقای عبدالله زن باره است ؟ یا خیانت پیشه بوده و با اراده نیست ؟ یا اینکه میخواستید خصومت شخصی خود را در قالب یک نوشته تبلور دهید ؟ اینجانب آقای عبدالله را حتی ندیده ام ، اما اینقدر میدانم که نوشتۀ شما مغرضانه است . به چند دلیل :

  1 : شما خواستید زن باره گی آقای عبدالله را به رخ شان بکشید . برادر از الف تا یای رهبران ما یا فاعل یا مفعول . در بین شان اگر یک زن باره پیدا شده جای نیک بختی است .

  2 : مسعود شهید به هیچ یک از اطرافیان خود اعتماد نداشت ، چی رسد به آقای عبدالله دو رگه . اینکه به مقام وزارت خارجه رسیه بودند ، در آن زمان ثواب دید ها معتبر بود نه دانش مسلکی . حتی امروز در زمان دموکراسی امریکایی همان سیاست لزوم دید و ثواب دید در نصب و عزل مدیران اداره قرار دارد . این خبر جدیدی نبود و نیست که صفحه را سیاه نموده اید . شاید شما هدفی دارید ؟

  3 : در ترور مسعود شهید دستگاه های استخباراتی جهانی مستقیمأ دست داشتند ، ضرورت نیست حال گریبان این یا آن فردرا که در اطراف مسعود بودند بگیریم . این زمان همه میدانند که با زنده بودن مسعود ، امکان اشغال کشور توسط امریکاییان و انگریزان بعید به نظر میرسید . شاید حیله ها در کار رفته باشد ولی سند معینی که ادعای شما را ثبوت نماید ندارید . پس ادعای بدون ثبوت تبلیغ است .

  این برداشت شخصی من از مقالۀ تان بود ، در اخیر یک قطعه شعر لسان الغیب را به شما Jقدیم میدارم که رهگشای نوشته های بعدی تان باشد :

  عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت ++ که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت

  من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش ++ توپس پرده چی دانیکه که خوب است وکه زشت

 • به همه سلام ! قابل توجه جمیل ! نوشتار تان در مورد داکتر عبدالله این نوکر روسها و موقع طلب درست بوده است لیکن باید گفت که شیوه نوشتار تان درست نبوده است .
  1- شما ناجوان مردانه به فامیل داکتر عبدالله تعرض نموده اید که این شیوه افغانیت نیست.
  2- شما از یک زن جاهل قهرمان ساخته اید .
  3- شما از ( احمدشاه مسعود) منحیث شهید یاد نموده اید در حالیکه این شهید شما پرتوکولی روسها بود و تا اخر عمر به نوکری خود ادامه داد( مراجعه شود به کتاب گرموف والی فعلی مسکو ارتش سرخ در افغانستان)
  قابل توجه کسانیکه در پی این نوشته علیه این نوشتار موضع گیری کرده اند .
  1- حزب افغان ملت در نوشتار رسمی و شفاهی خود از مسعود به حیث یک خاین یاد کرده اند چطور شد که شمایان کسانیکه حقایق را نوشته و افشا مکنند انرا افغان ملت قلمداد نموده اید افغان ملتی ها مسعود را شهید نمی گویند .
  در حالیکه جمیل این مسعود شما را شهید قلمداد نموده است؟
  درخواست من از همه افغانان که در سایت کابل پرس? به شکل از اشکال دخلت داشته این است تا شیوه ادب و حرمت قلم را داشته باشند دوستان از بت پرستی دوری کنید و در وحدت قدرت تان را احیا نماید.
  جلال ابادی

  آنلاین : عبدالله

 • آقای جمیل وارسته و همه دوستانیکه نظریات تانرا در رابطه به نوشته ابراز کرده اید سلام!

  آقای وارسته! مقاله ی شمارا سر تا به پا خواندم. ضمن اینکه به دیدگاه شما احترام عمیق دارم. میخواهم چند چیزی من هم مثل دیگران بنویسم، البته ذکر این را ضرور میدانم تا خدمت عرض کنم که من نه قصد دفاع از داکتر عبدالله را دارم ونه هم هیچ علاقمندی به انجام چنین مسلک(دفاعیه نوشتن) دارم. البته نخست از همه میخواستم برای شما بگویم که شما یک سبک جدید را در ادبیات و محتوای مقاله ها و نوشته های این چنینی درین نوشته تان ایجاد کرده اید که بسیار برازنده است که در موردش بعدآ خواهم گفت.
  وقتی تیتر نوشته ی شمارا خواندم بسیار هیجان زده شدم تا زودتر همه نوشته را بخوانم. چون هر کس با خواندن تیتر آن انتظار بسیار بالای دارد تا اسناد و شواهد مهم را در رابطه به یک شخص سیاسی که تا حال به کماکان به نام نیک نزد مردم معرفی است،ببیند و بخواند که مستند از جنایات و خیانات او حکایت کند. اما تا به آخر یک چند جایکی دیدم میگویند او اینطور کرده بود و میگویند اینطور میکند..... این واقعا چیزی جدیدی است که جناب وارسته شما و دوستان دیگریکه مثل شما مینویسند، به دنیای نویسندگی وارد میسازید، این همان سبک و ابتکار جدید شما است که در بالا از آن ذکر کردم، تا بحال به علت عدم وجود نویسنده های چون شما هیچ کس این چنین کار های بد این سیاست مداران را نقد نکرده بود، که بنویسند کرزی میگویند با چای بسکت میخورد که برای یک سیاست مدار خوب نیست و این کار را در افغانستان کار طفلانه میگویند، احمد شاه مسعود به ورزش علاقه داشت که این کار را در افغنستان مردم توپ بازی میگویند و کاری خوبی نیست. داکتر سپنتا میگویند در هنگام ریش تراشیدن از کریم ریش تراشی استفاده میکند که این..... آقای وارسته برای شما این حرف هارا کی نوشته است؟ زیرا من باور نمیدارم شما نوشتن و خواندن بلد باشید، زیرا این حرف ها را همه روزه از یک تعداد کارکنان کنار جاده های شهر، زنان عقل از دست داده کهن سال در فاتحه خانه ها شنیده بودم که اوسانه(افسانه) میگفتند و ذکر میکردند که میگویند در قریه ی ما یک مار بوده که روزی همه لشکر و آرگاه و بارگاهی پادشاه را فرو برد، اما وقتی از فوسیل های آن مار میپرسیدیم میگفتند که هنوز هم زنده است ولی نمی میمیرد و نه هم خودش را به کسی نشان میدهد. شنیده بودم که مردمان چرکین و پست فکر که در سال یک بار هم جان شان آب را نمیبیند به کسانیکه نظافت دارند طوری دیگر نگاه میکنند و میگویند کاری خوبی نیست. دیده بودم آنعده بی سوادانیکه در پایین ترین درجه های فکری قرار دارند وقتی بخواهی مویت را دست بکشی یا شانه کنی میگویند که این کار زنانه است. ولی این همه را از یک با سواد و گذشته از آن یک فرد که حرف از جامعه و فکر و اندیشه و سیاست میزند و مقالات سیاسی مینویسد نشنیده بودم، برایم بسیار جالب است کسانیکه مقاله مینویسند که هدف از آن روشن سازی افکار مردم، تاریک سازی میکنند و در پیش پا افتاده ترین مسایل نمیگذارند اولین خاصیت های انسانی که عبار ت از نظافت و پاکی است و انسان را متمایز از دیگر حیوانات میسازد به عنوان یک عمل پسندیده باشد. آقای وارسته شما در کدام جهان زندگی میکنید؟ آیا شخص با اندیشه و با وجدان و قلم بدست جهان امروزی افکار مردم به مسایل چون او عطر میزند، خوب لباس میپوشد یا بد لباس میپوشد مصروف میدارد؟ این حرف های کوچه وبازار است تا در آنجا گفته شود. نه اینکه در مقاله ها و نوشته ها آورده شود، زیرا هر کسیکه نوشته شمارا بخواند مطمین باش اینگونه حرف ها را جز حرف های کوچه و بازار چیزی دیگری نمی پندارند. من ازینکه شما در باره ی داکتر عبدالله نوشته اید هیچ شکایتی ندارم ولی شکایتم اینست که چرا شما اذهان مردم را به این مسایل بیهوده میکشانید.؟ چرا شما افکار جامعه را به افسانه شنیدن مصروف میدارید؟ چرا شما میخواهید به جای اینکه ما درست بنویسیم ،دقیق بنویسیم و عاقلانه بنویسیم، میخواهید آنچانینکه شما نوشته اید، دور از عقل و منطق و بی پایه و بی ثبوت بنویسیم؟ آقای وارسته مردم ما در افغانستان چندین دهه برای اینکه چگونه لباس پوشیدی، لباست پاک است، عطر زدی، قلمت رنگ سرخ میدهد، غذای سرخ کرده میخوری، کشته شدند و از انسانیت دور ماندند و اکنون نیز این مفکوره ی انسانیت در میان یک تعداد مردم بی سواد و نادان است ،اما در میان آنانیکه با نوشتن دعوای روشن سازی و روشن کردن را دارند، این یک پدیده ی نو و جدید است که شما مبتکر آن خواهید بود. شما که در نوشته آغاز خوب داشتید که گویا من داکتر عبدالله را از دو دیدگاه میشناسم و بعد شناخت ده ساله ی خود و دیگر هم شناخت دوستان نزدیک او را مطرح کردید، در میان ها و اخیر چرا اینقدر خام بدر آمدید،؟ کسیکه ادعایش آنچنان است،بعد این اندازه بی دلیل و بی پایه بنویسد چی معنی دارد؟ آقای وارسته! من به نظریات هرکس احترام دارم. ولی واقعا وقتی حرف های سر سرک را نوشته نام گذارند و حرف کوچه گی بگویند،نا راحت میشوم، زیرا قلم را که برای روشن سازی و آزادی به دست داریم، برای تاریک سازی و انجماد ذهنی بکار میرود. و لطفا به پاس حرمت کسانیکه نوشته شمارا میخوانند و همه اهل سواد و فکر استند دور از منطق و عقل انجام ندهید ننویسید.

  آنلاین : http://www.mirwaisarya.blogspot.com

  • میرویس آریاجان من هم مثل خودت آقای داکتر عبداالله درست نمی شناسم وفقط دوسه بار دیده ام وتمام. تاهنوز هیچ گونه خصومت ویادوستی هم با ایشان ندارم. نوشته آقای وارسسته را هم خواندم و دفاع نامه شمارا هم خواندم. به نظرمن آنچه را که شما نوشته اید، یک چشم دید عاشقانه از آقای عبدالله میباشد که الحق والانصاف وظیفه شما نمیباشد الا با اسامی لطیف! هیچ تردیدی وجود ندارد که آقای عبدالله در قتل شهید احمد شاه مسعود سهیم است. آقای محتاط که دراین رابطه کتاب نوشته است، با دلایل فراوان ثابت میکندکه آقای عبدالله در طرح قتل شهید احمدشاه مسعود دست داشته است. گذشته ازاین، به نظرمن، آقای وراسته به نکات خیلی مهم اشاره کرده است که نمیدانم به چه دلیل باعث برافروختگی شما گردیده است. ببین آقای میرویس! من و یا خودت ویا برادرت ویا بچه کاکایم، ویا داکتر عبدالله به عنوان یک شهروند عادی جامعه حق داریم که طبق میل خود زندگی کنیم وطبق میل خود آرایش کنیم، و همچنان طبق میل خود لباس بپوشیم و حتی عاشقی کنیم. اما وقتی که همین من وخودت ویا آقای عبدالله، دریک مرجع مهم تصمیم گیری سیاسی قرار می گیریم و در مورد سرنوشت یک دولت ویک جامعه تصمیم می گیریم، دیگر آن فرد عادی نیستیم که به طرف هر لبی لبخند بزنیم وبه طرف هرچشمی چشم بدوزیم ویا مصرف آرایش ما دوبرابر درامد ماهانه ما باشد. ببین عزیزم. فراموش نکن خوب دقت کن. داکترعبدالله ویا کسانی دیگری که مورد نقد قرار میگیرد، به این دلیل است که اینها برای حد اقل یک مدتی باسرنوشت این مردم واین جامعه بازی کرده است. اگر نه کس بی کار نیست که هر طره و نانوای را نقد کند. داکتر عبدالله اگر چیزی برای این مردم انجام داده است و اگر درپیشانی خود مارک خدمت به ملت را دارد، لطفا حساب بدهد. شف شف نه شفتالو بگوید که درمقام وزیرخارجه برای افغانستان چه کرده است؟

   عزیز دل برادر. مردم حق دارد که از تک تک این مدعیان خدمت به مردم بپرسد که شما چه کردید. ازیادت نرود کسی که سیاست میکند ومدعی خدمت به مردم است، زندگی خصوصی اش نیز باید مطابق استاندارد نورمهای پذیرفته شده جامعه باشد. میفامی چه میگم؟ میگم که زندگی شخصی وزندگی رسمی یک سیاست مدار اگر در دومدار متفاوت چرخید، آن سیاست مدار دروغ میگوید. تو حق داری من حق دارم و غلام گل هم حق دارد که یک لیتر عطر را دریک روز مصرف کنیم و لی کسی که ادعای رهبری یک جامعه را دارد، اگر واقعا راست میگوید، فرصتی برای عطر مصرف کردن ندارد. اندامش ویترین نمایش لباس های گرانبها نیست. حق دارد که لباس شیک بپوشد، ولی حق ندارد که درچشم مردم خاک بپاشد. گردنم بسته نشود، هرکه درمورد آقای داکتر عبدالله صحبت میکند، میگوید که او زن باز است. من به این نظر آقای وارسته موافق هستم که زن بازی برای یک فعال سیاسی سرانجامش را به دام سازمانهای استخباراتی می کشاند.

   اگر قبول نداری برو درمورد موساد، سیا وکاجی بی بخوان که
   چگونه از این وسیله زیبا برای به دام انداختن طرف استفاده کرده اند.

   درفرصت مناسب باز شاید زیاتر بنویسم. فعلا به امان خدا.

 • Aqay Jamil Warasta.
  Waqty ki man inwan mazmun shuma ra khandam rastashajala dar khandan an namudam ki shuma chi raz buzurg ra efsha namuda aid, wali ta akhir mazmun shuma na razi bud wa na ham harfy ki ruyash hesab shawad, wa tamam matlab shuma bay muhtawa wa bay mana buda , uqday shuma wa ya sazman ki shumna ba an marbut hastid ra nishan may dad

  Az Jehady ha ta Taliban kiram shuma kasy ra saragh dared ki fail wa maful nabuda bashad, Nazar shuma aqab mandagy talibi ya awghan milaty shuma ra nishan may dehad , zera shuma kalay churkin ra may pesanded wa lebas pak wa wjud pak ra shuma taqbih karda aid

  Khudawand shuma ra ensaf dehad ki degar nawishtar bay mana wa bay muhtawa ra kinar bigzarid wa WAQT MARDUM RA BA INWAN BILAND BALAI BAY MUHTAWA ZAY NASAZID

  Rawush

  • خدمت برادران وخواهران عزیز القدرم که دراین سایت پرمحتوای کابل پرس? تشریف می آورند اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اولا برای برادر عزیزالقدرم آقای کامران میر هزار، موفقیت های مزید از درگاه حضرت احدیت آرزو می نمایم که بازحمات شبا روزی شان د به این ملت بی سرنوشت خدمت می فرماید وروشنگری می کند.

   برادران وخواهران عزیزم، مصیبت و فاجعه ازاین کرده بزرگتر نمیشود که سرنوشت ملت ما به دست یک مشت آدمهای ابله، حمار الخصایل، بقر الااخلاق و دزد افتاده است. من شخصا که حق نظر خودم را دارم، از نظریات ارزشمند برادر وارسته حمایت همه جانبه می نمایم. این برادر داکتر عبدالله که وزیر خارجه دولت ما نیز بوده است، شخص بی سواد تشریف دارد و کدام سواد سیاسی ندارد. درعین حال که سواد ندارد، خیلی نامرد هم تشریف دارد. این گونه اشخاص نباید در راس امور مملکت قرار بگیرد.
   برادران وخواهران عزیزم شما باید بدانید، که ازدست همینگونه افراد روز مردم ما تباه و سیاه شده است و درواقع وفی الواقع همین ها بوده اند که درجریان این سه دهه مصیبت با خواهر ومادر ملت وصلت کرده اند. من ازسایت کابل پرس خواهشمندم که درافشاه کردن چهره اینها به ملت افغانستان خدمت نماید. به نظرمن داکتر عبد الله نان صد ها خانواده ی که عزیزان شان در اروپا بودند، از دهن شان گرفته است به غیر اینکه خیانت وجنایت های بسیار به حق این ملت مرتکب شده است. خداوند خاینین را به مصیبت گرفتار کند. آمین
   بااحترام

 • Mr. Mirhazar, or whatever your name is, I respectfully urge you not to censor my message as this is the second time I am giving an opinion about the article. thanks. I believe that the author of this article is working in conjuction with the person who wrote the article about Fahim Khan. They are making a concerted effort to misinform the public about Great Massoud’s close associates and indirectly damage Massoud’s persona. It is a well known political trick. But the greater futile aim is to damage Dr. Abdullah’s credibility in eyes of the public since he is a potential candidate for the upcoming elections. The political motives of the writers or those who dictate them are pretty obvious.

 • سلام به همه خوانندگان گرامی!

  به نظر بنده اقای وارسته یک فرد بی بند و بار و خیال پرداز بوده به دلیل اینکه ایشان این همه معلومات را از کجا بدست آوردند یا اینکه ایشان خود برای کدام سیستم جاسوسی کار میکنند که حتی از برگزیدن زنهای خوشکل توسط استخبارات پاکستان اطلاع دارند. اگر واقعیت را بدانید شاید اقای وارسته به خود اندیشیده باشد

  • به به عجب اسم بجای است: داکتر عبدالله عبدالله ریس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان.

   بدون شک، این شخص وارسته ودانشمند ریس جمهوری اینده کشور است ودشمنان ان انشاالله با دل پر ودیده های اشک پر شاهد مراسم سوگند وفاداری ایشان خواهند بود.

   مرگ بر دشمن نادان

  • آری! داکتر عبدالله عبدالله شخصی ورزیده برای ریاست جمهوری اسلامی افغانستان است از اقایی که این مقاله را نوشته شما حتما از جمله کسانی هستید که مانند اقای کرزی کشور را به نقطه سقود میبرد شما که حرفهای مفد و پوچ را ارائه داده اید که بدون شک شخصیت و کردار داکتر عبدالله والاتر از این است که شما بخواهید ان را نقد کنید شما که از جایی دهانتان اب میخورد و میخواهید که ترور شخصیتی بر ایشان داشته باشید مطمئین باشید که دستتان به جایی نخواهد رسید و به قول معروف به دعای گربه سیاه باران نمیبارد شما هر چه گفته اید نمیتوانید از شخصیت او بکاهید. شما کسانی نیستید جز خیانت کارانی که اطرافیانش را کسانی مانند کرزی احدی غنی زی و بزرگترین چاپلوسان و قاچاقبران مواد مخدر امروز افغانستان برادران حامد کرزی هستند پس همگی با هم به اقای داکتر عبدالله عبدالله رای خواهیم داد تا شعار مرگ بر دشمنان و خیانت کاران این وطن را سر دهیم و کشور را به سوی ابادانی و ارامش ببریم

 • بیژن عزیز ! خوش خدمتی خوبی نمودی داکترعبدالله حتمی تورا به صفت باشی رنگمالها تعین میکند . من ازمحترم بیژن سوال دارم که وابستگی اندیشه وی محترم داکترعبدالله چیست؟ وچه کسانی بودند که تحت امامت ملای لنگ انگلیس نماز میخواندند وهموطنان خادم خویشرا کفرخواندند ونگذاشتند که این وطن راه تعالی وترقی را بپیماید؟
  چه کسانی بودندکه زمینه کنفرانس بن را مساعد ساختند ونگذاشتند که داکترصاحب عبدالستارسیرت که بلندترین را ی را برده بودباوی مخالفت کردند وآقای کرزی را به نسبت جهادی بودنش پذیرفتند وبه صفت رئیس جمهورانتقالی وارد افغانستان ساختند ؟ چه کسانی بودند که پول کمک های کشورهای جهان را درتبانی با خارجی ها وقراردادهای غیرقانونی باآنها حیف ومیل نمودند .بلندمنزل ها ساختند .زمین های دولتی وغیردولتی را غصت نمودند واسباب دزدی وجنایت را فراهم نمودند ؟ وباالاخره چه کسانی بودند که بنام اسلام وقرآن برمردم رنجدیده ما تجارت کردند ومیکنند. واکنون مسایل ملی ومذهبی را دامن میزنند ؟ البته به سوالات فوق منحیث یک انسان روشن وبدون جهت داری پاسخ بدهید.

  آنلاین : http://hamid.yahoo.com

 • مردی که سخن نگفته باشد راز اونهفته باشد
  تازمانیکه محترم داکترصاحب عبدالله وارد صحنه سیاست نه شده بود تصورم این بود که خیلی آدم پخته وسیاست فهم است ولی زمانیکه مانند طفلهای کوچه طرف مقابل را باکلمات بسیار ناپسند منسوب وباخنده های طفلانه به گپ های دیگران مانند گپ های استادانه محقق فهمیدم آنچه را تصورنموده بودم چنین نبوده است. درپهلوی آن داکترصاحب عبدالله درگیر دو لجوج قرارگرفته که یکی آن سکترست ها(ستمی ها) ودیگری بنیاد گرایان مذهبی قرارگرفته ودرورطه گرداب این دو غرق است . که نمیتواند خود تصمیم بگیرد ویا خودرا ازآنها نجات بدهد . پس توصیه بنده به داکترصاحب این است که: هنوزهم دیرنه شده هرچه زودتراز قبضه این دوگروه بدنام خودرا نجات بدهد درغیرآن امریافردا درلجنزار بدبختی آنها غرق ودیگر خودرا نجات داده نخواهد توانست. ازاینکه آدم دارای تحصیل واندیشه است.

  آنلاین : http://hamid.yahoo.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس