پاسخی به:

نشنال اسمبلي دات گاو دات اِي اف کار نمي کند!
پنج شنبه 24 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نويسنده: حسينی

به جواب مطلبي"نشنال اسمبلي دات گاو دات اي اف کار نمي کند" که در ويب سايت کابل پرس? به نشر سپرده شده است، تحرير مي گردد:

4-11-1386

نويسنده محترم کابل پرس!

شايد شما خود را از ساير اهل مطبوعات يک سروگردن بلند تر، فهميده ترو آگاه تربدانيد؛ اما تصوري که داريد، نه تنها به واقعيت نزديک نيست؛ بلکه اوها مي است که شما دچار آن گرديده ايد.

1- چنانکه معلوم مي شود شما اشتباهاً کدام سايت ديگري را بازکرده ايد؛ زيرا آدرسي ويب سايتي nationalassembly.gov.af” " را که ذکر کرده ايد هيج ارتباطي به سايت شوراي ملي ندارد؛

2- اگر منظور تان سايت قبلي شوراي ملي باشد، بازهم غلط است؛ زيرا ويب سايت قبلي شوراي ملي چنين بود: www.nationalassembly.af که ازشش ماه پيش به آدرس ذيل : www.parliament.af تغيير کرده است. بناءً ناداني خويش را برديگران نسبت ندهيد؛

3- ديگراينکه جناب شما درقسمت ذکرنظريات ازکرامت انساني سخن گفته ايد، درمقابل، نويسنده محترمي که شايد خودشما باشيد، از "طويله وحيونات" ياد نموده است، که کرامت انساني خود شمارا زير سؤال مي برد؛

4- برخي هستند که مطبوعاتي نيستند ولي دايه مهربان تر از مادر، سنگ برسينه مي زنند و تيشه برريشه، سعي برآن دارند، بافحاشي خود رابه نزد بيگانه گان شيرين نمايند تا کدام لقمه چرب ونرم وشايد هم خواب پناهنده گي به کدام کشور ويا دريافت کدام جايزه را ديده باشند، چنانکه که بعضي ها به اين منظوراازرکن چهارم دموکراسي که يک رکن مقدس است استفاده سوء کردند؛

5- البته شما هم حق داريد، چون مستثناء نيستيد، شماهم آسايش وراحتي مي خواهيد وهم خرج ودخل تان بايد باهم سازگاري داشته باشد؛

6- زندگي خرج دارد، ويب سايت شماهم هزينه برداراست؛

7- شما ازمقايسه ويب سايت خود با ويب سايت شوراي ملي سخن به ميان آورده ايد، بايد گفت که هيچ آدم عاقلي چنين مقايسه اي نمي کند، زيرا باز وبسته شدن سايت جناب شما بستگي به جيب تان وخوش خدمتي تان دارد، اما ويب سايت شوراي ملي ازاين امر مستثنامي باشد؛

8- ديگر اينکه معلومات ويب سايت شما زايده توانايي خود شما و امثال شما واحياناً برخي مقالات است؛ اما معلومات ويب سايت شوراي ملي نتيجه مباحثات نخبگان منتخب مردم افغانستان درشورای ملی و طرح ها وفرامين تقنيني است.

درپايان بايد گفت که چه بهتر است که عاقلانه وسنجيده قدم برداشته شود و اگر نقدي هم صورت مي گيرد هردو جنبه مثبت ومنفي مورد ارزيابي قرار گيرد، نه اينکه به اساس عقده هاي شخصي و مشکلات رواني وظيفه اصلي واصلاحي مطبوعات را زيرپا بگذاريم.

نقدبايد موثق، مستند و مستدل باشد نه مثل نويسنده محترم که آدرس ويب سايت را ندانسته به ابراز نظرپرداخته اند.

اميدوارم که نويسنده محترم متوجه شده باشند وانتظارمی رود که اين مطلب را بدون کم وکاست نشرنمايند و برای آشنايي بيشتر شان تصاوير ويب سايت شورای ملی در ذيل آورده شده تا مشکل شان حل شود: www.parliament.af

پاسخی به مدافع راستين پارلمان

در ادامه ی نشنال اسمبلی دات گاو دات ای اف کار نمی کند

پنج شنبه 24 ژانويه 2008, نويسنده: کامران ميرهزار

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • احتـــــــــــــرام به آزادی کابل پرس? !!

    دوستان همین نویسنده یک مشکل بسیار کلان دارد ببنید در اخیر متنش چه نوشته (درپايان بايد گفت که چه بهتر است که عاقلانه وسنجيده قدم برداشته شود و اگر نقدي هم صورت مي گيرد هردو جنبه مثبت ومنفي مورد ارزيابي قرار گيرد، نه اينکه به اساس عقده هاي شخصي و مشکلات رواني وظيفه اصلي واصلاحي مطبوعات را زيرپا بگذاريم.) جان بیادر چرا خودت به پشنهادت عمل نمی کنی ؟؟؟

    حتی من این مشکلت را متوجه شدم و فهمیدم چه رسد به دیگران!!

    موفق باشی جانم (کامران میر 1000)

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس