مطالب «حزب همبستگی افغانستان»

قابل یادآوری می‌دانم که من نماینده یا عضو «حزب همبستگی افغانستان» نبوده صرفا به خاطر علاقه‌ای که به فعالیت ها و مطالب و اعلامیه های این حزب دارم، بعضی از آنها را از سایت حزب مزبور اینجا پست کرده ام.

فرستادن پيام

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس