آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

مافیای کرزی و تجارت نفت

چهار شنبه 28 دسامبر 2011, توسط کابل پرس

بدون شرح

شنبه 24 سپتامبر 2011, توسط عتیق شاهد

ناتو در افغانستان

سه شنبه 13 سپتامبر 2011, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس