تجزیه افغانستان

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

طرح تجزیه افغانستان

يكشنبه 1 آگوست 2010, توسط مهرورز

طرح تجزیه ی افغانستان

دوشنبه 19 جولای 2010, توسط میرحسین مهدوی

طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 14 جولای 2010, توسط احمد بهار چوپان

طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 30 جون 2010, توسط ربانی بغلانی

جستجو در کابل پرس