شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

سیا و حضرت علی

يكشنبه 27 جنوری 2008, توسط حکيم نعيم | Hakeem Naim

پاسخی به:

پنج شنبه 24 جنوری 2008

جستجو در کابل پرس