صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > کمپاین بین المللی برای بازسازی مجسمه های بودا در بامیان باستان

کمپاین بین المللی برای بازسازی مجسمه های بودا در بامیان باستان

مجسمه های بامیان در قلب بامیان باستان، يکی از این نشانه های تاریخی ست، سمبولی ست که حضور هزاران ساله ی صاحبانش را تثبیت می کند. جنایتکاران تاریخ افغانستان زمانی صورت بودا را در بامیان تراشیدند تا به گمان خود او را از صاحبانش جدا کنند و زمانی پاهای بودا را تخریب کردند.
کابل پرس
يكشنبه 6 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: ده سال پیش در سوم ماه مارچ سال 2001، دشمنان انسانیت، فرهنگ و تمدن، همزمان با کشتار سیستماتیک مردم و جنایات برنامه ریزی شده در نقاط مختلف مانند مزار شریف ، یکاولنگ و بامیان، دست به تخریب برجسته ترین آثار تاریخی در قلب بامیان باستان زدند. طبق گزارش های مستند شده ی نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، جنایتکاران طالب بصورت سیستماتیک مردم هزاره را هدف قرار داده بودند. نسل کشی، کوچی اجباری، برده گی و تبعیض علیه مردم هزاره سابقه ی بیش از یک قرن در کشوری دارد که نامش را افغانستان نهاده اند. جنایات سیستماتیک تنها به برده گی و نسل کشی خلاصه نشده است. جلادان تاریخ افغانستان بصورت وحشیانه با گسیل کردن آنانی که امروز ما با نام کوچی طالب می شناسیم، بصورت گسترده دست به غصب زمین و جای بود و باش مردم زدند و آنان را در جریان کشتار، از مناطقی مانند قندهار، هلمند، زابل و اورزگان بیرون رانده، دارایی هایشان را غارت و آثار و نشانه های فرهنگی و تمدنی شان را تخریب کردند. مسخ، جعل و نابودی فرهنگ، تمدن و هویت باشندگان کشوری که نامش را افغانستان نهاده اند، یکی از سیاست های پایدار، این جلادان تاریخ بوده است و این سیاست اکنون توسط فرزندان راستین آنان ادامه دارد.

مجسمه های بامیان در قلب بامیان باستان، يکی از این نشانه های تاریخی ست، سمبولی ست که حضور هزاران ساله ی صاحبانش را تثبیت می کند. جنایتکاران تاریخ افغانستان زمانی صورت بودا را در بامیان تراشیدند تا به گمان خود او را از صاحبانش جدا کنند و زمانی پاهای بودا را تخریب کردند.

طالبان، فرزندان راستین این جنایتکاران، در ماه مارچ سال 2011 با هدایت اربابان عرب و پاکستانی خود، دست به انفجار کامل مجسمه های بودا زدند.

پس از برچیده شدن رژيم ددمنشانه ی طالبان، رژيم نیمه طالبی و مافیایی حامد کرزی، هیچ توجهی به بازسازی مجسمه های بودا نکرده است.

تلاش های برخی از فرهنگیان، تاریخ نگاران و سازمان های فرهنگی برای بازسازی مجسمه های بودا تاکنون نتیجه ای نداده است. دولت حامد کرزی و بويژه وزرای قبیله مانند کریم خرم، وزیر پیشین فرهنگ افغانستان، موانع جدی را برای بازسازی اين آثار ارزشمند تاریخی بوجود آورده اند.

اکنون ده سال پس از تخریب مجسمه های بودا در قلب بامیان باستان، تلاش ها برای بازسازی، جانی دوباره گرفته است. يکی از اين تلاش ها، کمپاینی بین المللی ست که از دولت افغانستان، سازمان ملل و یونسکو می خواهد، مجسمه های بودا را بازسازی کنند.

گرچه این اقدامات تا زمانی که یک طالب بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده باشد، به نتیجه ای نمی رسد.

برای شرکت در این کمپاین اینجا را کلیک کنید

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • هزاران افسوس ازاین که بوت هایی بامیان را خراب کردن وهزاران نفرین برطالبان خوک نوکری پاکستان وعربستان

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس