هایلایت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

غنی احمدزی متفکر آدمکش

سه شنبه 23 جولای 2019, توسط خالق علی زاده

جستجو در کابل پرس