حقوق بشر

دیدگاه

سوگُلی آمُوختَه خور و موم صفت

پنج شنبه 2 دسامبر 2021, توسط وحید تاجیک

ادبیات و هنر

خبر و گزارش

عکس و ویدیو

کارتون و طنز

جنایات سیستماتیک

رقص و شادی پشتون های طالب در مسجدی در پنجشیر

چهار شنبه 26 جنوری 2022, توسط به روایت عکس و تصویر

جستجو در کابل پرس