دين، عقايد و باورها

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

جهاد چیست و مجاهد کیست؟

جمعه 25 جنوری 2008

نگاه دیگر به محرم

سه شنبه 15 جنوری 2008, توسط جعفر رضایی

مجازات اعدام!

يكشنبه 6 جنوری 2008

فريب گريه زاهد مخور ز سادهِ دلی

پنج شنبه 27 دسامبر 2007, توسط حسين زاهدی

جستجو در کابل پرس