کار، زندگی و سرمایه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

نان آوران کوچک خانواده ها

چهار شنبه 5 می 2010, توسط kawa gharji

زنان در قندهار

شنبه 17 آپریل 2010

سرای شهزاده

دوشنبه 1 فبروری 2010

يک ويدئو از کابل

يكشنبه 29 نوامبر 2009

باغ های انگور در شمال کابل

پنج شنبه 17 سپتامبر 2009

خربوزه فروشی در کابل

پنج شنبه 23 جولای 2009

جستجو در کابل پرس