پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

بوش، ناتو و افغانستان

پنج شنبه 3 آپریل 2008

سرنوشت آوارگان افغان

سه شنبه 1 آپریل 2008

سلام کودکان وطن!

سه شنبه 1 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس