پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

ميراث شوم محمد ظاهر

سه شنبه 25 مارچ 2008

شهر هزاره کجاست؟

پنج شنبه 28 فبروری 2008, توسط جعفر رضایی

حافظه ی ممنوعه

يكشنبه 6 جنوری 2008

جستجو در کابل پرس