پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کوچيها بايد اسکان يابند!

جمعه 1 آگوست 2008, توسط Basir

باج گیری پس از کشتار!

جمعه 1 آگوست 2008, توسط Castro

در بهسود چه می گذرد؟

سه شنبه 22 جولای 2008

حامد کرزی استعفا بدهد!

سه شنبه 22 جولای 2008

جستجو در کابل پرس