دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کرزی، ناتو و قندهار

سه شنبه 6 آپریل 2010, توسط عتیق شاهد

منشور مصالحه و آشتی ملی

چهار شنبه 17 مارچ 2010

جستجو در کابل پرس