دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

صلح!

يكشنبه 17 آگوست 2008, توسط محمد اسحاق فياض

عطا اعدام شد (4)

يكشنبه 27 جولای 2008, توسط لمبه

ربانی اعدام شد (2)

جمعه 18 جولای 2008, توسط لمبه

اين دزد سر گردنه کيست؟

پنج شنبه 17 جولای 2008

جستجو در کابل پرس