آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کار را تمام کنید

پنج شنبه 30 دسامبر 2010, توسط ویس صدیقی

حامد کرزی در لزبن

سه شنبه 23 نوامبر 2010, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس