پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

باز هم پاترا

دوشنبه 14 سپتامبر 2009, توسط بصیر آهنگ

جستجو در کابل پرس