هایلایت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

اخطار جوانان شمال به حکومت

چهار شنبه 11 جولای 2018, توسط جوانان شمال

جستجو در کابل پرس