دين، عقايد و باورها

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

شب قدر از حقیقت تا واقعیت!

سه شنبه 23 سپتامبر 2008, توسط حسين زاهدی

کتاب مقدس، زبان مقدس

يكشنبه 21 سپتامبر 2008, توسط میرحسین مهدوی

استعمار زبانی به بهانه ی دین!

دوشنبه 15 سپتامبر 2008, توسط حسين زاهدی

بیاید با هم فریاد کنیم !

دوشنبه 28 جولای 2008, توسط حسين زاهدی

دیگران را مقصر دانستن!

يكشنبه 27 جولای 2008

منازعه یا حقیقت جویی ؟

يكشنبه 22 جون 2008

جستجو در کابل پرس