شورای ملی، پارلمان، مجلس

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

نصاب کامل نيست بخوابيم!

يكشنبه 11 می 2008

دگه کدام گپی نيست!

سه شنبه 6 می 2008

جستجو در کابل پرس