دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

منشور مصالحه و آشتی ملی

چهار شنبه 17 مارچ 2010

از عدالت نباید ترسید

يكشنبه 7 فبروری 2010, توسط آیینه

رقص در جای خالی بودا

پنج شنبه 4 فبروری 2010, توسط محسن مخملباف

افشار

شنبه 30 جنوری 2010, توسط بشیر بختیاری

جستجو در کابل پرس