فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

افغانستان!

يكشنبه 18 می 2008

دخل و خرج برابر نيست!

دوشنبه 12 می 2008

نقش معلم در تعلیم و تربیت

چهار شنبه 7 می 2008, توسط فرهاد

دگه کدام گپی نيست!

سه شنبه 6 می 2008

جستجو در کابل پرس