دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

عبدالخالق

پنج شنبه 14 نوامبر 2013, توسط رزاق مأمون

زن، میراث دار قرن ها سکوت

يكشنبه 29 سپتامبر 2013, توسط ثریا رسولی

حکمتیار در مناطق هزاره نشین

يكشنبه 11 آگوست 2013, توسط عتیق شاهد

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس