آموزش، مکاتب و دانشگاه

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

در پوهنتون بلخ چه می گذرد؟

يكشنبه 21 فبروری 2010, توسط جان نثار

نانسی دوپری در دانشگاه کابل

يكشنبه 26 جولای 2009

دختران در ولايت بدخشان

چهار شنبه 1 جولای 2009

جستجو در کابل پرس