آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کرزی، ناتو و قندهار

سه شنبه 6 آپریل 2010, توسط عتیق شاهد

منشور مصالحه و آشتی ملی

چهار شنبه 17 مارچ 2010

ملای آمریکایی در شرق لشکرگاه

سه شنبه 23 فبروری 2010

جستجو در کابل پرس