دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

از عدالت نباید ترسید

يكشنبه 7 فبروری 2010, توسط آیینه

رقص در جای خالی بودا

پنج شنبه 4 فبروری 2010, توسط محسن مخملباف

افشار

شنبه 30 جنوری 2010, توسط بشیر بختیاری

جنایت جنگی در ننگرهار

چهار شنبه 6 جنوری 2010

جنایتی دیگر در افغانستان

شنبه 12 دسامبر 2009

سربازان بیشتر، جنایات بیشتر

چهار شنبه 2 دسامبر 2009

جستجو در کابل پرس