دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

انتخابات و ناقضان حقوق بشر

چهار شنبه 8 جولای 2009

شهنواز تنی

شنبه 30 می 2009, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس